Officiell mental blockering kring begreppen energi och fetma

Professor Göran Sjöbergs krönika:Professor Göran Sjöberg
Officiell mental blockering kring begreppen energi och fetma

Man blir aldrig för gammal för att skaffa sig ny kunskap och i mitt fall nu inom det medicinska området. Jag försöker efter bästa förmåga förstå den medicinska fysiologin i grunden och blir som vanligt utmattad inför den komplexitet som möter mig när det gäller regleringen av våra metabola processer, dvs. de processer som utgör den kontinuerliga fysiologiska balans vi i dagligt tal kallar för liv. Trots eller kanske tack vare denna komplexitet är dessa studier både stimulerande och roliga när man som jag kommer in utifrån. Troligen är det betydligt svårare och framför allt mer skrämmande att se igenom felaktiga dogmatiska uppfattningar när det är frågan om ens egen disciplin.

Läs mera

Jag börjar närma mig slutet av den oerhört gedigna genomgång av fysiologin som boken ”Textbook of Medical Physiology” av Guyton&Hall med sina 1100 sidor erbjuder intresserade och har kommit till del XIII, ”Metabolism and Temperature Regulation”. I denna del finns ett kapitel som berör temperaturreglering, fetmaepidemin och dess orsaker och med tanke på den nuvarande värmeböljan och ”semesterlättjan” som råder över hela landet kan ämnet kanske lämpa sig för en ”lagom djup” krönika.

Vad som slår mig när jag läser detta kapitel är den uppenbara mentala blockeringen som genomsyrar vår officiella syn på fetmaepidemin även när det gäller detta begränsade område av den medicinska fysiologin och som har att göra med kroppens temperaturreglering. I denna syn på fetman är det fortfarande till 100 % frågan om kalorier in och kalorier ut. Att vad vi äter skulle ha någon betydelse för hur vi med åren lägger på oss hullet finns inte ens med i denna tankevärld. Här finns bara ett enda sätt att gå ned i vikt och det är att antingen äta mindre eller röra på sig mer.

För mig är detta förenklade resonemang kring hur fetma kan förklaras och därmed ”botas” rent ofattbart trångsynt i förhållande till all den samlade, grundläggande, vederhäftiga och mångfasetterade kunskap som i övrigt genomsyrar boken. Den minsta logiska eftertanke tycker jag borde få vilken fysiolog som helst att inse det absurda i en sådan alltför enkel förklaringsmodell.

Att all mat vi äter till slut omvandlas till värme i våra kroppar förklaras på ett alldeles utmärkt pedagogiskt sätt i boken och att all denna värme måste kylas bort för att vi inte ska bli för varma är också en självklarhet som framstår med brilliant klarhet i boken. Det vill säga, alla kalorier vi får i oss (kalorier in) lämnar kroppen (kalorier ut) genom huden till omgivningen. Som bekant har våra kroppar en otrolig förmåga att reglera kroppstemperaturen runt 37 grader på någon grad när. Våra kroppar kyls genom att värme avges från huden med strålning (60 %), genom att fukt ångar bort från huden (22 %), genom att luft strömmar kring kroppen (15 %) och genom direkt bortledning (3 %) t.ex. till en stol vi sitter på. Värmen som i huvudsak genereras i det inre av våra kroppar transporteras till huden genom att varmt blod för värmen dit dit och där den sedan avges. Beroende på kroppens behov av att kylas kan blodgenomströmningen till huden öka från i stort sett noll till 30 % av hjärtats totala pumpkapacitet.

Om man med detta kylningsperspektiv nu tar ett steg tillbaka och ifrågasätter själva idén om ”kalorier in – kalorier ut” som förklaringsmodell till fetman faller faktiskt denna – ursäkta uttrycket – ”stupida” förklaringsmodell platt till marken.

Fetma är som bekant något som ”smyger sig på” med något kilo per år och med den officiella kaloriräkningshypotesen betyder detta faktum också att det bara är någon TIONDELS PROCENT av det vi äter, dvs. något gram per måltid, som vi faktiskt äter ”för mycket” och sedan lagrar undan som fett. Detta är ett ovedersägligt faktum som mig veterligen aldrig diskuteras av den enkla anledningen överätningshypotesen då skulle framstå som så löjlig den faktiskt är. Föreställ er att t.ex. Maj-Lis Hellénius skulle säga: ”Det räcker med att du äter ett gram mindre per måltid för att du inte ska gå upp i vikt!”

Om vi nu erkänner detta faktum så borde vi rimligtvis (om vi nu ansluter oss till den officiella överätningshypotesen) också kunna undvika att bli feta genom att ta hand om detta blygsamma energiöverskott genom att antingen, som sagt, äta ett gram mindre per måltid eller alternativt att öka kroppens avkylning i samma ringa grad dvs. med någon tiondels procent. Med denna logik skulle alltså fetma kunna undvikas genom att man väljer ett något tunnare plagg än vanligt men det borde faktiskt räcka med att knäppa upp en enda knapp i skjortan. Men om nu någon skulle hävda att han skulle bli mager om han knäpper upp en knapp i sin skjorta blir han rimligen till en löjlig figur hos varje normalt funtad människa.

Egentligen borde samma löje drabba våra beryktade kostprofessorer när de hävdar sin överätningshypotes och ett sådant löje skulle också drabba dem om de skulle ställas inför det fysiologiska faktum som deras hypotes i logikens namn i grund och botten leder fram till. Det säger sig självt att alla dessa etablissemangets försvarare med nödvändighet måste ställa sig helt oförstående till de absurda konsekvenserna som deras överätningshypotes måste leda fram till och en hypotes som därför lika gärna skulle kunna kallas ”underkylningshypotesen” eller kanske ännu hellre ”överhettningshypotesen”.

Man kan vrida och vända på detta resonemang hur man vill men faktum kvarstår och ett faktum som visar på den totala absurditeten som resonemanget kring kalorier in och kalorier ut leder fram till för att förklara vår fetma.

Alla våra metabola processer är oerhört komplexa vilket också gäller temperaturregleringen och att kontrollera vikten genom att på något enkelt sätt påverka kroppstemperaturen faller på sin egen orimlighet på samma sätt som att vi skulle kunna reglera vikten genom att kontrollera vårt matintag på någon tiondels procent när. Men krystade medicinskt fysiologiska förklaringar till ”överätningen” finns det tyvärr nästan hur många som helst. Jag blir bara trött när jag inser hur man kommer med alla dess bortförklaringar utan att för en sekund stanna upp inför uppenbara fakta kring den världsomfattande fetmaepidemin.

Om man inte kan placera in experimentellt verifierade grundläggande fakta i en rimlig övergripande förklaringsmodell så håller man knappast på med något som jag själv anser vara besläktat med vetenskap.

 

 

 

Comments

 1. 1
  Thomas Jansson säger

  En kalori är en kalori, så 1 kalori av fett är lika med 1 kalori av kolydrater. De är isokalorier. Dock är de givetvis inte isometabola – det är ju stor skillnad på hur kroppen reagerar på 1 kalori från fett respektive kolhydrater.

  Vem var först med att använda LIR Low Insulin Regim – det är ju det som det handlar om, om man vill gå ned i vikt?

 2. 2

  Det är faktiskt så enkelt att man i medicinska kretsar inte förstått sig på den endokrina reglering vi har i vår kropp. Insulin lagrar in socker som fett – det gäller att hålla insulinet lågt och veta det att när insulinet är högre (efter en Coca Cola och en kexchoklad) kan man inte förbränna fett – hur mycket Du än springer. Medicinarutbildningen är utomordentligt enkelspårig här – och har inte blivit bättre efter att man tagit bort fysiologi som examinationsämne i läkarutbildningen. Däremot har man byggt ut utbildningen med receptskrivning.
  Men eftersom inga recept i världen skyddar diabetes 2 patienten – endast att ta bort de snabba kolhydraterna och socker och då minskar man även risken för glutenöverkänslighet – när bullarna ryker.
  /karl

 3. 3
  Lars Henrik säger

  Karl E. Arfors Skrev:

  Medicinarutbildningen är utomordentligt enkelspårig här – och har inte blivit bättre efter att man tagit bort fysiologi som examinationsämne i läkarutbildningen. Däremot har man byggt ut utbildningen med receptskrivning.

  För en lekman som mig känns detta alldeles utomordentligt märkligt. Att lära sig matcha symptom mot en medicin är väl gott och väl men att neka läkarna kunskaper om hur människans kropp fungerar och reagerar på olika födoämnen verkar ju helt barockt!

  Fast jag är ju bara lekman och det kanske finns någon högre mening som jag inte ser 🙂 Eller som det inte är meningen att jag ska se…

 4. 4
  Professor Göran säger

  Karl E. Arfors Skrev:

  Det är faktiskt så enkelt att man i medicinska kretsar inte förstått sig på den endokrina reglering vi har i vår kropp.

  Jag har nu kommit in i nästa del i boken, del XIV, (den näst sista) och som handlar just om endokrinologin. Denna del är faktiskt ganska omfattande och bara det inledande kapitlet med en tabell över alla de hormoner man idag råkar känna till skapar hos mig återigen samma vördnad inför vår fysiologis, livets komplexitet. I denna tabell finns inte ens D-vitamin med fast det tydligen kan betraktas som ett hormon och som tydligen påverkar tusentals (?) processer i kroppen.

  Ditt påstående verkar därför helt korrekt och frågan är om någon över huvud taget kan påstå sig ”förstå” samspelet mellan våra hormonerna på annat än ett väldigt ytligt plan.

  Och hur någon medicinare över huvud taget kan vara så kaxig som att t.ex. hävda att en viss kolesterolhalt i blodet är farlig och därför måste bekämpas med statiner är i detta perspektiv för mig helt sanslöst.

 5. 5
  Mats Lindberg säger

  @ Professor Göran:
  Denna video förtjänar att nämnas: https://www.youtube.com/watch?v=fuj6nxCDBZ0&feature=youtu.b
  Vi ingenjörer känner igen tanken att saker är mer komplicerade än de kan verka.Jag funderar på om detta med kolhydratmetabolismen har med vårt ursprung att göra. Att under sommaren (när det finns flera kolhydrater) bygga på fettlagren för att överleva magra vintrar. En del har kanske under evolutionen tappat denna förmåga och utvecklat en förmåga att hantera kolhydrater som sädesslag på ett nytt sätt. I videon talas om att cirka en tredjedel av befolkningen idag inte har några problem med överskott av kolhydrater. Bara en tanke…

 6. 6
  olle holmqvist säger

  OT
  https://www.youtube.com/watch?v=E5vctNHyydI

  Konungen av Irland sjöng detta desförinnanan
  lyssnh apar ggr

 7. 7

  Etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

 8. 8

  Jag har behandlat ungefär samma ämne på min blogg, länk under mitt namn.

  / Erik Edlund

 9. 9
  Anders S säger

  Mental blockering verkar råda i Sverige beträffande GMO. Endast sju svenskar som undertecknat detta ISIS upprop – The Institute of Science in Society. De andra är uppenbarligen alltför rädda om sin försörjning:

  https://www.i-sis.org.uk/list.php

 10. 10
  Professor Göran säger

  @ Mats Lindberg:

  En klart intressant video som pedagogiskt förklarar hur det hela ”ligger till”.

  Kunskapen om vår fysiologi och kostens inverkan på denna finns för den som är intresserad att ta reda på den. Det svåra är att ta konsekvensen av kunskapen.

  Jag ser det hela som ett pussel där vi nu i detalj förstår hur de viktiga bitarna fungerar var för sig men där framför allt sjukvården skyggar inför den helhetsbild som framträder när dessa bitar sammanfogas.

 11. 11

  Thomas Jansson Skrev:

  Vem var först med att använda LIR Low Insulin Regim – det är ju det som det handlar om, om man vill gå ned i vikt?

  I den här bloggen berömmer jag mig för att först använda LIR, kaxig som jag är. Jag tycker det ligger väl i linje med Insulinbrist och Insulinresistens, som funktionella namn för D1 resp. D2. Men jag har inte hittat på LIR själv, vi har hämtat uttrycket från Olydiga Diabetiker där namnen Lars Peder Lindholm och Peter Goldman figurerar.

  Jag vill gärna framhålla att viktnedgång är en biverkan av LIR, en positiv sådan dock, Att få håll på sin insulinresistens med alla biverkningar den för med sig av negativ och stundom fatal natur, anser jag vara huvudmålet, märk att det finns ett inte oansenligt antal D2 med normalvikt, något, som man bortser ifrån i Nationella Råd…
  Att relatera LCHF till viktnedgång kanske är ett sätt att populärisera, men man missar många, som också de kunde ha god nytta av LCHF och LIR.

 12. 12
  sluta ljug säger

  Alla vet att insulinhypotesen var felaktig, sluta ljug säg som det är, tarmfloran och kemikalier orsakar fetma och diabetes.
  Ni dödar indirekt människor med era medvetna lögner.
  Folk får inte bli friska utan att köpa LCHF böcker alt handlar nu om rå girighet.

 13. 13
  Annika Dahlqvist säger

  @ 12 sluta ljug:
  Nu har du ju fått en behandlingsväg, med Resistent Stärkelse. Den ger substrat för de nyttiga tarmbakterierna. Är du inte nöjd då?

 14. 14
  Magnus Eriksson säger

  Var det inte en professor Rössner som menade att man kan banta med hallonbåtar. En hallonbåt mindre om dagen och du slipper fetma.

 15. 15
  Magnus Eriksson säger

  12 sluta ljug:
  Alla ”vet” inte att insulinhypotesen är felaktig. Dom flesta LCHF:are anser att den är är riktig. Mycket talar för det. Jag hör till dom som erfarenhetsmässigt sett att den är riktig.

 16. 16
  Professor Göran säger

  @ sluta ljug:

  Kommentarer som dina piggar alltid upp en seriös debatt!

  Jag undrar nu bara från vilken planet du egentligen har landat men att du är en utomjording lär det knappast råda något tvivel om 🙂

 17. 17
  sluta ljug säger

  13
  ”Nu har du ju fått en behandlingsväg, med Resistent Stärkelse. Den ger substrat för de nyttiga tarmbakterierna. Är du inte nöjd då?”
  Om du nu erkänner att det kan fungera för en del så erkänner du samtidigt att insulinhypotesen var felaktig.

  12
  ”Alla ”vet” inte att insulinhypotesen är felaktig. Dom flesta LCHF:are anser att den är är riktig. Mycket talar för det. Jag hör till dom som erfarenhetsmässigt sett att den är riktig”
  Att du mår bättre kan förklaras på ett bättre sätt, insulinhypotesen är så felaktig att ingen numera vågar diskutera hypotesen.

  LCHF fungerar för många men insulinhypotesen är totalt felaktig, den som tror på insulinhypotesen tror att jorden är platt.

  Alla pålästa LCHF bloggare vet nu att insulinhypotesen var totalt felaktig, därför skrivs det numera inget längre om en insulinhypotes.

 18. 18
  sluta ljug säger

  https://traningslara.se/insulinets-roll-i-din-kropp/

  Insulin lagrar inte in glukos, insulin förhindrar utsöndring av glukos till blodet.
  INTE NÅGOT ÄR SANT I INSULINHYPOTESEN.

 19. 19
  Annika Dahlqvist säger

  @ 18 sluta ljug:
  Om insulin förhindrar utsöndring av glukos till blodet så ingår väl det i ”insulinhypotesen”?
  Hur tycker du att vi ska äta för att få bästa hälsa och viktkontroll?

 20. 20
  Mats Lindberg säger

  @ sluta ljug:
  Då ska vi se om jag kan få någon ordning på det som skrivs i din länk:
  Grundtes: Insulin förhindrar utsöndring av glukos från levern.
  Frågor:
  1.En T2:a som äter mycket kolhydrater har väl oftast höga insulinnivåer? Ändå räcker de inte till för hindra utsöndringen av glukos. Vad göra? Mitt svar: äta mindre kolhydrater. Något fel på den logiken? Anser du att det är något annat som höjer blodsockret?
  2.Vi T1:or har ingen insulinproduktion, medan glukosalstringen i levern fortsätter. Av någon anledning behöver vi mindre injicerat insulin om vi minskar kolhydratintaget och dessutom minskar variationen i blodsocker. Vad anser du det beror på?
  3. Är det inte den rådande ”gamla skolan” som verkligen gått på att insulin är ett underhormon som ställer allt tillrätta bara det tillförs i rätt mängd?

  Visst har det förekommit teoretiseringar inom LCHF-rörelsen som varit felaktiga eller inkompletta, men inte heller Gudiols resonemang är heltäckande, och hur sjutton du kom fram till ”sanningen” att tarmflora och kemikalier kan förklara diabetes, ja det tror jag ingen förstår. Men utveckla gärna.

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  Jag tar nu bort ”sluta ljug”. H*n skriver under oidentifierbar mailadress, och helt oförståeligt innehåll. Sådana måste betecknas som troll.
  H*n tycker inte att LCHF är fel, utan bara ”insulinhypotesen”. Ändå tycker h*n att vi som förespråkar LCHF, och ibland nämner ordet insulin, är kriminella och orsakar människor skada. Det är ofattbart.

 22. 22

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Jag tar nu bort ”sluta ljug”.

  Jo… – Annika – det tycker jag Du gör rätt i. ”sluta ljug” förefaller ju vara bra på att ljuga – i meningen att hen ej belägger någonting med egna gjorda erfarenheter.

 23. 23
  Professor Göran säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Jag tar nu bort ”sluta ljug”. H*n skriver under oidentifierbar mailadress, och helt oförståeligt innehåll. Sådana måste betecknas som troll.

  Jag håller fullständigt med om detta!

  Om överätningshypotesen har försvarare som ”sluta ljug” så behöver etablissemanget knappast några andra fiender.

 24. 24
  Mats Lindberg säger

  Jag antar att han nu förstärks i sin övertygelse om att alla försöker dölja ”sanningen”. Jag gjorde ett uppriktigt försök att ta reda på vad denna sanning bestod av, men fick tyvärr inga begripliga svar. Om man ska hitta någon slags lärdom i dessa märkliga nätdiskussioner så är det väl att lösa anklagelser aldrig leder någonstans, oavsett ståndpunkt. Det är den öppna och civiliserade diskussionen som ger oss nya intryck. Just därför uppskattar jag särskilt professor Görans gästkrönikor.

 25. 25
  Professor Göran säger

  Mats Lindberg Skrev:

  Jag gjorde ett uppriktigt försök att ta reda på vad denna sanning bestod av, men fick tyvärr inga begripliga svar.

  Jag önskar jag hade samma ”tålamod” med den här typen av troll som du och Annika visar upp.

  Det som jag själv har svårast för hos dem är nog kaxigheten i deras inställning och speciellt när jag just nu alltmer fördjupar mig i den medicinska fysiologin.

  När man inser hur otroligt komplicerad den hormonella regleringen är som styr vår metabolism och hur denna kan tänkas påverka vår viktutveckling under årtiondenas lopp anser jag att man måste vara försiktig med kategoriska förklaringar – speciellt sådana som dessutom är absurda.

  En sådan absurd förklaringsmodell, och som dessutom är själva fundamentet i den officiella synen på fetmaepidemin och även hos dessa troll, är att vi på grund av dålig viljestyrka överäter en matmängd motsvarande en tiondels procent av det vi stoppar i oss. Hittills har jag inte lyckats få någon av dessa företrädare att ge sig in i en seriös diskussion kring detta ämne trots att detta utgör själva kärnfrågan och även ämnet för denna krönika.

  Oändligt mycket mer trolig som förklaringsmodell är att vi med ett för stort kolhydratintag också med tiden skapar en insulinresistens som medför att de flesta av våra celler sedan inte kan tillgodogöra sig blodsockret och som levercellerna därför omvandlar till fett som kan lagras undan i stora mängder när glukogenlagren är fulla.

  Som sagt är vår reglering av blodsockret väldigt komplex men den innehåller ändå en metabol logik.

  Jag hälsade på en bekant igår som behärskar sin diabetes typ 2 hyfsat med en ganska liberal LCHF sedan ett antal år tillbaka istället för med medicinering. Han berättade för mig att han kan få blodsockerhalter på upp 10 och över (när han har fuskat och framför allt med potatis som han har svårt att avstå ifrån) men om han då ägnar sig åt ordentlig fysisk aktivitet kan han få ned blodsockerhalten till normala värden på 6.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa