Ska forskningsfusk vara brottsligt?

Artikel på Sverigesradio.se.

Jag tycker faktiskt att en person som medvetet fuskar i forskning ska kunna dömas i domstol. Den har missbrukat folkets förtroende, och fusket kan kosta människors hälsa och liv. Sen är det förstås som i alla andra sammanhang en fråga om graden av brottslighet.

 

Comments

 1. 1

  Kan bara hålla med. T.e.x när professor Per Olof Glantz med hjälp av bla historieförfalskning, avsiktlig vilseledning, forskningsfusk och sin titel, lyckades dupera kollegor (i och utanför Sverige), Socialstyrelsen, tandläkare, läkare, riksdag, regering, media, myndigheter, rättsväsendet och en stor del av det svenska folket med sitt bedrägliga och osanna fastställande att amalgam är stabilt och läcker inte kvicksilver. Ett lyckat forskningsfusk som rättsväseendet inte bryr sig om agera mot. Läs mer på http://www.kvicksilveramalgam.se

 2. 2

  Jag tycker att forskningsfusket = en hel del av etablissemangets evidensbaserade vetenskap skall kunna föranleda åtal.

  Den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen” i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥

 3. 3

  Till @ Anders Jensen:
  och @ Josef Boberg:

  Så länge ingen precedent satts känner sig forskningsfuskare trygga. Bara ett ”legalt” sätt att öka inkomsten i dag. Alltså behöver vi dra fram en enda forskningsfuskare i rampljuset. Blir det ovannämnda Glantz eller någon annan?
  När en enda forskare blivit dömd vågar väldigt få fortsätta med dom här snuskiga beställningsjobben, även med kraftigt ökade arvoden.

  Prata med jurister ni som känner någon!

  ”Rättsväsendet bryr sig om” allt som skulle kunna åtalas när någon ropar om det, tror iaf jag!

  .

 4. 4
  Anders S säger

  Skulle mutkolvarna och fiffelexperterna i domstolar och myndigheter och alla penninghungriga advokater ha kompetens att avgöra forskningsfrågor? Lika stolligt som att de ska besluta i vårdnadsfrågor. Nej, begränsa lagvrängarnas inflytande i samhället så långt det går. De har flera års utbildning i att stjäla utan att straffas men något annat kan de inte.

 5. 5

  Ja fusk i forskning bör leda till åtal.
  Hoppas att det kommer att prövas.
  mvh
  Sonya

 6. 6
  U.Henell säger

  Att bedra andra människor för egen ekonomisk vinning är inget annat än bedrägeri,
  och det är kriminellt, och därmed straffbart.
  Ulf H

 7. 7
  Lars Henrik säger

  Definitivt Ja!

 8. 8
  Professor Göran säger

  Min egen erfarenhet av forskning och doktorander säger mig att det är ”mänskligt” att bli frestad med att fuska om man tror att man kan undgå upptäckt. Det blir helt enkelt en fråga om moral, enskild och organisatorisk, som varje medvetet lagbrott implicerar och tror man att man efteråt alltid kan få ”syndernas förlåtelse” blir frestelsen att fuska knappast mindre.

  Anledningen till frestelsen är för det första att det är ”tungt” och besvärligt att göra det grundläggande undersökningsarbetet och kan man då med minsta möjliga jobb få fram ”tydliga” slutsatser som man tror att etablissemanget/handledaren/professorn kommer att gilla kan frestelsen att ’sätta tummen på vågen’ bli oemotståndlig. Det är här helt enkelt handledarens uppgift att se till att forskningsmoralen upprätthålls men om professorn bevisligen själv är ointresserad av vetenskap är det inte troligt att han synar doktorandens fusk närmare.

  Uffe Ravnskovs egna tidiga erfarenheter pekar på det höga pris som också kan drabba den som just avslöjar uppenbart forskningsfusk i en organisation. Men då är förstås organisationen redan moraliskt fördärvad och tyvärr verkar det som om det mesta inom den medicinska forskningen i händerna på läkemedelsbolagen är det idag. Att i ett sådant forskningsklimat hävda något vetenskapligt och som går emot den etablerade ”profitabla” ordningen kräver en enastående hög moral hos den som vågar göra det.

  Sokrates, Bruno, Spinoza och för den delen Bolzman är några som vågat göra det i vår gemensamma historiia.

 9. 9
  Anders S säger

  Det vanligaste forskningsfusket är att inte publicera!

  Man avbryter studier som inte ger önskat resultat och begraver dem.

  Ben Goldacre tar upp Tamiflu som exempel:

  https://on.ted.com/Goldacre2012

  https://www.badscience.net/

  Om man kriminaliserar forskningsfusk gör man det helt omöjligt att bedriva fri forskning. Husrannsakningar hos oppositionella? Undanröjande av forskningsresultat genom utredningssekretess? Politisering? Ingen skulle våga forska om man riskerar att drabbas av astronomiska rättegångskostnader. Självklart skulle industrin med sina enorma resurser stämma alla som uppvisade för dem obehagliga resultat.

 10. 10
  Lars Henrik säger

  @ Anders S:
  Du har förmodligen en rad poänger här. Men vad kan då göras istället?

  Krav på öppenhet faller väl på t ex företags behov av att kunna skydda sig och sina investeringar.

 11. 11
  Mats Olsson säger

  Var tog den mycket intressanta artikeln vägen som ursprungligen utgjorde länken i detta inlägg?

 12. 12
  Annika Dahlqvist säger

  @ 11 Mats Olsson:
  Jag lade ut den länken av misstag. Jag återkommer till den när tiden är inne.

 13. 13
  göran h säger

  Suck! Redan på 1890-talet klassades kvicksilver och dess föreningar som några av världens farligaste ämnen. Vissa forskare har inte lärt något av detta, eller inte fattat något…
  När det politiska etablisemanget också är den enda verksamhet som vi ej ställer några kunskapskrav(oftast helt utan faktisk utbildning!!!) och dessa personer beslutar om lagar, regler och tillämpningar. Så blir det som det blir…
  I vårt land finns ju ingen korruption eller hur…? Så enkelt är det inte heller i forskningen, där etiken, moralen och meningsfullheten fullständigt lyser med sin frånvaro, medan varje universitet jublar för varje publicerad s.k. vetenskaplig artikel, utan tillräcklig saklig och korrekt vetenskaplig kritik. Köpt forskning? Av vem i så fall? Även i denna del finns stora oegentligheter, så lita inte på forskning heller… Den är lika korrumperad som allt annat där det finns människor med egenintressen…
  göranh

 14. 14

  Professor Göran nämner några anledningar till forskningsfusk. Anledningar till professor Per Olof Glantz forskningsfusk torde dock vara att prestigemässigt vidmakthålla hans felaktiga tes om att: Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver.

  Varför professor P.O.Glantz har låst fast sig i denna tes kan man bara spekulera i. Huruvida professor P.O.Glantz har låtit sig påverkas av den samvetslösa amalgamindustrin, eller om det har skett som på den gamla goda tiden genom att professorerna/läkarna blev mutade av leverantörerna med resor, lyxiga konferenser, forskarbidrag etc. Eller kan det rentav vara så att professor P.O.Glantz samvetslöst sålt sina tjänster för s.k. ”greenwashing” för att ge amalgamindustrins produkter en ofarlighetsstämpel? Detta är höjt i dunkel.

  Om professor P.O.Glantz skulle tvingas erkänna, att han har haft fel och har ett stort ansvar för att uppemot 500.000 svenskar kan lida av biverkningar från kvicksilverförgiftning, skulle detta få katastrofala följder. Det finns då en risk att erkännandet skulle utplåna professor P.O.Glantz heder, status och avslöja hans samvete, moral, etik, samt skamfila hans rykte.
  Eftersom dessa begrepp är bland de värdefullaste en människa har, skulle det vara katastrofalt om de ifrågasattes. Därför är det helt otänkbart att professor P.O.Glantz skulle erkänna att hans tes är felaktig. Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver. (Senare fasställt till att i alla fall inte i sådan mängd att det påverkar hälsan. Detta fastställande gäller än i dag år, 2014).

  Varken Centrala etikprövningsnämnden, rättsväsendet (JO,JK), media eller Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bryr sig om professor Per Olof Glantz oredligheter. Eller tillhör de kanske också etablissemanget?

 15. 15
  göran h säger

  Bra! I antiken var det samma gudar som styrde verksamheten för tjuvar, handelsmän, politiker och lagkunniga m.fl.
  Säkerligen finns det alltid någon forskare som är påverkad av dessa kategorier… Inget nytt under solen i mänsklig verksamhet sedan antiken…
  göran h
  b>@ Anders S:

 16. 16
  Annika Dahlqvist säger

  @ 14 Anders Jensen:
  Själv har jag svårt att engagera mig i amalgamfrågan, eftersom jag känner mig helt frisk trots att jag har munnen full av amalgam.

 17. 17

  Kvicksilver som är ett av världens giftigaste ämnen ger biverkningar av många olika slag. Det har många vetenskapliga publikationer och beprövade erfarenheter visat. Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå.

  Biverkningarna är inte märkbara för alla. Men för ett okänt antal känsliga personer, uppskattningsvis mellan en på tjugo till en på hundra, kan biverkningarna påverka hälsan och vara minst sagt märkbara och orsaka en mängd olika sjukdomssymptom. Individuell känslighet kallas detta för.

  ”Osäkerheten om kvicksilvrets hälsorisker är oacceptabel” säger miljömedicinaren professor Maths Berlin, vid medicinska fakulteten i Lund. Han bedömer att upp till 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam”. De allra flesta av dessa är sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken.

  Du tillhör tydligen inte denna grupp utan känner dig superfrisk så det är bara att gratulera. Förstår att du då har svårt att engagera dig. Själv har jag svårt att engagera mig i skolfrågan för jag har gått ur skolan.

 18. 18
  Anders S säger

  göran hskrev:

  Bra! I antiken var det samma gudar som styrde verksamheten för tjuvar, handelsmän, politiker och lagkunniga m.fl. Säkerligen finns det alltid någon forskare som är påverkad av dessa kategorier… Inget nytt under solen i mänsklig verksamhet sedan antiken…
  göran h

  Nej, inget nytt under solen. Lästips: Herodotos (484-420 f Kr) Historia

 19. 19

  Det finns ett antal grupper i samhället, som utan ingripande från rättsskipande myndigheter får roa sig med saker, som vi övriga får böter och fängelsestraff för. Forskare, idrottsmän, läkare… har egna rättskipningssystem, som ofta lider av stort godtycke. Att poliser och domstolar inte har rätt kompetens i nuläget är inget skäl för att bibehålla nuvarande system. Att fuska i forskning är bedrägeri – att skaffa sig fördelar på andras bekostnad. Att avsiktligt skada varandra under idrottsutövning är misshandel. Att med berått mod behandla en patient med svåra biverkningar som resultat är vållande till kroppsskada. Något annat är bristande moral, tycker jag.

 20. 20
  Professor Göran säger

  @ Erling:

  Intressanta synpunkter tycker jag!

  Moral är ett väldigt brett begrepp och all ”dålig moral” är därför inte belagd med straff enligt våra lagar. Däremot kan man bli socialt bestraffad för sin dåliga moral vilket kan vara ännu mer kännbart än ett lagligt utdömt straff – man står där med skammen.

 21. 21

  @ Professor Göran:
  Och man har dåliga möjligheter att rentvå sig om den sociala domen eventuellt var felaktig.

 22. 22
  Anders S säger

  Erling Skrev:

  Och man har dåliga möjligheter att rentvå sig om den sociala domen eventuellt var felaktig.

  Det har du knappast heller om du hamnar i Lexbase – oavsett utslag.

  https://lexbase.se/

  Skönt att inte finnas med!

 23. 23
  göran h säger

  Mer än intressant! Inför valet i höst, borde det inte finnas någon politiker (vi har ju nästan 400 bara i Riksdagen…) som kunde intressera sig för såväl kostproblematiken som forskningsbluffarna? Eller är politiker för okunniga om sådant (också…?), och ser bara den politiska ytan? Sista lagen vi begåvades med var bl.a. den sk. Patientsäkerhetslagen 2012 (Hägglund mfl.), där vårdgivare(landsting mm), medicinforskare mfl. samt all dess ansvariga medicinska personal- i stort sett frias från ansvar mot vårdtagaren. Ändå har den senare betalt kalaset… Man undrar egentligen vad politik är… Bara maktutövning? Dessutom avskaffades det unika ämbetsmannaansvaret långt tidigare, så nu är det mer än livsfarligt för patienter att leva… Och ingen politiker tycks bry sig.
  göranh

 24. 24
  Matglad säger

  När man misslyckas att återskapa resultaten från mer än 90% av publicerade djurstudier blir det många åtal det.
  Reuters: https://mobile.reuters.com/article/idUSBRE82R12P20120328?irpc=932
  NPR: https://capeandislands.org/post/how-mouse-studies-lead-medical-research-down-dead-ends

 25. 25

  Forskare har villor och bilar och kapitalismen driver fram fusket. Det enda som kan tygla detta inom en kapitalism är givetvis kännbara straff. Det bästa för forskningen är mer jämlikhet och trygghet i samhället och mindre fokus på status. Då finns det inget stort incitament för forskningsfusk. Man kan även gynna människor som avslöjar forskningsfusket.

 26. 26

  Utan tvekan JA!
  Men kan ju i en del fall vara svårt att bevisa, Ska ju då vara helt oberoende forskare, som ska ”fälla domen”. Når jag själv var handledare för kandidat- och magisteruppsatser, så var jag noga med att stävja fusk på ett tidigt stadium och mina studenter visste att jag var hård i min bedömning, men snäll i min handledning.

 27. 27

  @ Professor Göran:
  Min favoritfilosof Sokrates, med den s.k. ”Sokratiska metoden/Barnmorskemetoden”, som jag använde som handledare för mina studenter, Han dömdes ju till döden, så det kan kanske vara svårt att hitta nån helt oberoende forskare som riskerar att råka illa ut i form av indragna anslag, mobbing eller utfrysning ur ”gänget”.

  ”Sockerpullan” Hellenius lär knappas kunna kandidera som oberoende. Jag var det i min kritik av ledande politiker. Både mina egna i fp, som jag fortfarande är god vän med. Men det moderata kommunalrådet han anmälde mig för olaga hot när jag hänvisade om hur det går för visa män (jag), som vågar säga vad det anser och ställer frågor till allmänheten, så att de själva ska dra slutsatser enligt Sokrates metod.

  ”En vis man som Sokrates dömdes ju till döden”, skrev jag i en debattartikel med citat från en ungersk Sokratesspecialist. Men det korkade och helt obildade kommunalrådet trodde att den ”vise mannen” var honom jag avsåg och anmälde mig för olaga hot. Synd att åklagaren fattade och avskrev målet, Hade varit kul med en rättegång om det.

  Det hade varit fråga om ”falsk tillvitelse” (eller var det heter) även om han inte fattade att det var galet och gett minst böter och max 6 mån bakom galler om det ansågs ha allvarligt skadat mitt goda rykte. Då hade nog kommunalrådets saga varit all och vi sluppit honom som riksdagsman numera. Men han åker ur i valet i höst. M har flyttat ner honom på icke valbar plats, för de har insett vad han går för – mycket pladder om allt och ingenting. Han lär visst ha varit Skånes meste motionsskrivare under början av sin period.

  Om det är politiker eller forskare, så finns det knäppgökar oavsett utbildningsnivå. Kommunalrådet är civilingenjör – maskinteknik (Chalmers). Kanske under din tid där?

 28. 28
  Professor Göran säger

  @ Javo:

  Kul historia!

  Var det inte så med ”kommunalråden” även på Sokrates tid?

  Jag läste någonstans att den allmänna opinionen i Aten efter Sokrates död gjorde att dessa politiker på grund av skammen som de skulle vara tvungna att leva med istället valde att ta livet av sig men det är möjligt att detta är en skröna och all nutida erfarenhet talar egentligen för att det måste vara frågan om en skröna.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa