Evolutionen – från fruktätande apa till köttätande Homo Sapiens

Prof Göran Sjöbergs krönika:Professor Göran Sjöberg

Evolutionen – Från fruktätande apa till köttätande Homo Sapiens

I samband med den nyss avslutade och väldigt framgångsrika LCHF-kryssningen höll jag ett föredrag om evolutionen med fokus på människans utveckling från våra närmaste släktingar schimpanserna och där flera åhörare frågade om jag hade skrivit någonting om detta, och här är ett försök att råda bot på denna brist. Ämnet lämpar sig mer för en längre uppsats och den här krönikan måste därför begränsas och där utvecklingen från apa till tvåbent hominid är den kanske mest intressanta.  En fortsättning kan eventuellt tänkas och som då kan handla om hur Homo Sapiens blev den slutliga (sista?), tveksamma, evolutionära och köttätande vinnaren bland de otaliga Hominider.

Läs mera och

Som vanligt är inspirationskällan kunskaper som man kan hitta i intressanta böcker i det aktuella ämnet och nu framför allt i en bok av Daniel E. Lieberman, som är professor i mänsklig utvecklingsbiologi vid Harvard University i USA. Boken heter ”THE STORY OF THE HUMAN BODY – EVOLUTION, HEALTH AND DISEASE” som varmt kan rekommenderas.

https://www.amazon.com/The-Story-Human-Body-Evolution/dp/0307379418

Det hela handlar om vad det var för drivkraft som låg bakom det faktum att den livsform som vi kallar Hominiderna uppstod för så där en fem miljoner år sedan, och dessutom som en väldigt sen del av den evolution av olika livsformer som pågått sedan ungefär fem miljarder år tillbaka i tiden, då de första livsformerna, urcellerna, uppstod när jorden hade svalnat tillräckligt efter så där 500 miljoner år. I denna tidsskala utgör därför hominidernas del av evolutionen endast en tusendel av denna tid. Människan, Homo Sapiens, har dock bara så där hundra tusen år på nacken, av de fem miljonerna som Hominiderna existerat, vilket gör att Homo Sapiens endast  utgör en femtio tusendel av hela den evolutionära utvecklingen av livsformerna på jorden.

Själva kärnan i evolutionen av de olika livsformerna handlar om hur de olika arterna kunde hushålla med den energi som solen ständigt förser oss med och som är själva grundförutsättningen för allt liv. Meningen med livet är därför att hushålla med den tillgängliga energin på bästa sätt och som gör det möjligt att inte bara leva utan att också fortplanta sig. Utvecklingen består, enlig Darwin, av att det är de nya varianterna av arter, som ständigt uppstår på grund av de tillfälliga mutationer som inträffar i de gener allt liv bär på, och de varianter som råkar vara bäst anpassade till de förändringar av livsbetingelser, som också ständigt uppträder på jordens yta, och arter som därför har en fördel över sina redan existerande närmaste släktingar som också kan växa vidare och forma de nya grenarna på det så kallade ”livets utvecklingsträd”. Det är helt enkelt dessa nya varianter som har fördelen av att hushålla bäst med den oftast sparsamt förekommande energin som är vinnarna.

På grund av förändringar i omgivningen försvinner ofta förutsättningarna för de tidigare livsformerna och dessa grenar trillar därför (sorgligt nog?) av. De arter som på detta sätt har försvunnit är betydligt fler än de som råkar sitta kvar och de livsformer som existerar idag, men detta är själva resultatet av en process som vi kallar evolutionen och som tyvärr inte har någon mening i sig själv. Denna trista insikt om utvecklingens ”meningslöshet” är kanske ett deprimerande piller att svälja och speciellt för anhängare av den bibliska skapelseberättelsen. (Buddisterna verkar inte tro på någon skapelseberättelse utan verkar snarare ansluta sig till den Darwinistiska ”meningslösheten” men Buddisterna verkar kunna hantera denna bättre än vi som tillhör den kristna traditionen gör.)

När det gäller utvecklingen från apa till människa så är den avgörande skillnaden enligt Lieberman att livsbetingelserna för våra närmste släktingar schimpanserna förändrades dramatiskt för fem miljoner år sedan då också de första hominiderna fann sin energifördel. Jordens medeltemperatur föll då, under kanske tio miljoner år, från runt 20 grader till runt 10, dvs. med ca.10 grader vilket är en dramatisk förändring. Vad som då inträffade var att förutsättningarna för regnskogarna som täckte en stor del av centrala Afrika försämrades när det blev både kallare och torrare. Regnskogarna krympte för att endast lämna efter sig de små resterna vi ser idag. Istället bredde stora savannområden ut sig och som kännetecknas av isolerade trädgrupper med stora slättområden däremellan.

Schimpanserna var till skillnad mot oss i huvudsak vegetarianer och levde på frukt och grönt och denna skillnad visar sig också om man jämför våra matsmältningsapparater där tjocktarmen, som tar hand om vegetabilierna, utgör den största delen hos schimpanserna medan den utgör en mindre del av vår egen matsmältningsapparat. Hos människan utgör istället tunntarmen, som tar hand om köttet i födan, den största delen. Schimpanserna klättrade omkring i regnskogens träd och fann där sin föda men hur såg det ut på savannen?

På savannen var det helt plötslig glest mellan fruktträden och för att komma åt denna föda kunde man inte längre svinga sig från gren till gren utan måste ned på backen för att ta sig till nästa isolerade trädgrupp och detta var ett farligt äventyr. Dessutom gick det åt energi att transportera sig över slätterna och det är här hominiderna visar sin överlägsna energihushållning i jämförelse med sina apsläktingar.

Vad som kännetecknar alla hominider är att de kan gå ordentligt på sina två bakben istället för att lunka fram som aporna på knogarna. Man har nu, med Lieberman i spetsen, vetenskapligt visat att det bara går åt en tredjedel så mycket energi för att förflytta sig på plan mark om man går på två ben. Uttryckt på ett annat sätt kunde människoaporna som fortfarande var vegetarianer få tag i mat på ett tre gånger så stort område som aporna och var därmed, som Darwin framhöll, de som bäst anpassade sig till den nya omfattande miljö som savannen erbjöd och det är också i dessa områden i östra Afrika där vi idag finner rester av några av alla de Hominider som uppstod och formade en egen gren på livets utvecklingsträd men där de flesta fallit bort utom Homo Sapiens som genom sin överlägsna tankeförmåga innovativt blev bäst på att utnyttja köttet som sin huvudsakliga föda.

Comments

 1. 1
  olle holmqvist säger

  ”På savannen var det helt plötslig glest mellan fruktträden och för att komma åt denna föda kunde man inte längre svinga sig från gren till gren utan måste ned på backen för att ta sig till nästa isolerade trädgrupp och detta var ett farligt äventyr. Dessutom gick det åt energi att transportera sig över slätterna och det är här hominiderna visar sin överlägsna energihushållning ””

  skriver prof Göran

  En sak förtjänar att läggas till. Citat (nedan) ur en mina husgudar Björn Kurténs böcker (Däggdjurens tidsålder Forum 1971, hans böcker finns på antikvariat till billigt pris) ett citat till:

  ”Man har kunnat visa att savannmiljön förmår underhålla en större levande massa (biomassa) i form av däggdjur än någon annan miljö på land – ofantligt mycket mer än t ex regnskogen med sin ymniga vegetation. Sålunda uppbär Tano Nimriskogen i Ghana mindre än 100 kg biomassa per kvm medan motsvarande värde för Serengetti-slätten är över 4 500 kg. För Ruindi-Rutshuru-slätten
  i Albert National Park (nu Parc National de Virunga OH) har man beräknat mer än 23 000 kg per kvm”

  Det viktiga är den evolutionsbiologiska principen: Evolution är en positiv process. Den som kan tar för sig. I valet mellan anpassning eller undergång pga förändrade naturförhållande blir resultatet alltid: undergång. När regnskogen försvann och savannen kom i dess ställe gick vi till ett överflöd av animalier: viktigast: benmärg som vi kom åt med stenknivar. Benmärg med naturligt mättat fett.

 2. 2

  ”…människoaporna som fortfarande var vegetarianer…”

  Chimpanser har ett raffinerat system, där olika individer spelar olika roller när de jagar mindre apor:

  ”During an arboreal hunt, each chimp in the hunting groups has a role. ”Drivers” serve to keep the prey running in a certain direction and follow them without attempting to make a catch. ”Blockers” are stationed at the bottom of the trees and will climb up to block prey that take off an a different direction. ”Chasers” move quickly and try to make a catch. Finally, ”ambushers” hide and position themselves where no prey had reached yet and rush out when a monkey nears.[”

  Sedan delar de systematiskt upp upp bytena, så att alla får mat efter förtjänst. Nuvarande chimpanser är allätare, precis som människan. Jane Goodall påvisade att de i extrema lägen kan äta varandra, precis som människan.

 3. 3
  Professor Göran säger

  @ Piltson:

  Ursäkta!

  Detta var en slarvig formulering. Den korrekta formuleringen är förstås ” …. i huvudsak vegetarianer…”

  Tyvärr var jag tvungen att begränsa krönikan annars hade jag kommit in på hur de olika hominiderna utvecklades mot allt större inslag av kött men där detta gick väldigt trögt med de hominiderna som går under beteckningen Australopitecus, som blev utrustade med käkpartier som gjorde det möjligt för dem att utnyttja svårtuggade rötter, men där man efter tre miljoner år med ankomsten av Homo Habilis har sett de första spåren av medveten verktygtillverkning och definitivt vapenstridsspetsar (pilformade stenar) med Homo Erectus som kom en miljon år senare (för så där en miljon år sedan)

  Intressant beskrivning förresten av apjakternas intrikata organisering! Är detta från Jane Goodall?

  Kött är som du beskriver ett väldigt åtråvärt födoämne för aporna för att det är så näringsrikt men som du också påpekar ofta svårfångat i levande form. Det kanske är så att aporna känner av en näringsbrist som gör dem ”agressiva” mot sina artfränder. Det ligger inbyggt hos de flesta djur en önskan om att inte bil uppäten och ibland även en förmåga att fly.

  Men apor lär också äta termiter med förtjusning.

  Växterna använder kemi för att antingen försvara sig eller locka till sig ”predatorer”.

 4. 4

  Saxat via Wikipedia:

  Leipzig G (2002). ”Cooperative hunting roles among Taï chimpanzees”. Human Nature 13 (1): 27–46. doi:10.1007/s12110-002-1013-6.

 5. 5
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  apor lär också äta termiter med förtjusning

  Gorillor äter myror. Jag såg en ”gullig” bild där ungherrarna satt – och som jag trodde – putsade pälsen på gamle döde farsan, ett slags dödsrit. Icke det! de käkade myror i pälsen. Har f ö sett uppgifter att antiloper äter små gnagare.

 6. 6

  På något zoo såg jag hur man visade hur chimpanser kan 1) tillverka verktyg, 2) använda verktyg och 3) fånga insekter att äta.

  Man hade ställt en burk honung intill ett knippe kvistar. Aporna doppade kvistar i honung och stack in dem i en trästam, som man väl hade laddat med insekter.

  Glömt var. Det kan ha varit Antwerpen, där det finns ett fint zoo vägg-i-vägg med järnvägsstationen.

 7. 7
  Georg W säger

  Om jag får komplicera det hela ytterligare, så är inte chimpansen våra absolut närmaste släkting. Det är bonobonapor eller dvärgchimpans. De lever i ett isolerat område i Kongo-Kinshasa. Det är det enda djur som människor fört ett intelligent (nåja) samtal med. Bonobonapor är helvegetariska och det vi lärt av dessa förfäder är att man ska lösa sina konflikter med sex. De sätter på varandra hela tiden och har absolut inga sexuella fördomar alls. Det är också det enda djur förutom oss som kopulerar ansikte mot ansikte. Till skillnad från mig och chimpanserna som ska ha alla tjejer för sig själv och smågrabbarna får bara titta på.

  Jag tycker också att det är fascinerande att meterhöga hominider överlevt när det krävdes 3-4 joule energi för att göra om oss till mat för en sabeltandad tiger. Till skillnad från att springa ifatt en antilop.

  De första hominidernas sökande efter det som de andra djuren inte kunde äta upp, benen, som bars hem till grottan för att bankas sönder med stenar. Benmärg är det som fick vår hjärna att börja växa och det skiljer oss från aporna. Sedan började stenarna gå sönder när benen bankades och de resulterade i att vi blev beväpnade och den sabeltandade tigern är inte längre ett hot mot hominider. Allt under några miljoner år.

  Den stora frågan är hur mina gener kunnat överleva dessa miljoner år. Mina gener måste ha haft en väldans tur eller så är de experter på överlevnad. Någon sa att det var snälla och sociala gener som överlevde evolutionen.

 8. 8

  @ Georg W:
  Kopulerar ansikte mot ansikte är nog inte av naturen givet för oss. Det mer naturliga är nog en ”bakladdare” om man får uttrycka sig såpass vulgärt 🙂 Det är väl inte för inte att ”face to face” kallas för missionären ? Så där är vi nog lika våra släktingar chimpanserna.

  Glömmer aldrig utrycket i ögonen hos en hona (tv inslag) bland bergsgorillorna där hon trånade efter silverryggen, alfahannen. Typ..kan du inte förbarma dig och sätta på mig nu på stört.

  Han hade fullt upp och kunde vraka och välja men till slut föll han till föga och fullgjorde sitt åtagande. Inte var det någon missionär där inte 🙂

 9. 9
  Georg W säger

  @ natan:
  Nu var det ju ett tag sen men jag vill minnas att sexlivet var en roterande upplevelse, åt alla håll. Om det inte var vad som kallades för en ”snabbis”. Ack ja, ljuva minnen.

  Men Natan, hur förklarar du då att människoapor och bonobonapor av honkön har sin vagina på framsidan. Till skillnad från andra djur.

  Bland chimpanser så är det bara alfahannen som får avla. Han tar alla honorna. Resten av pojkarna måste antingen spöa alfahannen eller avstå från sex HELA LIVET. Jag vet inte hur det är bland gorillor.

  Det är tur för oss att vi står närmare bonobonaporna och är snälla och i grunden promiskuösa.

 10. 10

  Anatomiskt vill jag hävda att mitt resonemang är mer logiskt. De flesta däggdjur idkar väl samma ordning? Eller har du sett hästar, kor, älgar osv använda ”missionären” 🙂 ? Då har du säkert sett vita Kungsörnar efter en Vaxholmsbåt också 🙂 ?

 11. 11
  Thomas Jansson säger

  Tittar vi på anantomin & evolutionen så har naturligtvis natan helt rätt, att missionären har kommit till är nog en naturlig utveckling från tiden då vi reste oss upp på två ben,,,,

  Om missionären även har ett samband med en lagomt sträng predikan eller bön samtidigt under akten är svårt att veta men studerar man Lestadianernas pastorer och deras kombination av sexuell lidelse, val av plats för kopulationens utförande samt viljan att upplysa kvinnor som vägrade följsamhet inför herrens sändebud kan man förvänta sig vad som helst bakom ursprunget av uttrycket ”missionären”,,,

  Troligen så är det så att alfahanen fanns med rätt så länge i vår utveckling, det kan vara just därför som vårt manliga organ anses vara ungefär 30% längre än vad forskarna tycker att det borde vara. En snabbis då alfahannen var bakom någon buske för att uträtta sina behov kan vara orsaken bakom denna egenskap viket görs sig påmint som en eventuell nackdel då den ursprungliga ställningen bakifrån praktiseras!

  Det är bonobonaporna som står närmare oss – inte tvärtom!

 12. 12
  Professor Göran säger

  Ursäkta en ”moderatorkommentar” – jag är orolig för att tråden spårar ur alldeles för tidigt!

  Fortplantningen är förvisso spännande, speciellt när man är ung som George W påpekar, men är ändå något sekundärt i förhållande till grundtanken i krönikan som handlar om hur det är själva tillgången och hushållningen med energin i form av mat som är drivande bakom de evolutionära förändringarna.

  Det här är ett väldigt intressant ämne men väldigt omfattande och jag kanske borde skriva en bok om detta istället för krönikor 🙂

 13. 13
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Fortplantningen är ju själva målet för livet – resten är ju bara hjälpfunktioner såsom mat och så vidare. Tar vi vissa djurarter så äter ju t o m honan upp hanen efter det han gjort sin uppgift.

  Visserligen är det ju många av oss män som upplever samma sak men inte lika påtagligt dock som att bli fysikt uppäten – det handlar numera mest om krav på att rensa avloppsrör samt att delta i städarbetet och liknande avarter av manligt förekommande arbetsuppgifter,,,

  Är det möjligen så att professor Göran är för blyg för att diskutera livets innersta hemligheter? 🙂

 14. 14

  @ Professor Göran:
  Den (boken) kommer garanterat bli en storsäljare 🙂 !

 15. 15
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Men jag håller faktiskt med om att vissa tycks vara experter på att ”kana av banan” då det gäller trådarna här – inga namn nämnda dock då jag liksom alla andra här givetvis har tillräcklig Intellektuell kapacitet att hoppa över det som är helt oväsentligt!

 16. 16
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Jag tror nog mera på en bok som uppföljare till ”Populärmusik från Vittula” skriven av trion natan, Georg W och mig själv skulle sälja bättre,,,,

 17. 17
  snöret säger

  Teorin om människans ursprung på savannen tar jag numera med en viss nypa havssalt.
  Då är teorin om strandapan intressantare.
  Lars Wilsson, som säkert flertalet läsare på den här bloggen känner till, beskriver den på ett trevligt sätt i bokem ”Om Människan”. Läs och njut.

 18. 18
  Thomas Jansson säger

  @ snöret:
  Håller fullständigt med – allt tyder på att vi varit strandapor och Lars Wilsson´s böcker är ett måste för varje person som har ett intresse av livet!

 19. 19
  olle holmqvist säger

  natan Skrev:

  Kopulerar ansikte mot ansikte är nog inte av naturen givet för oss

  jo jag tror just det, att se lyckan i en kvinnas ansikte, den totala, allting annat förintande – uppgivenheten – det som kallas ”lycka” …jag har haft ”den ”sekundära” lyckan av få se just det

 20. 20
  Professor Göran säger

  @ snöret:

  Krönikan bygger på de teorier som Lieberman för fram i sin bok. Människans föregångare, Australopitekerna, bland Hominiderna har man tydligen hittat i östra Afrika där savannerna bredde ut sig när regnskogarna drog sig tillbaka i takt med den allmänna klimatförsämringen.

  Om man begränsar sig till Homo Sapiens som är en väldigt sen kvist på utvecklingens träd (men som kanske har förväxt sig nu) men som du pekar på så hittar vi de friskaste människorna just i kusttrakterna. Vi är definitivt inte missanpassade i dessa områden, som många, inte minst Weston Price, noterat, men den första (?) människan, Homo Habilis, tror jag man hittade i Kenya.

  Men som vanligt går åsikterna isär och det är ju detta som gör det hela spännande.

  PS Det finns en viss fara med ”gubbsjuka” också.

 21. 21
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Det är nog mycket möjligt att vi startade på savannen men mycket tyder på en anpassning som verkar ha påverkats av närheten till saltvatten, fisk som troligen fick våra hjärnor att växa och att få oss att börja gå på bakbenen,,,

  Till skillnad vad många tros så tål vi faktiskt saltvatten bättre än sötvatten och några salta hav fanns det knappast mitt på savannen?

  När det gäller eventuell ”gubbsjuka” så tror jag att den har sitt ursprung i överdriven moral vilken påtvingats människor i alltför tidig ålder – ofta med kyrkans ”hjälp” där dess mörkermän inte tålde att andra gjorde sådant de själva inte fick eller klarade av.

  Således är gubbsjuka enligt min mening ett utryck för att vederbörande på ålderns höst kommer till insikt över vad hen gått miste om som ung, notera att jag skriver hen avsiktligt här då det är minst lika vanligt med tantsjuka i dag fast den ligger inte lika synlig på ytan såsom herrarnas försök för att färdigställa det som de borde ha gjort som tonåringar – oss emellan så tror jag faktiskt att tantsjukan är värre än gubbsjukan,,,

  Själv har jag inga som helst anlag för gubbsjuka då jag aldrig har lämnat min ungdom mentalt och lever på ungefär samma sätt idag som jag gjorde som 20-åring – varför skulle jag inte göra det?

 22. 22
  Thomas Jansson säger

  19@ olle holmqvist:
  Visst är det en märklig upplevelse att få se en jämnårig kvinna gradvis föryngra sig till 20-årsåldern – en mycket märklig omvandling,,,

  Skulle vi kunna realisera denna momentena föryngring att gälla i dagliga livet skulle vi sluta som mångmiljardärer,,,

 23. 23

  @ olle holmqvist:
  Nja det är nog mer för att du fått en frontallob att för oss få delge din sköna lycka 🙂 ? Av samma anledning kan du här skriva om densamma. Hade du (vi) likt chimpanserna inte begåvats med denna lob hade du även likt dessa kopulerat din kvinna på samma sätt.

 24. 24
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Tänk nu på att trådstartarens högt hållna ambitioner måste respekteras – han nämnde förvisso frukt i sitt initiala inlägg men dock inte något om den ”förbjudna frukten”.

  Kanske borde vi därför undvika ord som ”kopulera”, ”bakladdare” och andra liknande uttryck som kanske passar bra i en drängstuga men som kanske inte bör begagnas i överflöd på en seriös blogg som den här?

 25. 25
  Spanstind säger

  @ Thomas Jansson:
  Internetforum i alla dess slag är nutidens drängstugor. Seriöst eller ej.

 26. 26

  @ Thomas Jansson:
  Om jag inte missminner mig hittar vi fisk och skaldjur (och därmed kontakt med saltvatten) först långt senare i homosläktets utveckling. Homo Erectus, möjligen även Habilis och senare proto sapiens längs den sydafrikanska kusten.

 27. 27
  Thomas Jansson säger

  @ Lars:
  Jag ska gärna avslöja att jag är rätt så okunnig inom vår evolution. Det var egentligen Sten Sture Skaldeman som fick mig intresserad av evolutionen vad gäller kosten och jag läste det mesta jag kom över ända tills jag råkade hamna inom området som rör vår fortplantning.

  Jag blev så intresserad av detta då det torde vara livets mening samtidigt som det som attraherade kvinnor för flera miljoner år sedan ännu fungerar utmärkt i det vardagliga livet – något som jag till och ftån praktiserat ganska livligt genom alla dagar som passerat. Så från kost till konsten att begripa sig på kvinnor har blivit mitt intresse, man blir aldrig fullärd inom detta område vilket gör det extra roligt – synd bara att de vanliga rådgivarna som finns inom aftonpressen och andra blaskor befinner sig på Rössnersk nivå – en bunt amatörer är vad de är,,,

  Men vi kämner igen denna inkompetens – trots alla fina titlar så kan de absolut ingenting oavsett om det gäller övervikt, matförgiftning, diabetes eller sex,,,,

 28. 28
  Professor Göran säger

  Är det någon mer än jag som är förvånad över att vi uppenbarligen inte ser några kvinnliga kommentatorer på denna tråd?

  Apropå denna totala urspårning som inträffat på tråden trots mina räddningsförsök skulle jag själv kunna dra en historia om en väluppfostrad man som av Gud fick en fyrfilig motorväg byggd till Hawaii som tack för sitt goda uppförande i utbyte mot att han avstod från att få en förklaring som skulle göra det möjligt för honom att förstå sig på kvinnor. Thomas Jansson verkar enligt egen utsaga tydligen här ligga ett snäpp före Gud och det är ju inte så dåligt och jag ska därför inte dra min historia för att nu ytterligare elda på denna ogudaktiga brasa som redan brinner för fullt.

 29. 29
  Eva Wahlbeck säger

  Hej!
  Jag vill bara påminna om dokumentärfilmen på SVT1 ikväll kl. 22.00. Det är filmaren Linda Västrik som levt med och filmat Akafolket, som levt som jägare och nomader i Kongobäckenets urskog i mer än 75000 år!

 30. 30
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Professorn har helt rätt i sina misstankar – jag anser mig praktisera gudomlig njutning ett 10-tal gånger i veckan. Det tar en stund att upptäcka denna kunskap – själv hittade jag början till min kunskap i Vänersborg då jag tvingades övernatta där på en resa som egentligen skulle sluta i Berlin men som på grund av ett konstruktionsfel i kardanen på min mc resulterade i en vecka på ett simpelt vandrarhem – men denna kunskap finns lite överallt och då i synnerhet i norra Norrlands inland samt i sydfrankrike.

  När det gäller antalet kvinnliga deltagare i den här tråden är det väl som i verkliga livet – de står vid sidan om och betraktar galtarnas verbala piruetter tills att någon vinnare korats? Den här bloggen kan i många fall jämföras med vilken dansbana som helst under 50 till 1970-talet!

  För övrigt så vore det praktiskt om vi kunde enas om att det var människan som skapade gud och inte tvärtom?

 31. 31
  Thomas Jansson säger

  @ Eva Wahlbeck:
  Imponerande ålder – vad åt hon under alla dessa år?

 32. 32
  Professor Göran säger

  @ Eva Wahlbeck:

  Tack för tipset!

  Nyligen läste jag om dessa rester av Afrikas urbefolkning i Jared Diamonds bok ”Guns, Germs and Steel” och en bok vars innehåll skullle kunna bli en utmärkt fortsättning på denna tråd. Där förklarar Diamond varför och hur jordbrukande folk trängt undan de ursprungliga jägar-samlarbefolkningarna inte bara i Afrika utan på alla andra håll i världen. En mycket intressant läsning i vetenskaplig anda men ändå mycket lättläst i en mycket hyllad bok.

  I samband med läsningen av boken gick jag också in på Wikipedia och läste om vad som håller på att hända med dessa folkspillror och hur de utnyttjas på många olika sätt av det omgivande ”herrefolket”och då inte minst sexuellt – historien upprepar sig ständigt.

 33. 33
  Sture karlsson säger

  Intressant och stimulerande läsning, tack Göran.

  För många år sedan läste jag ” De första stegen” av Bo Gräslund. Också inspirerande om en period vi inte vet så mycket om, vi vet ju resultatet 🙂

  En tanke han presenterar om varför vi går på två ben, har simhud mellan fingrar, hår på huvudet osv är att människosläktet under flera generationer levde i och nära havet. Har letat fram och ska läsa om den.

 34. 34
  Georg W säger

  De första hominiderna blev tvåbenta eftersom de var tvungna att använda händerna till att bära hem benen som de hittat på savannen. Detta skedde, som jag förstår för cirka 7 miljoner år sedan.

  För cirka 200 000år sedan skedde ett massutdöende i Afrika. Endast en liten spillra av någon okänd art, förmodligen Homo Ergastus, överlevde i klipporna på Sydafrikas östkust. Där utvecklades homo Sapiens hjärna till den storlek den har idag. Där återfinner vi både mitokondriska Eva och Adam, vår urfader. Frågan är väl vem som var deras mamma och pappa.

  Det som gjorde att hjärnan växte så mycket så plötsligt var att födan från havet var så omega 3-rikt. Omega 3 är ju raketbränsle för hjärnan. Även det ökande saltintaget spelade nog in.

  Det mest häpnadsväckande är ju att forskarna nu faktiskt konstaterat att vi INTE kommer från Homo Erectus. Då finns det en felande länk mellan Homo Habilis och homo Sapiens. Men troligtvis är det Homo Ergastus.

  Jag testade babysim med min sistfödde. Att se honom i vattnet automatiserad av instinkter var bland det häftigaste jag någonsin sett. Vi är helt klart en saltvattenapa.

 35. 35

  Jag läser just nu de sista kapitlen i boken ”Ancestral Journeys” av Jean Manco, som jag tipsades om av Göran för en tid sedan. För en historieintresserad person som mig har detta varit en mycket upplyftande historia. Inte minst när hon utan omsvep och utan dagens historikers politiska korrekthet, skriver att goterna faktiskt kommer från Götaland! Något som man väl kunnat ana och som påståtts av många sedan århundraden. Tyvärr ofta med tveksamma politiska baktankar som verkligt skäl. Inte minst Olof Rudbeck d.ä. gjorde sig känd för dylikt i sin bok Atlantica där stormakten Sverige gjordes till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. I synnerhet germanska sådana. Denna historieskrivning, göticismen, var han en av de främsta förkämparna för och en av dem som drev det allra längst. Fast nu vet vi ju, tack vare Manco, att han hade alldeles rätt vad gäller goterna! 🙂

  Från det ena till det andra: Läste just på DN.se en artikel av Karin Bojs om en av de första jordbrukskulturerna, nämligen på Cypern. Det var i o m den som jag kom att tänka på Mancos bok. Även hon tar nämligen upp dessa pionjärer. Några av de första som svalt de ettåriga gräsens bete med hull och hår.

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-pa-besok-hos-de-allra-forsta-bonderna/#Scen_1

 36. 36
  Professor Göran säger

  @ Lars:

  Tack för intressant kommentar!

  Nu är mina kunskaper inom arkeologin begränsade men som jag har förstått det hela så har demarkationslinjen under efterkrigstiden stått mellan de så kallade diffusionisterna som hävdar att vi i huvudsak influeras av andra ”överlägsna” kulturer som sprider sig till mindre utvecklade ”underlägsna”. Den fortfarande rådande (?) efterkrigsdogmatiken inom arkeologin hävdar i motsats till diffusionismen att ”all” kultur uppstår lokalt vilket som du påpekar och som jag själv också misstänkt bara inte kan vara sant. Jean Manco avslöjar på ett underbart sätt hur verkligheten verkligen ser ut även om detta möjligen kan ge det Götiska Förbundet (”gamla hederliga Nazister” ?) ett halmstrå att hålla sig fast vid.

  Om jag inte har missförstått detta så är den nuvarande dogmen inom arkeologin en motreaktion på denna rasism som inte minst det tyska ”herrefolket” drev till sin höjdpunkt under andra världskriget om nu inte Rockefeller Foundation enligt William Engdahl har drivit denna rasism till ytterligare höjder. (Rockefeller stödde redan på 30-talet den tyska rasforskningen med stora ekonomiska resurser och denna rasism är enligt Engdahl drivkraften bakom deras engagemang i dagens befolkningsfrågor. De är skumma ångor som stiger upp från underjorden.)

  Apropå boktips och den fråga du tar upp om samverkan mellan evolution och näringslära, som är ämnet för denna tråd, så har Jared Diamond också en del att tillföra, framför allt med sin bok ”Guns, Germs and Steel” men även med sin senare bok ”Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed” där vi i den nyligen påbörjade läsningen tagit del av hur koloniseringen av Påskön gick till och hur den kulturen på ett ”organiskt” sätt begick ett långsamt självmord och som de flesta kulturer verkar ha varit sysselsatta med inklusive vår egen ”kolhydratsdrivna” västerländska.

 37. 37
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  de teorier som Lieberman för fram i sin bok. Människans föregångare

  Jag har inte tillgång till Liebermanns bok, men väl en föreläsning på nätet:
  https://www.youtube.com/watch?v=kJPSYnCeOP8

  hela artikeln finns här:
  https://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=770349

  Lönar det sig att ränna ? (eng to ”run”)

  vid tidpunkt 18:53 på föreläsningen ett diagramm med minskning i dödlighet = 20 %
  enormt bra ! men hur mycket är det egentligen, dvs i absolut och inte relativ risk, och hur många dagar i liver vinner ”rännarna” ?

  Jag kom fram till i genomsnitt en dryg månad över en 21 års period.

  Det kan jämföras med D-tillskott som också föränger livet (Autier & Gandini 2007 el 2008)
  men vad D-tilllskottarna aldrig berättar är med hur mycket. Det var 2,3 dagar över knappt sex år.

  (Beräkning för den intresserade:
  1. 208 fler överlevare bland rännarna
  2. försksperiod: 21 x 365 = 7665 försöksdagar
  3. Antal extra levandedagar i snitt per extra överlevare bland rännarna =
  7665/208 = 37.

  Har jag tänkt eller räknat fel ?

 38. 38
  Thomas Jansson säger

  Det är inte bara antalet år som räknas utan oxå hur man lever,,,,

  Påfallande många av oss svenskar hör till gruppen ”levande döda” och orkar knappt gå till bilen.

  Själv tror jag stenhårt på minst 30 minuter om dagen i snitt oavsett vad livslängden blir,,,

 39. 39
  olle holmqvist säger

  Thomas Jansson Skrev:

  Det är inte bara antalet år som räknas utan oxå hur man lever,,,,

  Påfallande många av oss svenskar hör till gruppen ”levande döda” och orkar knappt gå till bilen.

  Själv tror jag stenhårt på minst 30 minuter om dagen i snitt oavsett vad livslängden blir,,,

  Jovisst men här handlar det inte om antal år utan om en månad – om jag har räknat rätt.
  Frågan är om den skillnaden är tillräcklig för att evolutiomsbiologiskt förklara ”utmattningsjakten”. Den kan mkt väl vara sann ändå .Möjligt att regelbundet rännande eller gångande höjer den s k livskvaliten. Det skulle vara intressant att räkna på, men var finns data ?

 40. 40
  Professor Göran säger

  @ Thomas Jansson:

  Jag håller med om detta.

  Som jag brukar säga:

  ”Jag dör hellre frisk och glad än sjuk och ledsen!”

 41. 41
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  Jag dör hellre frisk och glad än sjuk och ledsen!”

  Håller fullkomligt med. Hellre rik och frisk än fattig och sjuk. Men min poäng:är hur slipstenen brukar dras: Just med en massa ”hårda” hälsoargument och eftersom ingen journalist vet hur ”liten blir stor” dvs relativ istället för absolut risk – så slås det alltid upp så här.

  Den sunda skeptiska tanken: finns det alternativa förklaringar ?

 42. 42
  Thomas Jansson säger

  Jag struntar i räknandet utan siktar på antalet år med bra potens och övrig ork och för min del är det bra kost och rimliga mängder motion som gäller.

  Största problemet är att lederna inte riktikt hänger med – i övrigt anser jag mig minst lika frisk idag som när jag var 25,,,

 43. 43
  Thomas Jansson säger

  Alla soffpotäter jag känner till lever ett sekunda liv enligt mina värderingar. De är impotenta redan när de fyllt 50 och ibland ännu tidigare.

  Å andra sidan så är deras kvinnor oftast lika upphetsande som en säck potatis så det kanske inte spelar någon roll?

  Men det liv som Jonas Colting lever tror jag är påfrestande – lite mitt emellan är nog bra,,,,

 44. 44

  @ Professor Göran:
  Ja. Vad gäller striden mellan diffusionism och evolutionism börjar man nog närma sig en rimlig syntes. Samtidigt ses sedan något årtionde en större benägenhet att ”våga” tolka arkeologiska fynd, spekulera och skriva populärvetenskapligt för allmänheten. Något som verkar ha varit riskabelt tidigare, inte minst för karriären på fakulteterna. Flera är de historiker och arkeologer som fått utstå visst spe när de tagit ut svängarna på det sättet.

  Påskön är ett intressant exempel på de sorgliga bieffekter som spannmålsjordbruket och den nya kosthållningen har lett till. Den resulterande bofastheten och större mattillgången leder till större befolkning, större resursutnyttjande och en konkurrens om både mark och andra resurser som nog varken människa eller natur kunnat riktigt hantera. Visserligen ökade ju befolkningen redan före de första jordbrukarna, men i mycket beskedligare takt. Nativiteten verkar ha varit väl kontrollerad inom människogrupperna på den tiden. Det är ju svårt att leva ett nomadiserande liv med en stor barnkull i hasorna.

  På påskön nådde man taket snabbt, p g a den begränsade ytan. På en kontinent, som t ex den Nordamerikanska eller Europeiska, tar det mycket längre tid. Men om man kontinuerligt måste utöka de utnyttjade arealerna, antingen det beror på en större befolkning, markförstöring eller girighet så är utnyttjandet per definition ohållbart. Idag bränner vi kanske ljuset i bägge ändar?

  Det finns alltså väldigt mycket som talar mot att dagens spannmålskosthållning är rätt väg, förutom den kostens inverkan på vår hälsa.

  Jag har nu lagt även Jareds senare bok till min inköpslista. Har för mig att den även översatts till svenska.

 45. 45

  @ 43 Thomas Jansson:
  Du Thomas har intressanta tankar. Jag har haft det tveksamma nöjet att då och då träffa några av mödrarna till mina barn och skattar mig lycklig över att inte behöva ta i potatissäcken 😉

 46. 46
  Professor Göran säger

  @ Lars:
  Jag tror att Jareds första bok har översatts.

  Om du mot förmodan inte har läst Lierre Keith bok ”Vegomyten” så har du en intressant läsning att addera till din lista. Hon ger verkligen en storartat perspektiv på den katastrof som de ettåriga gräsen nu leder till. Det var från den boken jag fick ”insikten” att vi de facto har blev överlistade för tio tusen år sedan av dessa gräs och sedan blivit deras alltmer villiga ”drogslavar” – intressant tankegång Keith bjuder på även om den tydligen inte är hennes egen.

 47. 47

  @ Professor Göran:
  Jag har läst dem bägge. Jareds 1:a för ett par år sedan och Vegomyten nu i vintras. Jag kommer ihåg dystopin du beskrev och jag kände igen mig när jag själv läste den. Jag kan inte avfärda hennes påståenden. Därtill är raden av argument för lång.

  Journalisten Lasse Berg har skrivit en triologi som ligger nära denna tråds ämne. Du kanske har läst någon av dem? Jag har läst de två första böckerna och den tredje kom ut i dagarna. Det är lätt läsning jämfört med de böcker vi diskuterar ovan och den vetenskapliga anknytningen är mindre påtaglig. Kan dock vara ett komplement.

 48. 48
  Thomas Jansson säger

  45@ Pingo:
  De få gånger jag tänker på min ålder är när jag träffar mina gamla flickvänner och konstaterar att de har förvandlats från trevliga och vackra flickor till att bli elaka och bittra små trinda tanter med en blick som verkar kunna skära igenom en tjock stålplåt utan vidare.

  Konsten är dock att kontrollera stamtavlan på samma sätt som när man köper en hund, eventuella utställningsmeriter, stressprov, lämplighet för jakt o s v. Svärmödrar bör granskas i minst 2 generationer då man är ung.

  Under min senaste period som singel hade jag en isärplockad mc i hallen, en av mina racercyklar hängande över sängen samt en ljudanläggning med kapacitet för en ishall med vilken det gick utmärkt att genomföra en ”aukustisk magpumpning”. Mycket få kvinnor visade sig klara av dessa initiala tester vilket sparade mig mycket tid.

  Däremot har jag sämre erfarenheter av att använda taxeringskalendern som urvalskriterie så det rekommenderas inte!

  Men mitt råd i sammanhanget är att gamla fruar och räkningar från tandläkaren mår bäst av att glömmas bort så snabbt som möjligt!

 49. 49
  Professor Göran säger

  @ Thomas Jansson:

  Oftast tycker jag att dina kommentarer är roliga men dina paralleller mellan kvinnor och hundar tycker jag verkligen inte är roliga och för övrigt tycker jag din kvinnosyn mer har att göra med den som formades i forntida patriarkat där kvinnor betraktades som en ren handelsvara.

  Man får ha vilka åsikter man vill men på den här tråden är de klart malplacerade enligt min uppfattning.

 50. 50
  Thomas Jansson säger

  @ Annika Dahlqvist:
  Nej det tror jag inte alls – det är nog mera en fråga om kultur och uttryckssätt,,,,

  Tanken bakom mitt resonemang var att vi kanske i vårt västerländska samhälle borde fundera lite mer omkring vårt val av partner – en del hävdar att det är för lätt att skilja sig och det kan nog ligga en del i det att folk ger upp för lätt, man putsar på både bil och hem medan förhållandet bara förväntas fungera utan underhåll!

  Istället är det så att det är för lätt att slå ihop sina påsar – nu menar jag inte att vi ska börja att låta våra föräldrar bestämma vilka som är lämpliga partners åt oss men det ligger en del vettigt i tanken att se en större helhet i partnervalet?

  Idag trillar 2 unga människor in i ekorrhjulet snabbt för att de tror att det ska vara villa, husvagn och vovve – de sliter ut sig totalt och när ungarna klarar sig själva så sitter det två helt främmande människor i TV-soffan och tittar på varandra och då tar det ungefär 3 år innan de är skilda.

  Mannen som oftast har den bättre ekonomin sitter kvar ensam i huset medan kvinnan tar med sig det sociala livet – en typisk skillsmässa således,,,

  Om man tycker att mitt resonemang med att tänka efter före är ett uttryck för patriarkat så blir jag inte alls ledsen för det – jag har inte svårt alls med folk som har avvikande åsikter än mig själv,,,

  Och för övrigt har jag flera bekanta som mer eller mindre erkänner att de hellre umgås med sina hundar än att skaffa en partner – de är alla yngre kvinnor runt 25 – 30 som gör detta val och de verkar helt välja bort familj och barn och jag tror inte alls det är specifikt för just min umgängeskrets utan ganska vanligt,,,,

  Här lite Värmländsk kultur som avslutning på dagens inlägg:

  https://www.youtube.com/watch?v=JnGTEEzb5vs

 51. 51
  olle holmqvist säger

  Thomas Jansson Skrev:

  Jag struntar i räknandet utan siktar på antalet år med bra potens

  För räknenissar: följande utifrån Liebermans föreläsning
  https://www.youtube.com/watch?v=kJPSYnCeOP8

  gå till 18 min 33 sek, här blixtrar tre diagram förbi på några sekunder
  han säger ”more people are gertting overweigth”
  men diagammet det stora blå längs till vänster visar ”overweigth” är konstant – ingen ökning. Obesity fettma = > BMI 30 har ökat.

  Det lilla diagrammet över bröstcancer visar en dramatisk ökning. Men kolla Y-axeln. Den börjar inte vid noll utan vid 250. Knepet är att skära ut just det värdeintervall där något händer och det blir dramatiskt. Knepet beskrivs i Darrell Huffs klassiska ”Hur man ljuger med statistik”

  https://shrineodreams.wordpress.com/2013/01/22/good-books-how-to-lie-with-statistics-darrell-huff/

  se diagrammet över statstjänstemännens löner.

  Hur många hinner begrunda när Lieberman blixtrar upp tre diagram samtidigt ?

  19 min 00 sek säger han om studien att deltagarna ”were not overweigth, smokers, drinkers”

  tabell nr 1 i originalpeket berättar ngt annat
  https://archinte.jamanetwork.com/data/Journals/INTEMED/20254/ioi80059t1.png

  ”overweigth”:
  v starten: löpare BMI 22,9 standardavvikelse 2,5 alltså fanns överviktiga BMI > 25 bland några av löparna,
  kontroller: BMI 24,4 standardavv: 3,4 dvs bland dem fanns många fler överviktiga

  ”smokers”
  vid starten: 1,9 resp 9,5 %. Fem ggr fler bland kontrollerna ! Efter 21 år: 0,7 resp. 1,3 % Dock inte stat sign. Om riktiga så är det intressant att procentandelen rökare var nästan dubbla bland överlevande kontroller. Gissning: Löpning är farligt för rökare ?

  ”drinkers”
  1,1 resp 1,3 (kontroller) per vecka, stat sign.

  Med insikt om hur Lieberman presenterar data känner jag mig mindre benägen att läsa hans bok.

  .

 52. 52

  Bäste Goran,
  En detalj skillnad mellan oss och schimpanserna gör att du okritiskt faller för Leakeys savannapeteori.
  Hur förklarar du vår nakenhet, Vårt stora behov av vatten, att vi har struplocket farligt långt ner(som gör att vi då kan hålla andan samt fick en bättre talförmåga på köpet) Vissa dykarreflexer har vi -som schimpansen saknar , simförmåga har vi, men allra viktigast ur ett kostperspektiv. Vi har mycket större centralt nervsystem som kräver god tillgång på omega 3. fettsyror för att utvecklas. Dessa får vi via födan och då räcker inte ens kött – men vattnets delikatesser är en förnämlig källa; Räkor, musslor, fisk t,om alger går för sig. Och så är vi riktiga vattenslösare med vårt utspädda urin

  Bra källor är nyligen bortgångne Lars Wilsons böcker, Mikael Enström i 2000-Talets Vetenskap, men först ut var en kvinna Elaine Morgan attt framlägga att vi var apan som trängdes ut mot strandkanten och i den ekologiska nischen åter gick vi till ett halvamfibiskt liv.
  Jmfr valar, sälar som tidigare varit landlevande.

  Detta är ett paradigmskifte, som också förklarar vårt babyhull. Det gör att bäbisen flyter lättare.

  Hälsningar Ingemar Ljungqvist http://www.2000tv.se

 53. 53
  Georg W säger

  Det måste finnas utrymme för båda teorierna eftersom vi först var savannlevande och sedan drevs till stranden och där utvecklades till det vi är idag. Homo Sapiens Sapiens har sitt ursprung i strandkanten. Det är därför våra bebisar simmar fram till oss och klättrar upp på oss. Det är för att de ska kunna andas, fantastiskt va?

  För övrigt tycker jag att referenser till chimpanserna är lite missvisande. Vi är alla promiskuösa Bonobonapor. Åtminstone den manliga delen. (Eller är det bara jag) 🙂

 54. 54
  Stefan Le säger

  Jan Lindblad, denne fantastiskt mångkunnige man, hann precis före sin död 1987 färdigställa sin bok om människan. Där vidareutvecklar han Elaine Morgans vattenapetankar och finner en mängd indicier som pekar på att våra förfäder klev ner från träden vid flodstränderna för att söka sig föda, bland annat nedfallna frukter. Således att resan mot tvåbenthet började som sötvattensapa.

  Vid närmare eftertanke verkar detta rimligt och en mängd pusselbitar faller därvid på plats. En mycket läsvärd bok, ”Människan. Du, jag och den ursprungliga.”

 55. 55
  olle holmqvist säger

  Ingemar Ljungqvist Skrev:

  struplocket farligt långt ner(som gör att vi då kan hålla andan samt fick en bättre talförmåga på köpet) Vissa dykarreflexer har vi -som schimpansen saknar , simförmåga har vi,

  Att vi har dessa färdigheter bevisar icke, ingalunda, inte eller ej att vi just nu behöver dem för vår ”naturliga” överlevnad. Vi har en mängd sådana kvarlåtenskaper från tidigare evolutionära åldrar. T ex för manfolk kroppsbehåring, flintskallighet, gråhårighet med ung ålder, eller sångförmåga, karriär i karriären eller bland kvinnfolk – kan genomföras dem förutan. Vackert anses att träna fram segmenteringen på magen så att vi påminns om vårt släktskap med daggmaskar

  https://media1.santabanta.com/full1/Sports/Bodybuilding/bodybuilding-7a.jpg
  https://daggmaskarna.nordic-e.com/images/daggmaskar/daggmask.jpg

  Jacobsonska organet pinglar i örat osv.

  Bakbensgångeriet – Minst 13 olika hypoteser om dess tillblivelse finns i det som förr kallades ”nuläge”.
  När det finns drösvis med hypoteser så berättar det en sak säkert och tydligt: Kunskapsläget är svagt. Jfr atomhypotesen. Leukippos, Demokritos, – Rutherford, Bohr, och nu orbitaler ! ”sanningslikhet-täta små rum” – vem förklarade det ? Hur som – inget käftande om olika teorier.

  Hälsar olleh

  När solen just och ljust satt sig mitt i Själland
  och skyarna drar
  med fridens och den kommande nattens frid
  bort
  över Sundet

 56. 56
  Georg W säger

  @ Stefan Le:
  Menar du att Homo Erectus och dess föregångare var strandlevande vatten-individer? Menar du att hominidernas utveckling INTE startade med benmärg som bearbetades med stenar?

 57. 57
  Stefan Le säger

  Kunskapsläget är förvisso svagt. Jan Lindblads teori var att resan bort från trädtillvaron började vid flodstranden där vi blev kvar många år. Storleksordning mer än en miljon år. Hjärnans utveckling som skedde senare, kan mycket väl ha skett med benmärg. Jan L hade säkert tankar även kring detta, men jag har inte bokens innehåll i så färskt minne.

 58. 58
  Professor Göran säger

  Roligt att en diskussion kommit igång som till min glädje handlar om själva ämnet för min krönika.

  Som nu belysts finns flera hypoteser och idén om att människan är exceptionellt anpassad till vatten kommer jag ihåg redan från 70-talet då vi läste ”Den nakna apan” av Desmond Morris – det var lite upphetsande minns jag.

  Men denna krönika handlar som sagt om Daniel Liebermans syn på det hela och som jag själv finner tilltalande (annars skulle jag knappast ha skrivit krönikan) eftersom den utgår från själva energibegreppet som den grundläggande drivkraften för all evolution. Att just tvåbeningarna, dvs. Hominiderna, förbrukar en tredjedel så mycket energi som fyrbeningar vid förflyttning på marken tycker jag själv därför är ett starkt argument för savannhypotesen. Att den tiogradiga avsvalningen av jorden rimligen var orsaken till regnskogarnas tillbakagång och savannens motsvarande tillväxt finner jag också tilltalande ur ekologisk synpunkt.

  Självklart är detta bara en hypotes bland andra.

  Enligt min egen syn på detta med hypoteser och deras trovärdighet så gäller att det är den hypotes som i jämförelse med en annan, som t.ex. vatten mot savann, kan förklara helheten på bästa sätt, dvs. har ett förklaringsmönster där de olika pusselbitarna, och speciellt de viktigaste som t.ex. detta med energi, på ett trovärdigt sätt bäst passar in, som jag själv är benägen att sätta min tilltro till. Det är därför jag är LCHF-are och definitivt har övergivit kolhydratshypotesen. När det gäller tvåbeningarna så vinner för närvarande savannen över vattnet hos mig.

  Med min favorit bland vetenskapsfilosofer, Karl Popper, kan vi bara förstärka eller försvaga vår tro på en hypotes men aldrig bevisa att den är sann. Problemet för vetenskapen kommer som alltid när man börjar betraktar sin hypotes som ett dogmatiskt vetande. Detta kan drabba den bäste vetenskapsman som t.ex. min favorit Linus Pauling när han kastade ut Shechtman, med sin femfaldiga symmetri, från sin forskningsorganisation. Refuteringsarbument, enligt Popper kan vara starka och om man t.ex. kan visa att det inte är sant (refutera) att man förbrukar mindre energi vid förflyttning på två ben i jämförelse med på fyra så är savannhypotesen definitivt skjuten i sank i mina ögon.

  Som jag skrev i krönikan täcker den här bara första hälften av min föreläsning på LCHF-kryssningen och att en eventuell fortsättning är tänkbar om intresse skulle finnas och nu börjar jag luta åt att det kan bli en sådan och som då kommer att handla om de olika hominiderna och hur de en efter en försvann under de fem miljoner år som de förekommit. Människan, Homo Sapiens, är i detta perspektiv en mycket sen ”uppfinning”; och har så där ett par hundra tusen år på nacken och den enda kvarvarande vad vi känner till och med en preferens för kött och fet fisk. De friskaste levde förstås nära vatten vilket förstås talar för en vattenhypotes av något slag och att vild fisk är nyttig mat.

 59. 59

  Bästa läsare
  Varför skriver man aldrig att aporna sannolikt plundrade trädens fågelbon på ägg och ungar. Detta som en alldeles utmärkt komplement till den vegetabiliska kosten. Här kommer vi nu in på renodlad
  LCHF och på ett tidigt stadium.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa