Mättat fett ej farligt längre och bättre med högt än lågt kolesterol

Eskil Richardson bor i Växjö. Han har intresserat sig särskilt för forskning omkring för fett och kolesterol.
Han brukar skriva Nyhetsbrev om detta. Man kan få hans nyhetsbrev om man mailar honom på eskil.richardson(a)tele2.se

Här kopierar jag in hans senaste nyhetsbrev:

Mättat fett ej farligt längre och bättre med högt än lågt kolesterol!

Kolesterolhypotesen “mättat fett ger högt kolesterol ger åderförkalkning ger hjärtinfarkt” har kritiserats länge och av många. En känd professor i medicin och biokemi har sagt “Kolesterolhypotesen är det största vetenskapliga bedrägeriet i modern tid. De som manipulerar sina data förstår inte att det i längden är omöjligt att dölja naturens hemligheter. Förr eller senare kommer sanningen fram och bedrägeriet att avslöjas”. Det är på god väg nu.

I USA och Australien har i populära vetenskapsprogram i höst visats hur ovetenskapligt det är att utmåla mättat fett och högt kolesterol som skadligt. Se USA
i 15 min  https://www.doctoroz.com/episode/doctors-who-say-everything-you-know-about-cholesterol-wrong och Australien i två avsnitt  à 29 min

https://www.kostdoktorn.se/kolesterolsankande-mediciner-far-hard-kritik-i-australisk-tv-dokumentar

Här är ett litet urval av studier och artiklar som torde visa att den information vi tidigare fått om fett och kolesterol mest varit vilseledande.

Läs mera

Mättat fett 

1. I bilaga 1 “Sex professorer om mättat fett” framhålls att det inte finns bevis för att mättat fett är farligt.

2.  I en artikel i Läkartidningen ”Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi totalt felinformerade?” är sammanfattningen: “Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– och kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier”.

3. Minskad risk för stroke och oförändrad risk för hjärtsjukdom vid högt intag av mättat fett. Detta redovisas i en japansk studie där 58 000 män och kvinnor följdes under 14 år. Vid starten var de 40-79 år. Betr. stroke är Conclusion: SFA*  intake was inversely associated with mortality from total stroke, including intraparechymal hemorrhage and ischemic stroke subtypes, in this Japanese cohort.  *(mättat fett)

4. I bilaga 4 “Saturated fat dose NOT promote Heart disease”  konstateras bl.a. att nya prospektiva studier visar på att det inte finns samband mellan mättat fett och hjärt –kärlsjukdom och att mättat fett kan vara skyddande.

5. Ur “The American Journal of Clinical Nutrition” 2010: En metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier visade att det inte fanns bevis för att mättat fett i kosten är kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Ur samma tidskrift från 2009: Vid ett 5 % lägre intag av mättat fett och ett följande ökat intag av kolhydrater ökade hjärthändelserna med 7 %.

6.  I “Sydney Diet Heart Study” deltog 500 män som nyligen drabbats av hjärtsjukdom. Att ersätta mättat fett med fleromättat fett, omega 6, har ingått i riktlinjerna för att reducera hjärtsjukdom. Här visades detta vara ett mycket dåligt råd då den grupp som fick mest fleromättat fett drabbades av: increased rates of death from all causes, coronary heart disease and cardiovascular disease.

7. Har fetträdslan orsakat diabetes- och fetmaepidemi ? Se bilaga 7 “Fettdebatt, tro ersätter vetande”.

8. I bilaga 8 “Mättat fett är neutralt för hjärtat” visas  att det inte finns vetenskapligt stöd att påstå att mättat fett skadar blodkärlen.

9. I Danmark menar nu flera näringsforskare att kostråden bör justeras. Videnskab.dk skriver: “Det kan vaere direkt livsfarligt at skifte det maettede fedt ud med nogle typer flerumaettede planteolier, konkluderar danske ernaeringsforskere i en artikel, som for nylig blev publiceret af Kobenhavns Universitets Institut for Idraet og Ernaering”.

Kolesterol  Totalt kolesterol = HDL + LDL + 0.45 x triglycerider

Det finns egentligen bara en sorts kolesterol men det transporteras i kroppen i olika “förpackningar” som t.ex. HDL (High Density Lipoprotein)

10. Om högt kolesterol är farligt varför är då livslängden högre i länder med högre kolesterolvärden? Se bilaga 10 “Kolesterolnivåer och dödlighet i 192 länder”.

11. Japansk studie under 8 år av 26 000 tusen individer gav resultatet enl bilaga 11 “Low level of “bad cholesterol” increases death rate researchers say”. Här visas att s.k. “ont” kolesterol, LDL, för kvinnor bör vara minst 3,1 och för män mellan 2,6 och 4,6 mmol/l.

12. I bilaga 12 “Kolesterolet, är det en riskfaktor”  tas frågan upp om ett vetenskapligt haveri. En jättestudie omfattande 137 000 patienter vid 541 amerikanska sjukhus visar lägre kolesterolvärden hos dem som drabbats av hjärtsjukdom . Se diagrammet “Bad cholesterol is now Good”.

13. Studie av 82 000 vuxna i England som följdes under 8 år gav resultatet: “Higher total cholesterol levels were  NOT associated with inccreased risk of death due to heart disease” and “What is more, higher total cholesterol levels were actually associated with a REDUCED risk death due to stroke”. Flera studier har tidigare visat detta bl.a. projektet MONICA med deltagare från 18 länder. Ordagrannt från rapporten: “For stroke , cholesterol had a negativ coefficient indicating that populations with high levels of cholesterol have lower mortality. For the other mortality measures total cholesterol showed no correlation. The negative association found between total cholesterol level and stroke has also been observed by others”. Se bilaga 13 “Gaping holes in the cholesterol hypothesis”.

14. I British Medical Journal i oktober i år citerar den brittiske cardiologen A Malhotra en UCLA-studie som visade att 75 % av hjärtpatienterna inte hade högt kolesterol. Däremot hade två tredjedelar metabolt syndrom omfattande: bukfetma, högt blodtryck, högt blodsocker, höga triglycerider och lågt HDL (det “goda” kolesterolet). Vidare hänvisades till forskning som visar att mättat fett i mejerivaror kan skydda mot högt blodtryck och inflammationer.

15. Den stora studien PROSPER omfattade 2 800 män och 3 000 män och kvinnor, 70 år och äldre, med hög risk för hjärtsjukdom. För dem  som fick placebo var det ingen skillnad i hjärthändelser mellan dem som hade högt eller lågt LDL. För dem med lågt HDL (under 1,11) drabbades 20 % av hjärthändelse mot blott 12 % hos dem med högt HDL (över 1,37). I PROSPER var det fler kvinnor som dog av dem som fick en statin än som fick placebo. Tyvärr känner få till detta livsviktiga faktum.

16. Kolesterolnivå och åderförkalkning, inget samband. Se bilaga 16 samt i bilaga 17 Health-heart PS-2 om “progression in artery calcium”.

17. Kolesterol – lågt är farligt En observationsstudie av Universitetet i Innsbruck av 150 000 individer visade höjd risk för tidig död vid låga kolesterolvärden för alla män och för kvinnor över 50 år. En nyligen redovisad studie av 120 000 danskar visade på samband mellan förhöjda kolesterolnivåer och minskad risk att dö i förtid i hjärt-kärlsjukdom. Bilaga 17 Health-heart är lite grötig men man kan lätt se av diagrammet att det är betydligt sämre för äldre att ha lågt än högt kolesterolvärde.  Se också här (PS-4 American College of Cardiology) om risken för kvinnor över 50 år att ha lågt kolesterol jämfört med risken att röka.

18. Det livsviktiga kolesterolet  I Nature Chemical Biology, Jan 2013, säger professor Ernest Arenas, Karolinska Institutet: “Thus cholesterol is extremely important for the body , and in particular for the development and function of the brain”.  Hjärnan är vårt kolesterolrikaste organ. Det viktiga D-vitaminet produceras av kolesterolmolekylen med solens hjälp. Kolesterolet är nödvändigt för ett starkt immunförsvar. Se i bilaga 8 “Death från cancer and respiratory ailments increased among men and women with low LDL cholesterol levels”. Kolesterolet är grund till  hormoner och krävs för byggande av cellväggar, nervtrådar m.m. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att kolesterolsänkning är riskfyllt.

Men hur kan då kolesterolhypotesen leva vidare när så mycket talar emot den? Så här säger den brittiske läkaren Malcolm Kendrick: The cholesterol hypothesis is, perhaps, the greatest ever example of a medical hypothesis that has become too powerful to die. Too many vested interests are intertwined with it. World famous experts would look incredibly stupid if the hypothesis were to be accepted to be wrong. An entire industry of cholesterol lowering would fall apart.

I Sverige är 850 000 ordinerade statiner. För minst en halv miljon av dessa är det större sannolikhet att statinen gör mer skada än nytta. I USA innebär nya rekommendationer, starkt kritiserade, ökad förskrivning av statiner. Så frågan om vilka som skall ha statiner och varför kommer att vara högaktuell länge än.

Växjö i dec 2013
Eskil Richardson

Bilaga 1

Mättat fett ofarligt (konferens Karolinska Institutet juni 2010)

500 läkare sitter i publiken medan professor Peter Nilsson berättar vad moderna studier på kost (fett) och hjärtsjukdom visar.

”…Därmed måste man sätta punkt. Det finns inget samband mellan intag av mättat fett och hjärtkärlsjukdom.”

Peter Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning,

 

”Två generationer svenskar har fått fel kostrekommendationer och har jagat fett i onödan. Det är dags att se över kostråden och basera dem på modern vetenskap.”

Göran Berglund, professor i Internmedicin, Lund,

 

”Man har tjatat om lågfettskost i 30 år och så visar det sig vara helt fel! Det finns inget belagt samband mellan mättat fett och hjärtkärlsjukdom.”

Fredrik Nyström, professor i Internmedicin, Linköping

 

”Vi har underskattat riskerna med kolhydrater och överskattat farligheten med fett.”

Johan Frostegård, professor i Medicin KI,

 

I Australien har man jämfört intag av mättat fett med stort intag av linolsyra, den vanligaste fettsyran i de vegetabliska oljorna. Dödligheten vara mycket högre  i hjärtkärlsjukdomar i gruppen som fått den vegetabiliska oljan.

Birgitta Strandvik Senior professor K I

Myten att hjärt-kärlsjukdomar beror på ett högt intag av mättat fett har nu övertygande avfärdats. Mjölkfett utgörs främst av mättat och enkelomättat fett och framstår inte som hälsofarligt.

Professor Göran Petersson, Kemi- och bioteknik, Chalmers Göteborg

Bilaga 2

Heart Specialist Calls for Major Repositioning on Saturated Fat, as it’s NOT the Cause of Heart Disease Nov 04, 2013 207,328 views

By Dr. Mercola

For the past 60 years, conventional medical authorities have warned that saturated animal fats cause heart disease and should be severely restricted in a heart-healthy diet.

It’s virtually impossible to estimate how many people have been prematurely killed by the persistent promulgation of this myth.

Most recently, an editorial in the British Medical Journal2 titled: From the Heart, Saturated Fat is Not the Major Issue, has garnered much media attention as it sends a contrary message by saying it’s time to bust the myth that saturated fat consumption causes heart disease.

Saturated Fat Does NOT Promote Heart Disease

The avoidance of saturated fat actually promotes poor health in a number of ways. As stated by the author, Aseem Malhotra, an interventional cardiology specialist registrar at Croydon University Hospital in London:

“The mantra that saturated fat must be removed to reduce the risk of cardiovascular disease has dominated dietary advice and guidelines for almost four decades. Yet scientific evidence shows that this advice has, paradoxically, increased our cardiovascular risks….

The aspect of dietary saturated fat that is believed to have the greatest influence on cardiovascular risk is elevated concentrations of low density lipoprotein (LDL) cholesterol. Yet the reduction in LDL cholesterol from reducing saturated fat intake seems to be specific to large, buoyant (type A) LDL particles, when in fact it is the small, dense (type B) particles (responsive to carbohydrate intake) that are implicated in cardiovascular disease.

Indeed, recent prospective cohort studies have not supported any significant association between saturated fat intake and cardiovascular risk. Instead, saturated fat has been found to be protective.”

We’ve long acknowledged that the Western diet is associated with increased rates of obesity, diabetes, heart disease, hypertension, and cancer. Yet the conventional paradigm is extremely reluctant to accept that it is the sugar content that is the primary culprit.

Furthermore, it’s been firmly established that it’s the trans fat found in margarine, vegetable shortening, and partially hydrogenated vegetable oils that is the true villain when it comes to heart disease, as they increase your LDL levels, or ”bad” cholesterol, while lowering your levels of HDL, known as ”good” cholesterol. Trans fats also contribute to type 2 diabetes and other serious health problems.

 

Bilaga 3

”Tro ersätter vetande i hetsig LCHF-debatt”

  DEBATT: För vissa svenska läkare tycks tiden ha stått still, skriver fyra andra läkare.

GP 12 augusti 2013

Inför SBU:s studie om diabeteskost togs det fram mer än tjugo kostexperiment av hög kvalitet på patienter med metabolt syndrom eller manifest åldersdiabetes. Experimenten visade att LCHF-dieten var överlägsen den vanliga kolhydratrika kosten, skriver debattörerna.

Den massiva kritiken mot LCHF-dieten i flera massmedier är baserad på tro, inte vetenskapliga studier. De tiotusentals svenskar som förbättrat sin hälsa med dieten behöver inte låta sig skrämmas.

Massmedia har utan ifrågasättande återgivit och förstärkt de varningar för den numera populära LCHF-kosten som professor Maj-Lis Hellenius och medarbetare publicerade på DN-debatt den förste augusti. Detta har skrämt många människor som under kortare eller längre tid använt den kosten för att gå ned i vikt och allmänt må bättre, vilket de även har gjort enligt många samstämmiga rapporter. Rapporter som även starkt underbyggs av vetenskapliga studier, bland andra en samarbetsstudie vid Portos universitet och Medical Centre University i Durham, USA. Flera tidigare studier har givit liknande resultat.

I DN-artikeln påstår Hellenius och medarbetare utan något vetenskapligt underlag att LCHF-kosten är orsaken till den stigande dödligheten i stroke hos yngre lågutbildade människor.

Hur har denna trosuppfattning kunnat uppstå hos relativt sett välutbildade akademiker?

Totalt kaloriintag går upp

Alltsedan 1950-talet har många läkare varnat för kost med animalt fett och kolesterol. Propaganda har haft stor genomslagskraft och lett till att fettkonsumtionen minskat medan konsumtionen av kolhydrater ökat. Råden har medfört att det totala kaloriintaget ökat vilket avspeglas i att fetma och diabetes nu blivit stora folksjukdomar i västvärlden.

Detta har uppmärksammats av ledande forskare såsom Walter Willett, Harvard University, vilken nyligen hävdade att det är den höga konsumtionen av kolhydrater och inte som man tidigare trott fett, som är orsaken till ökningen av dessa folksjukdomar. Även den kände danske nutritionsforskaren Arne Astrup, som tidigare hävdat att fetma beror på brist på kolhydrater, har nyligen vid den internationella fetmakongressen tillstått att han haft fel.

Hjärtinfarkter minskar

Men för vissa svenska läkare tycks tiden ha stått still. Deras råd att minska animalt fett i kosten har aldrig underbyggts av vetenskap. Inget av flera betydelsefulla studier såsom Kostcancerprojektet i Malmö, Nurses Health Study och det omfattande kostexperimentet, Women Health Initiatives (WHI) har kunnat ge stöd åt sådana råd. Tro till skillnad från vetande kan leda till att man tolkar verkligheten fel.

I debattinlägget hänvisar författarna till Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets senaste rapport i ett påstående att förekomsten av hjärtinfarkt ökar hos unga lågutbildade kvinnor. Det visar sig emellertid att motsatsen gäller sedan 2008 har antalet infarkter minskat. Däremot är det sant att kvinnor och män i åldrarna 35-44 år oftare drabbas av stroke. Men denna ökning började långt innan LCHF-dieten blev populär.

Högkvalitativa studier

Inför Statens beredning för medicinsk utvärderings, SBU:s, studie om diabeteskost togs det fram mer än tjugo kostexperiment av hög kvalitet på patienter med metabolt syndrom eller manifest åldersdiabetes. Experimenten visade att LCHF-dieten var överlägsen den vanliga kolhydratrika kosten. Patienternas blodvärden förbättrades eller normaliserades, blodtrycket sjönk, kroppsvikten minskade och de flesta kunde minska eller upphöra med diabetesmedicin.

Resultaten från dessa studier togs emellertid inte med i SBU:s slutliga rapport. Man ansåg nämligen att experimenten var för korta och omfattade för få patienter.

Säkerställda skillnader

Att man i samtliga experiment uppnådde säkerställda skillnader trots det begränsade antalet försökspatienter tyder givetvis på att behandlingen var effektiv. Föreställningen att bra experiment kräver många försökspersoner är anmärkningsvärd. Ju färre försökspersoner som behövs för att visa säkerställd nyttoeffekt, desto bättre är behandlingen. När penicillin introducerades som behandling av den dödliga sjukdomen bakteriell hjärnhinneinflammation räckte det med tio patienter för att övertyga världen då alla överlevde.

De tiotusentals personer i Sverige vars diabetes, övervikt eller fetma och generella hälsa förbättrats med en fettrik, kolhydratsnål kost behöver inte låta sig skrämmas av Hellenius och medarbetares trossatser. Vetenskapen säger något helt annat.

Tore Scherstén

professor emeritus, ledamot av Kungliga Vetenskaps Akademien

Karl Arfors

professor vid Sidney Kimmel Cancer Institute, USA

Uffe Ravnskov

docent

Ralf Sundberg

docent och författare Lunds Universitet

Bilaga 4

Mättat fett är neutralt för hjärtat”

Publicerad 2013-08-03 15:21

På DN Debatt (1/8) varnar fem forskare för ”populära fettdieter”. De menar att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar skulle ha sjunkit tack vare att svenskar bland annat äter mindre smör. Detta påstående har ingen som helst vetenskaplig grund, skriver Ann Fernholm, vetenskapsjournalist.

Tesen att mättat fett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom föddes under 1950-talet. En del vetenskapliga studier bekräftade misstankarna och 1971 gav Socialstyrelsen befolkningen rådet att minska på mängden mättat fett i kosten. Sedan dessa varningar har en rad nya studier genomförts, utformade för att bekräfta det mättade fettets farlighet. Dessa studier är både större och mer välgjorda. Resultaten visar tydligt att rädslan för smör har varit grundlös. Mättat fett är neutralt för hjärtat. Det är varken bra eller dåligt.

År 2009 konstaterade forskare i tidskriften Annals of Nutrition and Metabolism, efter att ha gått igenom den bästa forskningen på området, att: ”Intaget av mättade fettsyror var inte signifikant kopplat till död i kranskärlssjukdom.” Ett år senare publicerade andra forskare en liknande analys i The American Journal of Clinical Nutrition. Slutsatsen är: ”…att det inte finns några signifikanta bevis för att dra slutsatsen att mättat fett i kosten är kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.”

Modern forskning ger helt enkelt inget stöd för att påstå att mättat fett skulle skada blodkärlen.

I sin debattartikel skriver forskarna vidare att det är helt okontroversiellt att påstå att vi behöver dra ner på mängden snabba kolhydrater: ”Vi klarar inte längre att äta mycket kolhydrater i form av till exempel vitt bröd och potatis.” Forskarna menar att Livsmedelsverket skulle förespråka en medelhavsdiet, baserad på bönor, fisk, skaldjur, nötter och omättade fetter.

Detta påstående har ingen som helst verklighetsanknytning. Den traditionella medelhavsdieten är väldigt rik på olivolja och vi svenskar har varnats för att äta mycket fett. Det svenska Livsmedelsverket har länge rekommenderat tallriksmodellen. På myndighetens hemsida står: ”Tallriksmodellen har tre delar: Den första är potatis, pasta, ris, bulgur och bröd…” Det svenska folket har följt rådet och har fyllt en stor del av sina tallrikar med snabba kolhydrater.

När forskare nu hävdar att svenska myndigheter har stått bakom en medelhavsdiet skönskriver de verkligheten. De försöker friskriva sig från kostråd som har lett till ett ökat intag av snabba kolhydrater och som har medverkat till den epidemi av fetma och typ 2-diabetes som har drabbat befolkningen. Det är ren historieförvanskning.

Ann Fernholm
Vetenskapsjournalist och författare till boken ”Ett sötare blod – om hälsoeffekterna av ett sekel med socker” som granskar Livsmedelsverkets kostråd

 

Comments

 1. 1

  Mycket intressant sammanställning. Kan problemet vara att vi har någon slags nyhetsmaffia här som fortsätter att bara leverera de nyheter som de ”tror på” eller är ”rumsrena” i deras sätt att se. Är det samma maffia som ser till att stofiler som Rössner och Hellenius tillåts ha / haft ”hotlines” till dagspress och TV ?
  Den dagen en liknande sammanställning som denna trycks i rikspressen har någonting mycket viktigt ändrats. Det kommer dröja, men den kommer!

 2. 2

  @ stenbj:
  Njae det är väl så att kolesterolhypotesen länge varit ett axiom och många andra slutsatser bygger på den hypotesen. En del människors världsbild skulle helt enkelt rasa ihop om de accepterade att den hypotesen är felaktig. Man värjer sig i det längsta för en så smärtsam upplevelse tror jag.

 3. 3

  @ Pingo:
  Problemet för vanliga människor är nog precis som du säger, svårt att ställa om och inse att kolesterol är det viktigaste vi har för långtidsfungerande hjärnor och andra grå cellanhopningar i kroppen!
  Alltså så länge kolesterolpartikelstorleken inte tillhör gruppen ”små farliga” som sätter igen blodådrorna. Men dom får man bara från för mycket kolhydrater i kosten. Med mättat fett och mindre kolhydrater blir aldrig partiklarna små och farliga! Då bör vi få tillbaks gamla kloka gubbar och gummor som man kan be om råd igen istället för att se alltför många nedmedicinerade stackare på demensboende som idag.

  .

 4. 4

  @ stenbj:
  Instämmer med dig och jag har ju verkligen fått smaka på vad statiner kan göra i större doser och undrar ibland då jag ser äldre med rullator om det är statinerna som gjort att de behöver rullatorn.

  Det är en rätt stor vårdskandal som i sakta mak kommer fram ordentligt i ljuset.

 5. 5

  @ Pingo:
  Ser ut som om vi hann hit i tid!

 6. 6
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Åh, så mycket bra information att dela med sig av – tack. Dr Annikas namn platsar fint i den skaran!
  Nu måste det väl iallafall snart vara dags att detta uppmärksammas i TV, radio och tidningar också!
  Ja, jag är också tacksam att ha hittat hit i tid. 🙂

 7. 7

  @ stenbj:
  För min del var det i grevens tid och jag hade både Diabetes och försvagade muskler i hela högra benet så jag var rätt ostadig. Det var nog inte så många månader kvar till en hjärtsvikt. Tur att jag började med LCHF och slutade ta statiner, samtidigt gick jag till en privat specialist som snabbt konstaterade att min lever var i dåligt skick från statinerna men efter ca 5 månader med LCHF så var min diabetes borta. Levern fick lite hjälp av liponsyra/MSM så även den blev normaliserad.

  Undrar faktiskt ibland om jag överlevt utan LCHF men nu mår jag som en 30-åring i alla fall.

 8. 8

  I finska nyheter för ett par dagar sedan förklarades den finska befolkningens avstannande övervikt under de senaste 3 åren med avtagande intresse för LCHF och vikande försäljning av smör. Snabb slutsats!

 9. 9
  Jörgen Hammar säger

  Än för tidigt att ropa hej. Det finns inga bevis för varken det ena eller det det andra och det är alldeles för enkelt att misskreditera de få läkare och reportrar som har en ”avvikande uppfattning”. Först när det finns reella bevis för att måttlig mängd mättat fett är nyttigt och att kolesterol är bra att ha kan vi räkna med att kostråd förändras. Till dess får vi klara oss själva. Ät fett och bli slank.

 10. 10

  @ Jörgen Hammar:
  Dom flesta är idag överens om att det metabola syndromet ligger bakom kärlsjukdomar, diabetes och obesity, så att om vi kan vi bli av med detta på ett eller annat sätt blir vi i allmänhet helt friska.

  Alla forskare och även dom flesta läkare är överens om det metabola syndromets provmarkörer.
  Dessa är:
  1/ Lågt HDL
  2/ hög nivå av små farliga LDL partiklar som kan fastna i blodkärlsväggar
  3/ högt VLDL
  4/ höga triglycerider
  5/ högt blodtryck

  Med eller utan lågfettkost kan statiner rätta till de små farliga LDL partiklarna (2) ovan , men dessa elimineras inte med statiner, istället reduceras antalet små farliga LDL partiklar, vilket man knappast bör vara nöjd med. Med fortsatt lågfettkost måste även resten av markörerna behandlas separat, och för högt blodtryck finns det symptombotande medicin.
  Med LCHF ersätts däremot alla små farliga LDL-partiklar med större ofarligt LDL samtidigt som antalet (LpB) minskar.
  Alla markörer 1-4 korrigeras med LCHF vanligen inom 6 månader till ett år, varefter blodtrycket vanligen sjunker naturligt så att medicinering för detta kan reduceras efter behov.
  T.o.m. Socialstyrelsens och SBU:s utredning håller med om att LCHF visar bra resultat kortsiktigt.
  Långsiktigt kan man sedan om man är osäker mäta den erkända Apokvoten årligen, som enligt InterHeartstudien (30,000 personer, 15,000 hjärtattacker) utgör den säkraste riskmarkören för hjärtattack som finns.
  I mitt eget fall – från att ha varit hjärtsjuk med kronisk kärlkramp till återställd – visade apokvoten att risken var lägre än normalrisken inom ett år med LCHF -med mycket mättat fett – vilket måste vara enastående. hela 7 år efter min tidigare utomordentligt dåliga prognos, då dock ingen Apokvot mättes på mig.

  Så visst finns det bevis för att högfettkost fungerar kortsiktigt och kan vara utomordentligt säkert långsiktigt. Om många av oss mäter sina apokvoter årsvis tror jag att vi snart kan få fram mycket intressanta siffror som kanske kan bli riktiga bevis, eller åtminstone stimulera en studie sponsrad av allmänna medel.
  Länk till apokvoten hos kostdoktorn: https://www.kostdoktorn.se/kolesterol#apokvot

 11. 11
 12. 12
  Göran Wiberg säger

  Jag undrar när när någon skall skriva att mycket mättat fett är
  oundgänligt.Hänvisar till inuiterna som säger: Ät späcket annars blir du
  sjuk mycket sjuk.

 13. 13

  Många utan att veta säger ju att fett överhuvudtaget är farligt. Hade en diskussion på arbetsplatsen om fett, och inte många där visste ens att det finns olika sorters fett… bara att man blir fet av och får hjärtproblem! 🙁

 14. 14

  Betr. åderförkalkning har jag nyligen (via mikrobloggen på kostdemokrati) lärt mig betydelsen av lipoprotein(a) som (dålig) ersättning för bristande C-vitaminnivåer på höga latituder. LDL är efter Matthias Rath`s och Linus Pauling`s forskning inte problematiskt utan ett annat kolesterol-lipoprotein(a) som är klibbig och därför farlig. Tillräckligt med C-vitamin nedreglerar förekomsten av lipo(a), bryter loss gammalt kalcium samt ger småningom släta teflonartade rena kärl.Så hypotesen från början på 70talet (Irwing Stone bl.a.). Hur korresponderar detta med vår övriga kunskap? På något sätt verkar en del inte vara riktigt kompatibelt. Någon?

 15. 15
  Annika Dahlqvist säger

  @ 14 ulfpohl:
  I så fall borde man ha sett att de som får i sig mera C-vitamin får bättre hjärtkärlhälsa och mindre infarktdöd. Har man sett det? Hur ska man i så fall få i sig dessa mängder av C-vitamin? Tabletter? Sockerrik frukt? Giftbesprutade grönsaker?

 16. 16

  @15 Annika. Det handlar enligt hypotesen om en kronisk brist som alla får på våra breddgrader med dålig tillgång till c-vitaminrika frukter (jag är medveten om riskerna med fruktos och undrar just därför). Enligt hypotesen så är lipo(a) förekomsten en nödvändig mutation för överlevnad. I övrigt var det bara en undran från min sida. Jag försöker få till biokemiska samband.Jag tror också att vår metabolism är så till den milda grad komplex att man måste väga in alla aspekter. Vad man sedan gör är ett personligt ställningstagande. Hur som helst har jag ökat mitt C-vitaminintag eftersom jag har en historia i kranskärlshänseende.

 17. 17
  Annika Dahlqvist säger

  @ 16 ulfpohl:
  Just eftersom vår metabolism är så komplex tror jag inte så mycket på mekanistiska resonemang om det en eller andra ämnet, utan tror att vi måste visa kostfaktorers effekt med hårda ändpunkter, dvs sjukdom och död, innan vi tillskriver ett ämne (som tex C-vitamin) nyttig eller onyttig effekt.
  Om man ska testa C-vitaminets effekt på hälsan kunde man ha en grupp med C-vitamin i tablett, och en med C-vitamin i fruktogrönt, och en kontrollgrupp med mindre C-vitamin. Andra kostfaktorer lika.

 18. 18

  @ ulfpohl:
  Du måste ha missat att C-vitamin och Glukos använder samma receptorer för att absorberas av cellerna. Alltså om normalt blodvärde av Vit-C sätts till 1 (normaliserat) och fasteblodsockret också (normaliserat) är 1 , sker lika stort upptag , när det sker. Men kruxet är att våra celler tar upp mesta näringen strax efter matsmältningen. Med en LCHF diet blir relationen då 1:1 Med en lågfettkost skjuter blodsockret ibland upp med mer än 50% just efter matsmältningen vilket resulterar i kanske 30% reducerat Vitamin C upptag, trots identiska blodnivåer av Vitamin C. Resultaten blir synbara i hjärnblödning och allmant svaga vävnader och om man idrottar, eviga skador som tar lång tid att läka, blir kroniska och sedan hindrar träning.

 19. 19

  Pingo Skrev:

  @ stenbj:
  Levern fick lite hjälp av liponsyra/MSM så även den blev normaliserad.

  Jag har börjat ta MSM för att jag tror vår ursprungliga kost innehöll mer av svavel än det vi äter idag. Därför blir jag intresserad av dina erfarenheter på området. På vilket sätt har din lever blivit hjälpt av MSM?

 20. 20
  olle holmqvist säger

  seven countries

  A follow-up study was conducted to identify the heart disease risk-factor status and dietary changes of surviving elderly subjects in Crete who took part in the Seven Countries Study in 1960. In 1991, data were obtained from 245 of the 686 original male participants (169 of the original 40-49-y age group and 76 men 50-59 y age group). In 1991, the men were 70-79 and 80-89 y old. There was a significant (11.5%) increase in serum total cholesterol concentrations between 1960 and 1991. Body mass index and systolic and diastolic blood pressures also increased significantly, and all age groups were characterized by central obesity. A representative subsample of 21 men took part in a 3-d weighed food record study. Dietary data indicated increases in the intake of saturated fat and decreases in monounsaturated fat over the 30-y period. Comparison with a 1962 representative Cretan sample indicated a significantly increased concentration of adipose palmitic acid (16:0) in our surviving sample. The observed changes occurred during a period when many developed couna significantly increased concentration of adipose palmitic acid (16:0) in our surviving sample. tries were observing a decline in most heart disease risk factors.

  obs! = significantly increased concentration of adipose palmitic acid (16:0) in our surviving

  Am J Clin, 1997;65:6, 1882-1886, Kafatos et al

  Finns ngn som känner senare uppföljning av Seven Countries ?
  Nu måste ju alla gubbar nästan vara försedda med dödsbevis vars orsak kan jämföras med ursprunglig kostanamnes- Jag misstänker att det gjorts av t ex Puska som dock mörkar ned resultaten. Finns ngn t ex i Finland som vill gräva ?

 21. 21
  ragnhild säger

  Hei alla 🙂 Så mye intressant.

  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2527544/Isolated-Greek-population-hold-key-scientists-quest-beat-heart-disease.html

  Ja, de er ivrige når det gjelder både gener, og hypoteser knyttet til dem. Greit nok, og sikkert intressant på low-fett forskningsnivå. Det selvsagte er sjeldent såå intressant. Det jeg syntes om, var kommentarene til innlegget – britters gangsyn er noe styrket? Kanskje…..

  p.s. kom også over et innlegg (i norsk avis) som mente det var ølbrygging som satte igang jordbruket – men som vi vet så ble det mest brødbaking 😉 Altetende, vi …. der fikk jeg svaret på det fenomenet. Dessverre så er vi jo det, tror vi ….

 22. 22
  olle holmqvist säger

  Early modern humans on the coast of South Africa consumed shellfish rich in omega-3 fatty acids—shown to increase brain development

  från ASU Institute of Human Origins

 23. 23

  @ Annika Dahlqvist:
  Potatis. C-vitamin är ett av de mikronutrienter som är lätt att få i sig tillräckliga mängder av. Rekommenderad enhet 75-85 är verkligen inte mycket. Kött o potatis, sill o potatis o knäckebröd räcker långt.

 24. 24

  chris48 Skrev:

  Kött o potatis, sill o potatis o knäckebröd räcker långt.

  Hmmm… – Chris – personligen får jag i mig tillräckligt med C-vitamin utan att äta ett uns av de beroende-framkallande giftiga kolhydraterna potatis och knäckebröd.

  När jag ytterlig sällan ändå kan drabbas av tendenser till t ex snorighet – så tar jag i sådant fall en C-vitamintablett av riktig sort = ej industritillverkad brustablett – och sen blir det adjöss med den ohälsan.

 25. 25
  Lennart N. säger

  Nytt reklaminslag från läkemedelsindustrin om jag tolkar texten rätt? 🙂

  https://www.expressen.se/halsa/radda-ditt-hjarta-med-ett-apple-om-dagen/

 26. 26
  Thomas Jansson säger

  @ Lennart N.:
  Jag är ingen anhängare av homeopati men artikeln kan ju vara läsvärd ändå:
  https://dagenshomeopati.se/2011/03/22/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-men-783-000-dodsfall-av-lakemedel/

 27. 27
  Lennart N. säger

  Thomas Jansson Skrev:

  @ Lennart N.:
  Jag är ingen anhängare av homeopati men artikeln kan ju vara läsvärd ändå:
  https://dagenshomeopati.se/2011/03/22/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-men-783-000-dodsfall-av-lakemedel/

  Ja, den var verkligen läsvärd! Den ökande kunskapen om symbiosen mellan media och industrin börjar bli lite plågsam.

 28. 28

  @ Thomas Jansson:
  Den ger onekligen perspektiv.

 29. 29

  Någon som vet eller har kunskap angående kalk 70% magnesium30%.ett preparat för en hel del som jag då vill kalla ålders relaterade. Värk ofta förkyld mm mm mm mm mm mm

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa