Bonde- och folkupproret mot Livsmedelsverket

Inlägg i LCHF.se.
Den mat vi svenskar kan producera i vårt eget land är framför allt animalisk. Livsmedelsverket, kostrådsetablissemanget och Jordbruksverket arbetar hårt för att avskaffa den matproduktionen, så att vi ska bli tvungna att leva på importerad industrimat söderifrån. Hur kan de ha fått idén att agera på det sättet? Lobbyism från den internationella matindustrin?

 

Comments

 1. 1

  Hela det poltiska och byråkratiska eteblissemanget har bestämt att det ska vara så. Vi ska enbart ha några storgårdar kvar verkar det som. Räcker med att lyssna till det numera friliberala centern för att förstå vad som är på gång. För centerns del verkar det viktigare att gå hem på Stureplan, än ute i stugorna bland folket, vilket kommer att straffa sig hårt i kommande val.

 2. 2

  Bra att diskussionen kommer upp igen. Till slut kommer det stå klart att kreatur på gräsvall är kolnegativa, dvs binder netto av CO2 hela tiden. Binds i marken i form av tjockare mylla. Alan Savory behöver presenteras igen ! Men även Joel Salatin, Peter Ballerstedt och Paul Slomp.
  Hoppas att vi snart kan lägga till en del svenskar till en mycket längre lista!
  Jordbruksverket bör istället för att prata om recirkulerande fisar från kossor snarast undersöka metangasen som bubblar upp efter varje fiskdöd från ruttnade alger orsakade av konstgödselövegödda åkermarker. Det verkar som om utländska lobbyister tagit strupgrepp på både SLV och Jorbruksverket. Eller?

  Länk til Joel Salatin igen!
  Han hävdar i ett av 5 minutersavsnitten att han köper land för 50 dollar per acre!.
  Beräkningen är ganska riktig!
  https://www.youtube.com/watch?v=RHkIUcOB2vA&list=PL51C07E9829E1574D

 3. 3
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Ja, det verkar som om makten i allmänhet (..inte bara när det gäller vår mat!), ligger utanför Sveriges gränser numera. Detta måste det bli ändring på!
  Vad vi defenitivt inte will ha är tusentals kossor uppstallade (med syntetiskt foder!) året om under tak – inte i Europa ..och inte någonannanstans i världen heller!!

 4. 4
  Birgitta Didrikson säger

  Mayne Sundewall Hopkins Skrev:

  Ja, det verkar som om makten i allmänhet (..inte bara när det gäller vår mat!), ligger utanför Sveriges gränser numera. Detta måste det bli ändring på!
  Vad vi defenitivt inte will ha är tusentals kossor uppstallade (med syntetiskt foder!) året om under tak – inte i Europa ..och inte någonannanstans i världen heller!!

 5. 5

  Jag tycker det är intressant att bonderörelsens ilska på Livsmedelsverket blommar ut och epicentrum verkar ligga i Småland. Det började med att SLV ville totalförbjuda gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk vilket hotade den traditionella småländska ostkakan. Sedan kom ostlarmet och LRF-ordföranden i Jönköping startade upp FB-sajten ”Vi som vill avveckla Livsmedelsverket”. Nu i fredags kom nästa välriktade slag mot SLV mot Livsmedelsverket från Jönköping. En kommuntjänsteman på VA-kontoret gick ut och hävdade att SLV:s regler vattenhantering gjorde att man nu tvingasdes förbjuda idrottsföreningar att spola isbanor på vintern.

  SR Jönköping har följt upp det hela och det visar sig att kommunen verkar ha övertolkat SLV:s regler men det var kanske en kommuntjänsteman som ville ge betalt för gammal ost(kaka). Läs mer här:
  https://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/10370/Livsmedelsverkets-regler-stoppar-spolning-av-is-i-Jonkoping.aspx

 6. 6
  olle holmqvist säger

  @ Per Wikholm:
  Under mina yrkesår inom köttproduktionen uttryckte jag det så här: Livsmedelsverket är
  Sveriges dyraste slumpgenerator – Fel tyckte folk, en slumpgenerator har rätt ungefär varannan gång – SLV har fel mycket oftare.

  olleh

 7. 7

  Instämmer helt Olle! På en del föreläsningar har jag sagt att om man istället skulle ha låtit en schimpans kasta 3 pilar på en tavla med den gamla kostcirkelns 7 delar för att avgöra vilka livsmedelsgrupper vi borde äta mindre av så är sannolikheten större att vi idag skulle ha bättre kostråd.

 8. 8

  Man kan ju undra vad Livsm.verket har för funktion?? Tillhandahålla rekommendationer angående våra livsmedel torde väl anses som naturligt för gemene man.
  Att då gå ut med rekommendationer om vår kosthållning med klimatanknutna argument verkar väl som man klivit vid sidan av banan. Är man kanske så upptagna av sina vegananknutna budskap så att man till och med går ut med rekommendationer som gör verket till kandidat som Årets förvillare.
  Kan ett statligt verk ostraffat få bete sig på det viset?? Känns som att man skapat en situation som gör att all deras information urholkas och drabbas av infaltion och tilltron försvinner.
  Kanske lika bra, då kan vi återgå till att låta sunda förnuftet och SANN kunskap få råda.
  Mvh”ArgaKostrådgivar´n”

 9. 9

  Livsmedelsverket, kostrådsetablissemanget och Jordbruksverket arbetar hårt för att avskaffa den matproduktionen, så att vi ska bli tvungna att leva på importerad industrimat söderifrån. Hur kan de ha fått idén att agera på det sättet? Lobbyism från den internationella matindustrin?

  Jo… – Annika – etablissemangets evidensbaserade vetenskap förordar ju bl a beroendeframkallande giftiga kolhydrater i övermått i kosten.

  Men i dags dato har ju ca 20 % av befolkningen (ca två miljoner) kommit ur det strupgreppet i Sverige – tack vara Dina banbrytande insatser för artegen LCHF-kost. Det är väl nu bara att hoppas på att den ”snöbollen” växer till sig i snabbare och snabbare takt.

 10. 10

  Mayne Sundewall Hopkins Skrev:

  Ja, det verkar som om makten i allmänhet (..inte bara när det gäller vår mat!), ligger utanför Sveriges gränser numera.

  Jo… – Mayne – så är det som jag ser det också. Men i o f s så är det inget nytt under himlen precis – för det förhållandet har rått sedan ca 100 år tillbaka i tiden. Men det har aldrig varit så uppenbart att det har varit och ÄR så – som i dags dato. ”Lite” mera ingående i sak om det på min blogg här.

 11. 11
  Kenneth Johansson säger

  Det är något skumt på gång. Det är storföretag och lobbyister som har sitt finger med där. Nu varnar SLV för att konsumera nötkött och ost av klimatskäl bla.

  Men det räcker inte med det. Andra myndigheter är också inblandade.

  Något som redan är beslutat. Från den 1 jan. 2017 är det förbjudet att ha uppbundna djur för nötköttsproduktion. Sådant system är vanligast i mindre besättningar.

  Beslut som kommer ganska snart är att förbjuda uppbundna mjölkkorsbesättningar. De är också vanligast i mindre besättningar. Ca 75 % av antalet mjölkkorsbesättningar är uppbundna. Detta är politiskt känsligt, men den myndighet som hanterar det hela har sagt ja till ett förbud. Det är bara ett datum som saknas.

  Nästa. Snart är det helt förbjudet att konsumera opastöriserad mjölk, även i liten skala. Mjölkallergi är annars kopplat till att mjölken har pastöriserats. De som är mjölkallergiska brukar kunna dricka opastöriserad mjölk utan problem.

  Om opastöriserad mjölk blir gammal brukar det bli filmjölk av den. Den surnar alltså. Om pastöriserad mjölk blir gammal ruttnar den. Då är det farliga bakterier som har förökat sig.

  Nästa. Snart är det förbjudet att använda egna fröer som inte är godkända av EU. Sveriges regering har sagt ja till det. Det är däremot fritt fram att använda hybridfröer som man inte kan ta frö ifrån. De fröerna är på ett speciellt sätt inavlade. Man måste hela tiden köpa nytt utsäde. Alla fröer som finns i vanliga affärer är av hybrid. Endast ekologiska fröer kan man ta fröer av. I USA har detta beslut redan trätt ikraft. Det vanliga folket där är jättearga på beslutet.

  Nästa. Svenska regeringen har nyligen tagit beslut om att urholka offentlighetsprincipen. Beslutet har tagits i det tysta. Inga i massmedia har brytt sig att rapportera om det. Det innebär inskränkning att lämna ut offentliga handlingar. Beslutet om offentlighetsprincipen är annars inskriven i grundlagen i Sverige. Det kan bla. betyda att information från EU eller Svenska myndigheter inte behöver offentliggöras om man inte vill. Inte heller företag behöver lämna ut information om de inte vill. Beslutet träder i kraft 1 jan. 2014. Risken ökar för korruption då.

  Nästa. På lite sikt är det mening att GMO-grödor ska succesivt öka och tvingas på befolkningen antingen de vill eller inte. Svenska regeringen har sagt ja till GMO.

  Besluten kommer successivt i små bitar så allmänheten inte ska märka det hela förrän det är försent.

  Jag själv märker att alla sådana här beslut nu kommer ganska snabbt.

  Frihandel, globalisering och avreglering är inte till för att gynna det vanliga folket utan för storföretagen. Politiker i hela världen har släppt storföretagen helt fria att göra vad de vill. De köper makt och beslut. Det hela kommer från USA, som sedan spritt sig.

  Storföretag bryr sig inte om miljön, människor, eller våra naturtillgångar. För dem gäller det bara att tjäna maximalt med pengar på kortast möjliga tid.

  Det protesteras och demonstreras över hela världen, men i Sverige är det helt tyst i massmedia.

 12. 12

  @ Kenneth Johansson:
  Kenneth, bra sammanfattat !
  Men vad gör vi ?

 13. 13
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Mitt i prick Kenneth!

  Det är skrämmande (minst sagt!) att företag som Monsanto långsamt har förgiftat planeten i ca 100 år – och inte förrän på senare tid har folk börjat reagera – tack vare internet förstås.

  Jag har tappat räkningen på antalet petitioner jag skrivit på (och delat!) för att hjälpa till att försöka få en ändring till stånd ..och att få fler människor (i ett antal länder!) att ’Protestera Mera’..!!

  Det handlar som vanligt om ekonomisk makt ..speciellt beträffande vår föda! T ex äger ’Monsatan’ redan patent på majs, tomater och gurka i EU ..kan gälla fler frö-sorter vid det här laget, eftersom så mycket hela tiden sker bakom ryggen på allmänheten.

  Det finns länder som redan bojkottar GMOs. Jag har hoppats (länge!) att Sverige skulle göra likaledes – men tyvärr verkar det som om Sverige redan ’sitter i hissen’…

  Vad är det för fel på våra politiker och andra styrande? Har varenda en förlorat möjligheten att tänka och känna ..för egen maskin? De har ju också familjer. Förstår de verkligen inte att våra barnbarns barn kan komma att växa upp (kroniskt sjuka!) i en syntetisk sjuk och döende värld – om vi som är vuxna nu inte sätter stopp för vad de håller på med ..follow-the-money-gänget!!

  Jag som varit så positiv till medlemskap i EU ..men inte nu längre! De som borde vara styrande där har också blivit marionetter! 🙁

  Jag har sett några kommentarer att vi borde hålla oss till LCHF på Annikas blogg – men om vi inte kommer att kunna få tag i eko-odlade produkter i framtiden (..kan vara här fortare än kvickt!) – hur går det då med vår LCHF-kost?

 14. 14

  Se till att folk har god tillgång på billiga nöjen och ett stort utbud av varor och möjlighet att köpa dem när som helst. Se till att ingen vid sina sinnens fulla bruk behöver uppsöka naturen eller landsbygden. Se till att alla alltid nås av reklam och ständigt nya ämnen i media. Inget får ältas för länge. Se till att fokus så ofta som möjligt hamnar på det enfaldiga snarare än det angelägna. Se till att allt blir valbart och att du straffas om du inte väljer.

  Gör allt detta och lite till så slutar strax medborgarna att bry sig om politik, facklig verksamhet, natur och miljö. För vad anbelangar det folket? De har ju allt de behöver på stormarknaden!

  Så tänker jag stundom… 😐

 15. 15
  Professor Göran säger

  @ Lars:

  Men det är farligt att tänka!

 16. 16

  Professor Göran Skrev:

  Men det är farligt att tänka!

  Nja… – Göran – jag har tänkt och skrivit en hel del på min blogg – och jag lever ju än.

 17. 17

  Professor Göran Skrev:

  @ Lars:
  Men det är farligt att tänka!

  Just! Man kan upptäcka samband och förhållanden som är menade att vara fördolda. Då riskerar man att bli besvärlig!

  Är det då satir kan vara verksamt månntro?

 18. 18

  @ Mayne Sundewall Hopkins:
  Jag håller med dig om att vi borde diskutera hållbar matproduktion. Svårigheten ligger i avgränsningen.

 19. 19

  Lars Skrev:

  Är det då satir kan vara verksamt månntro ?

  Javisst… – Lars – och kryddad med humor skadar ju ej.

 20. 20

  De stora företagen styr mer och mer av vår tillvaro. Ekonomiska intressen är starka krafter. En mycket sevärd dokumentär som också snuddar vid produktionen av mat: https://www.svtplay.se/video/1647931/framgangsfallan

 21. 21
  Kenneth Johansson säger

  Något jag har läst helt nyligen är att det pågår förhandlingar mellan EU och USA. Det handlar om mat. När avtalet är klart kommer enorma mängder av mat att välla in i Europa och även till Sverige. Priset på den maten kommer att vara låg. Det är GMO-mat.
  I USA står det inte på paketen om den innehåller GMO, och det kommer det inte att göra här i Europa heller.

  Det hela heter frihandel, globalisering och avreglering. Den som säljer billigast vinner, även om det är skräpmat, som man blir sjuk av. Det är storföretagen som ligger bakom här också. Det är de som är vinnarna.

  Om det väller in enorma mängder av billig mat till Europa måste jordbrukarna lägga ned sin verksamhet i ännu större omfattning. Till det kommer att EU-bidragen till jordbruket också ska sänkas framöver.

  Långsiktigt ser jag ökad fattigdom i hela världen bland folk och rikare storföretag som konsekvens av frihandel, globalisering och avreglering. Det är ju storföretagen som styr det hela. Har jag fel?

  Långsiktigt kommer dessutom maten att bli dyr, och det blir det när stora flertalet av jordbrukarna har tvingats sluta. Då ökar förtjänsterna för storföretagen.

 22. 22

  @ Kenneth Johansson:
  Denna frihandelsideologi har ju ätit sig in hos både sossar och moderater(höger och vänster). De är friliberaler hela bunten snart och hela världen ska tas emot och alla dörrar öppnas. Så är den nya filosofin. Inte minst moderater bejakar att få sälja vilket skräp som helst för att tillfredsställa de globala intressena.

  Som du säger; för de svenska bönderna är det bara att packa ihop. Livskvalité och matkvalité är sekundärt med den nya världsordningen styrd av multinationella intressen.

 23. 23
  Professor Göran säger

  @ natan:

  Detta kan nog bara sluta vid vägs ände!

  Lierre Keith har troligen rätt!

 24. 24

  @ Professor Göran:
  Så kanske man kan uttrycka det. Skapa ett enormt låglöneproletariat (lågutbildade) som ska slåss om jobb och konsumera skräpet så ser strategin ut. Nationellt självbestämmande, utbildning och bevarandet av kulturer är sekundärt med den nya ordningen. Och poltiker från höger till vänster jamsar med. Eu bestämmer redan mer än vad vi kan bestämma i riksdag och regering. Vi blir mer och mer utelämnade till globala intressen. Det innebär väl vägs ände inte minst med hälsoaspekten i åtanke(?).

 25. 25

  Angående Lierre Keith: ”Earth at Risk: Building a Resistance Movement to Save the Planet”

  https://www.adlibris.com/se/bok/earth-at-risk-building-a-resistance-movement-to-save-the-planet-9781604866889

 26. 26

  Professor Göran Skrev:

  Detta kan nog bara sluta vid vägs ände !

  Jo… – Göran – men det kan också vara början till en ny väg för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det.

  Detta då i meningen att ifall tillräckligt många tar reda på hur global- och nationalekonomier vanstyrs sedan mer än 100 år tillbaka – och sen drar sina egna slutsatser av det – så blir det ju per automatik över lite tid sett förändringar – är jag rätt säker på.

  Min research i ämnet finns på min blogg här

  I o f s så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 27. 27
  Kenneth Johansson säger

  Har funderat lite vad den lilla människan kan göra för att motverka vad storföretagen har för sig. Vi i Sverige är inte först med de tankegångarna. I USA är folket väldigt arga på sina makthavare.

  För det första, det viktigaste är att skaffa sig kunskaper. Det bästa stället för det är på internet, förutom att läsa böcker. Det är inte så lätt att lura någon som har kunskaper, sedan är det bra om man för de kunskaperna vidare till andra.

  Det finns en person som ägnar hela sitt liv åt detta. Hon heter ”Vandana Shiva”, är högutbildad, håller föredrag över hela Världen. Hon talar om vad storföretagen ställer till med och ger förslag på vad man kan göra för att motverka dem. Hon kommer från Indien.

  Nästa person är ”Alex Jones” från Texas, USA. Han har en egen radio-/TV-kanal som betalas av vanligt folk. Han protesterar mot myndigheter och företag när de gör något dumt.

  Det finns något som heter ”Permaculture”. Det är odlingar i den lilla skalan med fleråriga grödor. Rekommenderas.

  Det finns massor av filmer på ”You Tube” på ovanstående.

  Skriv även ”Monsanto-GMO” på You Tube. Där finns filmer på hamstrar som har fått enorma cancerbölder efter att ha ätit GMO-foder, Franskt försök.

  Något som också är viktigt är att titta på är bla. ekonomiprogram om USA. En del går på kunskapskanalen. De kan heta ”Why poverty” eller Världen. De är väldigt lärorika.

  Ska det krascha någonstans i världen är det i USA det börjar.

  Det finns något som heter FIAT-pengar. Man gör pengar av ingenting. Kolla detta närmare. Det är något helt vansinnigt när det gäller ekonomi. Det är ett slags pyramidspel, fast på riktigt. Finns filmer om detta.

 28. 28

  Kenneth Johansson Skrev:

  För det första, det viktigaste är att skaffa sig kunskaper.

  Sant.

 29. 29

  @ Kenneth Johansson:
  Och på svenska. Permakultur: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Permakultur

 30. 30

  Lars Skrev:

  Och på svenska. Permakultur: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Permakultur

  Jo… – Lars – i meningen gräsbetande djur-hushållning. Kolhydrater i alla dess former – inklusive grönsaker och ej minst frukt – kan ju ses som beroendeframkallande gift.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 31. 31

  Josef Boberg Skrev:

  Lars Skrev:
  Och på svenska. Permakultur: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Permakultur
  Jo… – Lars – i meningen gräsbetande djur-hushållning. Kolhydrater i alla dess former – inklusive grönsaker och ej minst frukt – kan ju ses som beroendeframkallande gift.
  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  Jo. Det är sant. Jag tänkte närmast på att permakultur var ett mer hållbart sätt att bruka marken i största allmänhet. Det skulle ju kunna handla om t ex läkeväxter eller växter för att gynna naturen själv. Blommande växter för pollinerande insekter eller bara rena prydnadsväxter.

  Det ger en större motståndskraft mot belastningar och utarmar inte marken på samma vis som konventionell odling. Vi får inte glömma bort att även köttet och smöret är en produkt av marken där gräs och blommor som djuren betar växer.

  Vill vi ha kvalitet på vår artegna föda måste vi ta väl hand om marken där det animaliska ekosystemet börjar.

 32. 32

  Lars Skrev:

  Vill vi ha kvalitet på vår artegna föda måste vi ta väl hand om marken där det animaliska ekosystemet börjar.

  Japp.

 33. 33

  @ Josef Boberg:
  och Lars,
  För kvalitet på mark och kontinuerlig ökad bindnig av kol och näringsämnen i densamma vänligen se inlägg #2 med Joel Salatin. Helt underbart!

 34. 34

  stenbj Skrev:

  @ Josef Boberg:
  och Lars,
  För kvalitet på mark och kontinuerlig ökad bindnig av kol och näringsämnen i densamma vänligen se inlägg #2 med Joel Salatin. Helt underbart!

  Tack för länken! Joel är verkligen en färgstark person.

  För övrigt tror jag det vore lämpligt med en ökad kritik även mot det svenska jordbruksverket. Eller varför inte mot självaste regeringen! De är nog ganska känsliga för opinionsläget just i denna stund…

 35. 35

  @ Lars:
  P.S.S. som SLV påstår att fleromättat fett är nyttigt etc. verkar det som om EU gått ut till alla medlemsländerna och bett dem ”minska metanutsläppen från kreatur”, eftersom ”Det bidrar till växthuseffekten”. Det finns inga bevis för detta!
  Man har – som vanligt på ”högt håll” blandat ihop begreppen, av oförstånd eller med avsikt.

  Växthuseffekten är något som orsakas av att vi bränner fossila bränslen, inte något som kommer av att vi cirkulerar CO3 från luft till gräs till mark till djur etc. Men fortfarande verkar det som om jordbruksverk runtom Europa aktivt verkar för att minska den ”växthusproducerande djurstammen” ! Metanen som kor producerar omvandlas till CO2 på ca 10 år, alltså ingen permanent växthuseffekt. Smart kreatursskötsel på gräsvall BINDER KOL, år efter år. Kol (CO2) som tas från LUFTEN! Alltså netto negativt!

  Däremot bör man – som sagts redan – SNARAST undersöka metanutsläppen från ruttnande alger! Denna metan kommer från avrinning av konstgödsel producerat med fossilt bränsle och svin- och kreatursskit från djur instängda året runt i köttfabriker.
  När konstgödseln eller dyngan sprids på åkermark kan den mullösa marken bara binda en bråkdel, resten spolas bort.

  När fiskdöden sker har syret tagit slut och algerna börjat ruttna och enligt enkel kemi produceras då bl.a. metangas och andra giftiga gaser. Hur mycket metangas produceras på dett sätt? Varken jordbruksverk eller naturvårdsverk har mig veterligen inte ens försökt utreda volymerna, trots att de bör vara flera 10-potenser större högre än de väldiskuterade och detaljstuderade kossornas. Men Sverige är inte ensamt. Samma överallt. Gissar politiskt känsligt? Storlivsmedelsföretagen vill absolut inte att man talar om detta. Mer ekologiskt jordbruk medför mindre vinstgivande kolhydrater. Så krasst är det. Marginalerna på kolhydrater och växtoljor är mångdubbla jämfört med smör. Smör är alltså ingen storproducentvänlig produkt. Samma med LCHF.

  Gissar att enorma summor valkampanjpengar kan ”fösvinna” från politiker som tar upp ovan nämnda egentliga problem.
  Inte bara i Sverige. Via ILSI ser det hela ut att drivas målmedvetet på internationellt plan.
  Man försöker istället fokusera på recirkulerande utsläpp via kreatur med hjälp av löjliga plastballonger och kallar det växthuseffekt trots att det är motsatsen, alltså minskar växthuseffekten genom att kol binds och mindre fossilt bränsle används på alla fronter. Hade det hänt i Sovjet hade vi alla skrattat.

  All metan från konstgödsel via ruttnande alger ökar CO2 och alltså växthuseffekten, direkt från fossillt bränsle. Dessutom används oerhörda mängder energi för att under enormt tryck och temperatur ”trycka ihop” luftens kväve till konstgödsel.
  Kvävetillförsel i ekologiskt djurbruk sker annars i naturen i tysthet av växter som t.ex. klöver som med hjälp av solenergi binder kvävet som behövs. Med sådana vettiga metoder spars dessutom både transport och spridningskostnader.
  Endast en liten liten del av den smarta farming som Joel Salatin m.fl. nu bedriver!

  Dagens åkerbruk – i hela världen – är alltså den riktiga boven i samtliga avseenden av miljöförstöring.
  Djurskötsel återför däremot kol och humus till jorden. så att den kan bli bra och bättre än den var långt innan dagens åkerbruk infördes.
  Inget näringsläckage till sjöar och hav, ingen fiskdöd, mindre översvämmningar och en jord som klarar betydligt torrare och blötare somrar än vad våra åkrar klarar idag är en del av fördelarna med smart djurbruk.
  Betydligt högre och ökande netto både för bönder och långsiktigt för marken är en andra fördelar som klart framgår
  från bl.a. Joel Salatin. Nackdelar ??

  Dags att några modiga politilker tar tag i det här, eller är pengaväldet för stort även i Sverige ?

 36. 36
  Kenneth Johansson säger

  Har ett exempel från USA hur svårt det kan vara för ett litet företag att driva en näringsverksamhet i konkurrens med de stora bjässarna.

  Ett mindre företag startade upp en affär och började sälja mat. Dessförinnan hade en stor del av affärsverksamheten i området försvunnit, så verksamheten gick väl hyfsat bra. Detta är i en stad.

  Efter en tid uppmärksammade det stora företaget det hela. Den byggde då ett stort varuhus, satte ned priset på varorna, så till slut gick det lilla företaget omkull eller i konkurs. Därefter var det bara för det stora företaget att höja priset på varorna.

  Sådant här är inte någon engångsföreteelse. Det visar hur svårt det är att driva något när de stora mastodonterna har blivit för stora och nästan är ensamma.

  De sätter inte ned priset över hela sitt geografiska område utan bara där det finns en konkurrent.

 37. 37

  @ stenbj:
  Kan du rekommendera någon bok eller annan skrift om naturbetande djur och dess inverkan på utsläpp av växthusgaser?

 38. 38

  Här en video av en Canadensare som jag uppskattar mycket pga rättframheten!
  https://www.youtube.com/watch?v=75nwvIK2AMs
  Sedan finns ju Alan Savory’s Ted Talks. Här ett: https://vimeo.com/8239427

  Here one link to Dr Peter Ballerstedt which I haven’t check through but he is usually extremely
  exact and one of the few greats!
  https://grassbasedhealth.blogspot.ie/

  I have seen/can find more!
  Thanks for asking!
  Sten

 39. 39

  CO2-frågan är helt enkelt en bluff ifrån början till slut – som dom som tryckte på ”rätt hörn” för att den skulle komma till – tjänar ofattbart med pengar på – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 40. 40

  @ Josef Boberg:
  Oljeindustrin har vad jag förstår engagerat och uppmuntrat skeptikergrupper om CO2.
  Härigenom har man bl.a. lyckats med att få fortsätta med fracking i USA och Canada ganska ostört, eftersom hela frågan om de fossila resurserna förlorat styrka om CO2 är ”bra” eller inte gör någonting.
  Att man sätter upp vindkraftverk och använder mer solvärme, isolerar mer etc. tycker jag är bra och det ger dessutom viktig konkurrens till oljan så att priset på den inte går upp lika fort som annars.
  Jag kan ju ha helt fel men det tror jag inte.

  Om det verkligen är så att Antarktisisen fryser mer år från år, vilket jag tror på (!), tror jag det indikerar s.k. negativ feedback: Jordens temperaturreglering bör innehålla ganska starka krafter så att när signalen (temperaturen) går hårdare åt ena hållet drar något direkt åt det andra hållet.
  Dom s.k. conveyorbältena som fraktar varmt havsvatten från ekvator till poler stängs dock knappast av, som en del uttryckt det. Däremot kan man få en gradvis förkortning av ytströmmarnas längd dels genom avsmält blandvatten i ytan nära polerna, men framförallt genom ökad salthalt på ingångsvattnet, vilket gör att detta sjunker tidigare, alltså på lägre latitud. En stor del av värmen tas då nedåt istället för att hålla polerna varma. Alltså kallare vid polerna. Istället för ”istid” får vi då början till en temperaturpolarisering. Om ytströmmarnas (ekvator till poler) hastighet då sjunker (som ett resultat av t.ex. sämre polsjunkning) ökas både ekvatortemperaturer och ekvatorytsalthalten ytterligare och den då resulterande positiva återkopplingen ger en förstärkning vilken kan resultera i abrubt nedkylning runt polerna. Förstärkningen är av typen strikt exponentiell fast den är svag.

  Vad som skiljer en temperaturpolarisering som ovan beskrivits från en istid i form av ”spår” vet jag inte. My 5 cents.

 41. 41
  Kenneth Johansson säger

  Det är en dokumentär som jag vill att alla ska se. Har själv tittat på den mer än 10 gånger. Den heter:

  ”Systemfel som hotar världen” UR play

  det är en brittisk dokumentär. 84 min.

 42. 42

  Kenneth Johansson Skrev:

  Det är en dokumentär som jag vill att alla ska se. Har själv tittat på den mer än 10 gånger. Den heter:

  ”Systemfel som hotar världen” UR play

  det är en brittisk dokumentär. 84 min.

  Jo… – Kenneth – Systemfel som hotar världen ! – så Rädda Sverige – Valet 2014 ?

 43. 43

  Kenneth Johansson Skrev:

  ”Systemfel som hotar världen”

  ”The four horsemen”
  Det var en fascinerande dokumentär. Tack för tipset!

 44. 44

  stenbj Skrev:

  Om det verkligen är så att Antarktisisen fryser mer år från år, vilket jag tror på (!), tror jag det indikerar s.k. negativ feedback: Jordens temperaturreglering bör innehålla ganska starka krafter så att när signalen (temperaturen) går hårdare åt ena hållet drar något direkt åt det andra hållet.

  Japp… – Stenbj – och när det var istid där Wi bor nu så växte det vindruvor på Grönland.

  Detta har jag uttryckt som: ”Mänsklighetens PyramidMakthavare och deras mer eller mindre väl betalda lakejer producerar och publicerar spådomar – men klimatet rår !” – slut citat härifrån.

  Vad mera finns att säga ?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa