Onda och goda handlingar

Krönika av professor Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Onda och goda handlingar

Inspiration till denna krönika fick jag när jag noterade det oerhörda intresse som frågan om det ”onda” och det ”goda” väckte i den tråd som handlade om hur VoF-arna i lönndom härjar på Wikipedia för att misskreditera Annika. Själv har jag svårt att förstå att man över huvud taget kan komma på tanken att deras aktiviteter skulle ha någonting med det ”goda” att göra i vårt samhälle. Detta hindrar inte att jag inser att frågan om vad som kan anses vara gott-hedervärt eller ont-klandervärt är något relativt.

Läs mer

Jag tvivlar inte på att VoF-arna själva är övertygade om att de har utfört en god gärning när de försöker ta heder och ära av Annika. Någon sa att man ska undvika alla liknelser med Nazityskland på internet men när det gäller frågan om vad som kan betraktas vara gott eller ont tycker jag det ändå kan vara en intressant och berättigad jämförelse med tanke på att ytterligheter ofta har något att tillföra en frågeställning, och att det torde vara ett ytterst fåtal idag som inte anser att de handlingar som utfördes i koncentrationslägren var onda. Å andra sidan tvivlar jag inte ett ögonblick på att de flesta som var aktivt inblandade i dessa handlingar ansåg att de själva utförde goda handlingar. Och naturligtvis är frågeställning om vad som är gott och ont inte ny i historien utan har tvärtom genomsyrat filosofin från allra första början.

En av de mest inflytelserika filosofer genom tiderna var den grekiska filosofen Platon som ägnade mycket av sin filosofi åt frågan om vad som kunde anses vara hedervärt eller klandervärt för en grekisk medborgare för 2500 år sedan. För denne filosof, och för övrigt alla andra ”hedervärda” greker på den tiden, var slaveriet en självklarhet – Platon var själv slavägare – liksom det var i USA före inbördeskriget. Genom Platons filosofi grundades också ett övermänniskoideal som inte bara inspirerade filosofen Nietzsche i slutet av 1800-talet utan också Nazisternas människosyn för att återknyta till min tidigare jämförelse. Hyllar förresten kaxiga människor sådana ideal?  Jag tror det, och att de också föraktar svaga människor. Är en sådan inställning god eller ond?

För att återknyta till det grundläggande temat för Annikas blogg så kan man t.ex. lyfta frågan om läkemedelsbolagen kan anses vara goda eller onda eller för den delen om läkare som skriver ut statiner tillhör den ena eller den andra kategorin. Specifikt undrar jag om min berömde kardiolog tillhörde den senare kategorin när han bland alla andra dumheter han fick ur sig först lyckades ’reta upp mig’ innan han mätte blodtrycket och då när han hade lyckas få upp det till 140/80 (vilket är dagens högst diskutabla nedre gräns som kan motivera läkare att förskriva blodtryckssänkande medicin) utan att darra på manschetten kunde skriva ut denna medicin tillsammans med bl.a. statiner trots att mina kolesterolvärden är perfekta. Han var ingen ’svag människa’ som velade – han pekade med hela handen och följde bara ”guidelines”. Det gjorde väl vakterna i koncentrationslägren också och då kanske de inte kan betraktas som onda.

När det gäller läkemedelsbolagen ligger det ju i sakens natur att de som alla andra företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt och här kan man resa frågan om det är ont att ha detta som etisk eller snarare moralisk grundinställning när det gäller vår gemensamma hälsa. Fullt klart är att de knappast, med en sådan inställning, kan vara speciellt intresserade av att folk blir friska utan snarare att folk rimligen fortsätter vara lagom sjuka som t.ex. diabetiker. Trots att detta stämmer överens med sund affärsmoral så går det nog inte går att få någon representant för ett läkemedelsbolag att öppet erkänna att det ligger till på det sättet. Så är vi tillbaka i VoF-arnas smygande ”ondska” om det nu är frågan om detta. Mats Reimer t.ex. tror knappast att läkemedelsbolag drivs av någon ondska om jag nu inte helt har missuppfattat honom men han är väl en VoF-are (ledande?) och kan inte vara emot dessa bolag. Börjar man gräva i läkemedelsbolagens smutsiga byk är det, för en normal människa, förstås lätt att bli mörkrädd men är det ondska vi då får ta del av eller är det bara en sund affärsmoral som ”glidit lite snett”?

 

Comments

 1. 1

  Som jag med säkerhet redan gjort mig känd för anser jag att handlingar kan vara onda. Däremot är orsaken till handlingen inte ondska, utan någon annan. T ex en religiös övertygelse eller ett övermänniskoideal som ses som hotat av rasblandning eller en hyllad auktoritet eller världsuppfattning som angrips. När människors idéer och uppfattningar och världsbilder, eller varför inte människors sätt att leva hotas kan de triggas till motangrepp och därmed till ”onda” handlingar.

  Ju mer utbredd och befäst den hotade företeelsen är desto aggressivare respons, i vart fall i sammhällen där kunskap och vana vid våldsanvändning står på en lägre nivå än vad vi är vana vid.

  Jag menar alltså att ondska som förklaringsmodell är fullständigt värdelös och bör inte användas för att beskriva gärningsmannen. Det tar bort fokus från de verkliga bakomliggande orsakerna till gärningen. Snarare än ondska är nog brister i kunskap om världen en rimligare utgångspunkt eller arbetshypotes när man ska söka den verkliga orsaken till onda gärningar.

  Alltså hävdar jag fortsatt att ”inget görs av ondska men massor görs av okunskap!”

  Ps. Mycket bra idé att skapa denna egna tråd för onda diskussioner. Ds.

  För övrigt har jag en verklig storm att ta hand om snart vid sidan om stormiga diskussioner på denna blogg 🙂

 2. 2

  Förakt för svaghet ligger då bra nära ren ondska i min värld.

  Läser en intressant bok skriven av Felix Karsten som var Himmlers massör. Karsten räddade förmodligen tusentals offer undan Himmlers onska, medan han i sin tur var övertygad om sin godhet och rättskaffenhet.

  Karsten lär ha frågat Himmler om han skulle hänga sig om Hitler gav honom den ordern. På detta svarade Himmler ett obetingat ja! Fanatism och blind lydnad kan skapa mycken ondska.

  Det är inte bara nazismen som skapat blinda mördare, även andra ismer, inte minst kommunism som mördat hundratals millioner. Vi hörde nyligen om fanatiker i Kenya, där man sprängde hundratals oskyldiga i blind lydnad och fanatisk tro!

 3. 3

  Jag har jobbat 30 år inom Svensk vapenindustri och har läst allt av diverse tänkare inom strategi och taktik. Allt från Zun-Tzu till Clausewitz. Nu är det så att Annika är betydligt mindre militant än vad jag själv är vilket är en aning synd. Pga min attiyd är det ingen som vågat mobba mig ännu och därför så behöver jag inte mobba någon tillbaka, någon gång har det faktiskt förekommit om jag nu ska vara ärlig men de har fått springa till psykiatiker jämnt och ständigt eftersom de har varit fel från början så att säga. Det finns diverse omständigheter som jag tyvärr inte kan avslöja eftersom det här är ett publikt forum som även barn ska kunna läsa.

  Man kan sätta ned foten på olika sätt men att ständigt gnälla för att man inte gör det lockar bara mobbarna tillbaka efter min erfarenhet.

  Själv så har min hälsa blivit räddad av LCHF så jag står bakom Annika i vått och torrt!

 4. 4

  Lars Skrev:

  Alltså hävdar jag fortsatt att ”inget görs av ondska men massor görs av okunskap!”

  Jo… – Lars – jag instämmer till fullo i det – och okunskapen står nog att finna i någon sorts rädsla för kunskap – som jag ser det.

 5. 5

  Josef Boberg Skrev:

  Lars Skrev:
  Alltså hävdar jag fortsatt att ”inget görs av ondska men massor görs av okunskap!”
  Jo… – Lars – jag instämmer till fullo i det – och okunskapen står nog att finna i någon sorts rädsla för kunskap – som jag ser det.

  Det kan ligga mycket i det. Kanske en rädsla av att en viss (kanske ny) kunskap ska kasta ens egna bedrifter och värld på soptippen? Fast även mer direkt. Kanske att man lärt sig lösa konflikter med våld eller att man lärt sig att en viss grupp är skadlig eller ond och därför måste bekämpas.

 6. 6

  natan Skrev:

  Förakt för svaghet ligger då bra nära ren ondska i min värld.

  Helt säkert är det så. Och det intressanta är, tycker jag, att fundera över vad t ex ett sådant förakt orsakas av.

 7. 7

  @ Lars:
  Med ditt resonemang och Bobergs skulle ex Himmlers handlande handlat om okunskap ? Han skulle då efter massmorden på judar, folkutrotning suttit på skolbänken ??

 8. 8
  Lars Bern säger

  Big Pharma följer bara den naturliga logiken för ett företag, att utveckla och sälja produkter som maximerar företagens försäljningsvolym och vinst. Ondskan i hur Big Pharma tillåts utnyttja sjuka människor på ett spekulativt sätt ligger i att de som skall sätta de legala reglerna – yrkespolitikerna – idag är för obildade för att begripa att industriintresset och allmänintresset inte sammanfaller.
  Att det blivit så här beror på att politik blivit en egen yrkeskarriär som dragit till sig politiska broilers som saknar erfarenhet av normalt yrkesliv och som har en ytterst bristfällig utbildning om man jämför med tidigare politikergenerationer. De vet helt enkelt inte hur de skall utforma ett regelverk som är till gagn för medborgarna, utan är bara tacksamma för att dessa företagsintressen finansierar större del av forskningen och forskarnas karriärer.
  Detta är t.ex. bakgrunden till att Hjärt-Lungfondens chefsforskare professor Jan Nilsson anser att ett stöd till oberoende forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa skulle skada fondens anseende.

 9. 9

  natan Skrev:

  @ Lars:
  Med ditt resonemang och Bobergs skulle ex Himmlers handlande handlat om okunskap ? Han skulle då efter massmorden på judar, folkutrotning suttit på skolbänken ??

  Nja, eftersom han begick ett så fruktansvärt brott hade nog aldrig rehabilitering varit på tal om han fångats in. Speciellt inte i Nurnberg-rättegångarna. I en Svensk domstol av idag hade han däremot troligen fått tvångsvård.

  Däremot tror jag bestämt att Himmler inte valt den bana han gjorde om han gjort andra lärdomar i yngre år.

  Just ämnet Himmler hade egentligen behövt en längre utläggning om antisemitismen än vad vi mäktar med här. Men man kan helt kort konstatera att det tyska samhället var ganska genomsyrat av antisemitism sedan länge. Och tyskarna var inte ensamma om det i världen. Hemma i Sverige kunde en riksdagsledamot stå i talarstolen och hävda att ”om man fick för många judar i landet så fick man problem” utan större reaktioner. Så stark var den antisemitiska undertonen. I Tyskland var dessutom en vanlig syn att judarna på olika sätt var direkt skadliga mot det tyska folket. Så skadliga att många drog slutsatsen att de borde bekämpas.

  Jag vill mena att den synen på judar byggde helt och hållet på okunskap. Lägg sedan till en god portion nationalism och en (idag) helt ovetenskaplig rasteori (återigen kunskap) samt ett militaristiskt arvegods och dolkstötslegenden (kunskap igen).

  Om vederbörande även led av psykopati, vilket jag inte känner till, så kanske det bidrog också.

 10. 10

  Men om nu kunskap är avgörande, då borde vi kunna skapa en helt fredlig värld utan onska? För aldrig har väl satsats så mycket på kunskap och utbildning?

  Något verklighetsfrämmande för i verkligheten var 1900- talet det mest mordiska och det århundrade som skördat mest offer i krigen.

  Så det måste finnas andra förklaringar!

 11. 11

  Fast jag ska erkänna att jag ibland tänker att även mod till en del handlar om kunskap. Kanske i form av riskbedömning?

 12. 12

  Politikerna sviker i kostfrågan. Varför driver de inte frågan om ändrade kostråd för livsmedelsverket? Varför lämnar de bara över till livsmedelsindustrin?

  Det finns massor av pengar att spara på bättre kostråd.

  Polotikerna ser sig själva som ”politiker” vars jobb är att vinna val och få regera. Att företräda väljarna är mindre viktigt idag.

  Tänk bara vad mycket det skulle göra för folkhälsan, om alla skolor hade LCHF alternativ. Alla lunch-restauranter LCHF alternativ. Alla sjukhus hade LCHF alternativ, och sist men inte minst, om information gick ut till alla diabetiker, att den bästa kosten för alla diabetiker, för att hålla ett lågt och jämnt blodsocker är LCHF.

  Är det inte dags att politikerna tar ställning i kostfrågor? Vi får i valkampanjen ställa dem till svars. Även om vi alla har ett individuellt ansvar, så kan vi kräva av politikerna att de skall hushålla med pengarna och använda dem vettigt.

 13. 13

  Ok, en ytterligare synpunkt innan läggdags.

  Göran skrev ”Börjar man gräva i läkemedelsbolagens smutsiga byk är det, för en normal människa, förstås lätt att bli mörkrädd men är det ondska vi då får ta del av eller är det bara en sund affärsmoral som ”glidit lite snett”?”

  Jag läste i någon tidskrift som jag tipsades om av min chef för något år sedan att psykopater gynnas av hierarkiska strukturer, t ex ledningshierarkierna i ett företag. De armbågar sig upp i den strukturen och mängden eller andelen psykopater i toppen ökar. Kanske beroende på att det är ”ensamt” i toppen. Dvs ingen blåser i visselpipan när psykopaten tar plats. Är det något sådant vi ser i läkemedelsindustrin?

  Annars brukar ofta jag och mina kollegor skämta om att det är ekonomer och jurister som står för ondskan i företaget 😉

 14. 14

  @ natan:
  Det finns nog fler förklaringar tror jag också. En sådan borde vara mod, eller civilkurage. För att återigen exemplifiera med Tyskland så hade nog inte det som hände där varit möjligt utan det stora antalet medlöpare. Det är nog många som redan sagt att dom vi ska vara rädda för är de som står bredvid och tittar på.

  Som du skriver har vi nog aldrig satsat så mycket som idag på utbildning. Och i Sverige har vi ju också ett ganska fredligt samhälle, eller hur? Jag har inte sett någon statistik på det men jag skulle tro att det finns en viss korrelation mellan våld i samhällen och utbildningsnivå. Den ”kunskap” som jag syftar på handlar dock inte bara om formell djup men ganska smal utbildning utan mer en bred allmänbildning och vanlig hederlig god uppfostran. Alltså en utbildning som inte företrädelsevis äger rum i skolmiljön.

 15. 15
  Olle Holmqvist säger

  lite lästips mkt bra nr 2 nedan

  1.Är du gift med en psykopat?
  Av Eva Rusz ISBN: 917263782X
  2.Psykopatens värld
  Av Hare, Robert D. ISBN: 9144499213
  3.Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga.
  Av Lars-Olof Tunbrå, ISBN: 9147072482
  4.Lär känna psykopaten
  Bokförlaget Natur och Kultur, 2004. Månpocket 2005,Näslund, Görel Kristina

  https://www.psykopat.se/kanna-igen-psykopat.php

 16. 16

  @ Lars:
  Det sista håller jag absolut med om: Att fostran till stor del bör ske i hemmen. Där har den ”socialistiska” politiken kapitalt misslyckats! I stället går det till stor del ut på att man i skolan ska fostras till ”goda” socialister.

  Att Sverige skulle vara något föredöme vad gäller våld vet jag inte heller om det är sant. Gtb ståtar med 70 skjutningar på gator o torg, den senaste månaden. Så att vårt samhälle skulle vara så fredligt hör mer hemma i myternas värld. Det mörkas mycket!

 17. 17

  ”inget görs av ondska men massor görs av okunskap!”

  Kan det stämma?

  Kunskap kan användas för att genomföra grymt elaka/onda handlingar. Breivik hade kunskapen, visste exakt vad han gjorde när han förberedde sig med droger för att kunna agera effektiv mördare, satte sig själv i ett aggressivt sinnestillstånd, släckte medvetet ner sin empatiska förmåga.

  Var inte detta en ondskefull handling av en i den situationen extremt ond förövare?

  Om jag inte är felunderrättad används droger på samma sätt under krig – bestialiska handlingar begås inte minst mot kvinnor och barn 😉 Skulle dylikt endast handla om okunskap?

 18. 18

  Empatisystemet aktiveras endast om du är intresserad av den andres välmående.

  Här är väl dagsaktuell Voffare ett bra exempel: ”Han svarade mig mycket ovänligt att det inte längre är någon som bryr sig om mig, och därför inte har uppdaterat posten. Han hade ingen lust att hjälpa mig att ändra.”

  Var han enbart okunnig?

  Enbart okunnig och ohyfsad?

 19. 19
  Nyckelpigan säger

  Priset på kunskap är väldigt högt. Priset på kunskap innebär att Du i nästa ögonblick kan riskera att snubbla över fakta som gör det tvingande nödvändigt att revidera hela den kända världsbilden. Det kostar på att bygga om ett ”känt” universum. Få äger mod och civilkurage nog att hantera fakta. Eller som Winston Churchill uttryckte saken : ”Man will occasionally stumble over the truth, but most of the time he will pick himself up and continue on.”

 20. 20
  Olle Holmqvist säger

  voffarna är sorts förvuxna gymnasister, intelligenta men omogna

 21. 21

  Olle Holmqvist Skrev:

  voffarna är sorts förvuxna gymnasister, intelligenta men omogna

  Ja – jag känner väl igen stilen hos voffarna eftersom jag jobbat en del med utbildning på lite olika nivåer, numera har dock all utbildning varit utsatt för en rejäl inflation så det handlar nog mera om förvuxna studenter i dagsläget,,,,

  (student = ett barn i en vuxen kropp)

 22. 22

  Olle Holmqvist Skrev:

  voffarna är sorts förvuxna gymnasister, intelligenta men omogna

  På vilket sätt är voffarna intelligenta?

 23. 23

  sofia Skrev:

  Empatisystemet aktiveras endast om du är intresserad av den andres välmående.

  Här är väl dagsaktuell Voffare ett bra exempel: ”Han svarade mig mycket ovänligt att det inte längre är någon som bryr sig om mig, och därför inte har uppdaterat posten. Han hade ingen lust att hjälpa mig att ändra.”

  Var han enbart okunnig?

  Enbart okunnig och ohyfsad?

  Okunnig och ohyffsad går ofta hand i hand – det är ju ett vanligt sätt att avspisa ifrågasättande med lite oförskämdheter – alla har väl någon gång reklamerat en vara och fått lite oförskämdheter tillbaka?

  Ofta är det ju småpåvar som skapar sig sitt eget ”rike” att basa över – wikipedia kan nog vara ett sådant,,,

  https://newsvoice.se/2011/01/17/vetenskap-och-folkbildning-kontrollerar-wikipedia/

 24. 24

  1940 Skrev:

  Olle Holmqvist Skrev:

  voffarna är sorts förvuxna gymnasister, intelligenta men omogna

  På vilket sätt är voffarna intelligenta?

  Man kan betrakta dem som datorer – om de får väl definierade uppgifter utan krav på innovativ höjd så utförs detta ofta på ett bra sätt vilket gör dem tacksamma som ”nyttiga idioter”,,,,

 25. 25

  Hej,
  När det gäller onda och goda handlingar så refereras gärna till nazismens ”bedrifter” med planerade folkmord, som hann påbörjas. Min egen resa i vetenskapens värld började med en djupgående analys av Aids-HIV komplexet: https://www.2000tv.se/hiv_special.php . Den resan har dubbla dimensioner. Fakta insamlandet, där mina föregångare som Roy Andersson, Jakob och Lilli Segal, Alan Cantwell, Robert Strecker har evaluerats renderade mig akademiska poäng på Göteborgs Universitet: och en doktorstitel Internationellt. Min slutsats däremot att HIV är en laboratorieprodukt ledde mig till den andra resan. Den hur omgivningen uppfattade den konklusionen. Och här dök passiviteten upp. Frågan var för stor för de flesta att ta tag i. Roy Andersson beskrev det som ”Vår tids rädsla för allvaret” Själv tror jag att jag kände mig likadan som de judar som sent 1930-tal och tidigt 1940-tal ville uppmärksamma omvärlden och media på vad som pågick innanför staketen på koncentrationslägren i Tyskland/Polen. Media tordes inte slå larm – då när det begav sig.
  Nu diskuteras nazismens ondska – det passar även i de finaste salonger. Men törs t.ex professor Goran ta upp tråden med dagens ondska där GMO, däribland HIV, utgör komponenter för att hålla ”befolkningsexplosionen” i schack?
  Då blir diskussion konstruktiv – eftersom det rör sig om nutid.

  Ingemar Ljungqvist , chefred http://www.2000tv.se Dr Sc (OIUCM)

 26. 26

  natan Skrev:

  Karsten lär ha frågat Himmler om han skulle hänga sig om Hitler gav honom den ordern. På detta svarade Himmler ett obetingat ja! Fanatism och blind lydnad kan skapa mycken ondska.

  ”Heinrich Himmler told his troops that they were called upon to perform a `repulsive duty´. and that he would not like it if they did such a thing gladly. He had recently witnessed the machine-gunning of 100 Jews and had, he said, `been aroused to the depths of my soul´ of what he had seen, but he was obeying the highest law by doing his duty.” (P. Singer: How Are We to Live, Oxford 1997, p. 220)

  Detta, menar Singer, kastar ut Kants idé att det alltid finns ett moraliskt värde i att göra sin plikt. Men jag är mera bekymrad över dem som bemannade kulsprutorna. Ingenstans har jag fått läsa om hur de mådde efteråt, och deras barn och barnbarn kan fortfarande gå omkring oss.

 27. 27

  För mig är den springande punkten uppsåtet. Om man uppsåtligen tillfogar en part skada, är man ond. Krig är en sorts systematiserad ondska. Girighet är ett annat uttryck för ondska. Att göra bra affärer är inte ont, men att göra bra affärer genom att medvetet sätta sina kunder i fara eller skada dom är ont.

  Sen måste man förstå att vad, som anses ont eller gott tar stöd i gällande moral i det samhälle det gäller. Vad, som är ont eller gott i Sverige skiljer sig en hel det från vad, som anses ont eller gott i Iran.

 28. 28

  I New Orleans träffade jag en kvinna som lärde mig hur man sätter Voodoo på folk. Man kan skaffa en bra bild och sätta nålar i den enligt en utstuderad ritual. Offret skall drabbas av besvär på de ställen där man sätter nålarna.

  Vore det en ond handling? Det fungerar inte om man inte tror att det skall fungera. Det kan vara en god handling om det befriar aktören från spänningar och aggressioner.

 29. 29

  27 @ Erling:

  Så enkelt och självklart!
  Ibland önskar man att det fanns en gillaknapp 🙂

 30. 30
  Ann Kristin säger

  Djupa diskussioner i höstmörkret! På kostdoktorns sida har hans tester av mandelmjöl och Carbzones bröd, som inte håller angiven khmärkning, orsakat åtskilligt med upprördhet, mycket mer än t ex djurindustrin, tyvärr! Att någon på allvar tror att man kan trolla bort kolhydrater är naivt. Jag tror inte på den mördande reklamen, den har sina egna syften. Min uppväxt i den norrländska skogen, där man fick klara sig själv till stor del, har möjligen medfört att jag är svår att övertala, förr’n fakta ligger på bordet. Om nu fakta inte manipuleras, förstås 😉 Wikipedia, t ex, får man ta med ett synnerligen stort mått Seltin i ett glas vatten!

  Moral är nog intressant igen, i denna tid av gudar på lerfötter! Jag gissade att vårt tredje millennium skulle innebära att en hel del täcken skulle ryckas av (sekel- och millennieskiften skapar ju en hype enbart genom siffrorna, i sig självt skapar det ju inget, men fin de siècle ska inte underskattas) vilket ju härmed kan konstateras.

  Den besvärliga frågan om människan är född ond eller god, eller möjligen som ett blankt papper, har sysselsatt mänskligheten i evigheter. Jag har genom studier av psykologi, både teoretisk och praktiska studier kommit fram till att vi föds med verktygen, men vad det blir av det hela är beroende av tidig anknytning, till viss del genetisk känslighet, och numera tror jag även att även vårt komplexa system av olika substanser som ska samverka och hitta jämvikt i våra celler påverkar oss oerhört.

  Min man, som har haft oro av adhd-typ säger sig bli mycket lugnare i själen när sockret försvann (han har sockerknarkat en hel del) och jag vet ju hur förtvivlat svårt det var att hantera verkligheten med hypoglykemianfall, när barnen var små och jag hade behövt vara en klippa 24/7. Nu är jag stabil som Petrus! På cellnivå! Tänka sig! Det visste jag inte 1977 när jag var försjunken i Karen Horney, Johan Cullberg och andra storheter.

  Jag kan bara konstatera att alltför få människor väljer fakta och verklighet (jag är passionerat, faktiskt maniskt intresserad av verklighet och fakta, trots att de är synnerligen illusoriska och undflyende) och i fallet dr Dahlqvist är det tydligt hur myter har spridits. Jag läste både bok och blogg, dina egna ord, Annika, och har alltid varit frågande till journalistikens avarter, så jag ansåg mig ha hyfsade fakta. Men myterna lever vidare…

  I bästa fall vet inte folk alls något om lchf annat än att det är ”den där fettdieten”, men i andra fall är de mer aggressiva. En ungdomsvän, som dök upp efter många år på facebook, är indoktronerad av sin ”väldigt erfarna och kompetenta överläkare” som har skrämt både min kamrat och hennes make, båda D2, för lchf. Borde inte den läkaren vara öppen för nya tankar, med den gedigna kunskap och erfarenhet hon besitter? Är hon ondsint, eller okunnig?

  Ja, i detta läge, år 2013, finns det tillräckligt med kunskap att tillgå för den mest trögtänkta, både patient och läkare. Det är ett krävande arbete, men är inte en sjukdom så pass krävande att kunskap om den borde kännas lätt, i jämförelse?

  Vi har ett oerhört stort personligt ansvar för våra liv och våra närmaste. Varje gång vi får hårda fakta måste vi överväga dessa, trots allt annat man måste lösa i tillvaron. Jag tog strid med föräldrar och svärföräldrar om godis och bilbälten, t ex, samt rökning i barnens närhet. Det hade ett högt pris, för till slut mynnade konflikten ut i att jag tackade nej till kontakten (det fanns en mycket djupare problematik under, förstås) men droppen blev att våra nya kunskaper om faror och skaderisker inte togs på allvar.

  Jaha, vad ska detta långa inlägg mynna ut i? Ansvar. Från tidig ålder har vi egent ansvar, och som vuxna har vi ett oerhört ansvar. Att man inte alltid kan axla sitt ansvar innebär att man måste be om hjälp, i de fall man brister.

  Det krävs en hel by för att fostra ett barn. Enbart familjen, eller släkten, räcker inte. Vi behöver andras åsikter, och andra sätt att leva och tänka i en ständig rörelse. Att se sig själv i relief, utifrån, så gott det går, är hälsosamt. De som isolerar sig/isoleras i en alltför svartvit verklighet tappar tyvärr kontakten med den verkliga verkligheten, hur akademiskt högtstående den än är…

 31. 31

  natan Skrev:

  För aldrig har väl satsats så mycket på kunskap och utbildning?

  Jo… – Natan – men den kunskapen som lärs ut är ju i väldigt mycket just okunskap. T ex att 60 % kolhydrater i kosten är hälsosamt.

  Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också: ”Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. / Bildning är vad som återstår då man glömt ALLT man har lärt sig i skolan !

 32. 32

  @ Erling:
  ”Sen måste man förstå att vad, som anses ont eller gott tar stöd i gällande moral i det samhälle det gäller. Vad, som är ont eller gott i Sverige skiljer sig en hel det från vad, som anses ont eller gott i Iran.”

  Jepp, en del psykologer och antropologer hävdar visserligen att delar av det vi kallar moral kan vara genetiskt betingat (en sorts ”inbyggd”” eller ”förprogrammerad” kunskap) men mycket handlar om kulturen i samhället man lever i. Alltså om kunskapen vi får oss till livs.

 33. 33
 34. 34
  Olle Holmqvist säger

  voffarna är intelligenta när de får en väldefinirerad arbetsuppgift utifrån vissa givna förutsättningar varav den viktigaste lyder: vetenskapsetablissemanget har alltid rätt

  fö se gärna här
  :https://www.youtube.com/watch?v=M9w7jHYriFo
  för lite av deras mentalitet lita alltid på en auktoritet
  f a
  sök aldrig alternativa förklaringar !

 35. 35
  Marcin Zieminski säger

  Är det inte lite missvisande att vifta med sin professorstitel när man skriver om helt andra ämnen än de man är (eller har varit?) professor i?

 36. 36

  @ Mats LCHF Wiman:

  Tack fär läsvärda länkar!.

  Margareta Lundström har kommenterat: ” /…/ Vi vet nu att från Ancel Keys dagar och fram till i dag har det funnits och finns människor som opponerat mot denna medicinska bluff. Allt detta vet vi, och ändå fortsätter denna dårskap som mest liknar ett sjukt skämt.

  Men som sjuksköterska (pensionerad) har jag anledning att rannsaka mig själv.
  Varför ringde inte tusen klockor i mitt huvud när de kostråd som min man fick på 1990-talet var en kopia på den mat vi redan åt. Trots detta hade min man fått diabetes!
  Nu kallades samma mat för kostbehandling för diabetiker. Det som gjort honom sjuk skulle nu göra honom frisk.

  Varför blev jag inte misstänksam när den glättade trycksaken med kostråd som vi fick av den trevliga dietisten var utgiven av margarinbolaget. Det måste ha berott på att på baksidestexten var den rekommenderad av professor Nils-Georg Asp på Svenska Livsmedelsverket! (Inte anade jag då på 1990-talet att professor Asp hade arvode från av både Livsmedelsverket och Socker- och Margarinindustrin) /…/ ”

  Det handlar varken om dumhet eller ondska på ländets vårdcenteraler. Ev.ondska = bristande etik och moral ligger ett ”högre” plan i hierarkin 😉

 37. 37
  Annika Dahlqvist säger

  @ 35 Marcin Zieminski:
  Det är jag som har sagt till Göran att han kan använda sin professorstitel, eftersom jag anser att den borgar för en viss insyn i vetenskap och forskning generellt. Göran har aldrig låtsat att han är professor i nutrition eller medicin.

 38. 38
  Helge Andersson säger

  Gott och ont handlar om definition och vad som ligger i tiden. Om man medvetet kör ut en medicin som gör mer skada än nytta för att tjäna ihop en förmögenhet. Så anser jag det ligger en del ondska bakom. För om det inte är ont att fullt medvetet orsaka människor lidande, vad är det då?

  Sen kan man som hantlangare alltid hävda att man inget visste, men det är knappast sant. Känner många läkare som bara ruskar på huvudet över dagens sjukvård, men som påstår att de är maktlösa och en del av systemet. Jag anser att varje människa måste ta sitt ansvar för sina handlingar, annars får vi det samhälle vi förtjänar, dvs ett ont samhälle. Att påstå att man i sitt yrke tar på sig en roll och att man gör det så bra man kan och för att förtjäna sitt leverbröd är en form av ondska. Man kan inte frånsäga sig ett ansvar när någon far illa.

 39. 39

  Helge Andersson Skrev:

  Sen kan man som hantlangare alltid hävda att man inget visste, men det är knappast sant. Känner många läkare som bara ruskar på huvudet över dagens sjukvård, men som påstår att de är maktlösa och en del av systemet. Jag anser att varje människa måste ta sitt ansvar för sina handlingar, annars får vi det samhälle vi förtjänar, dvs ett ont samhälle. Att påstå att man i sitt yrke tar på sig en roll och att man gör det så bra man kan och för att förtjäna sitt leverbröd är en form av ondska. Man kan inte frånsäga sig ett ansvar när någon far illa.

  Jo… – Helge – men då försörjningen som princip helt och hållet alltid hänger på att fortsätta med sitt värv som man har sin lön för – så är det bara ett fåtal som har modet = civilkuraget att våga gå emot gängse uppfattningar = ”säga ifrån”.

  Dr Annika Dahlqvist är ett gott exempel på ett undantag – som bekräftar principen.

  Men att alla andra skulle vara genuint onda – det kan jag ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig.

 40. 40

  Josef Boberg Skrev:
  Jo… – Helge – men då försörjningen som princip helt och hållet alltid hänger på att fortsätta med sitt värv som man har sin lön för – så är det bara ett fåtal som har modet = civilkuraget att våga gå emot gängse uppfattningar = ”säga ifrån”.
  Dr Annika Dahlqvist är ett gott exempel på ett undantag – som bekräftar principen.
  Men att alla andra skulle vara genuint onda – det kan jag ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig.

  Ja, civilkurage är nog fortfarande nödvändigt för att driva på processen. Men förhoppningsvis har yngre läkare och forskare en mer modern syn. Någon som har insyn i hur det ser ut bland studenterna på läkarutbildningarna just nu?

 41. 41
  Pofessor Göran säger

  Att frågan om vad som kan anses vara gott eller ont engagerar är det ingen tvekan om!

  Av alla kommentarer att döma så verkar det finns en ”konsensus” kring att det är omgivningen som ”bestämmer” vad som gäller.

  Om en av grannarna i ett välskött villaområde inte klipper sin gräsmatta varje lördag som alla andra ”goda” grannar gör måste han självklart betraktas som ”ond” granne.

  Om man nu lägger ett lite större perspektiv på den frågan skulle man kunna spetsa till det hela och ställa lite allmänna frågor.

  Är en viruspartikel ond eller god?

  Är det ont att döda levande varelser?

  (Mammutar, älgar, grisar, katter, råttor, flugor, myggor, löss eller bakterier? Och har förresten varje mygga en själ? Jag skrev faktiskt en essä i Schopenhauers filosofiska anda om myggan Jacquelins‎ tragiska öde i Gällivare för två år sedan men en essä som egentligen ingen utom min hustru förstod men vi hade ju studerat Schopenhauer tillsammans förstås. Tror man på själavandring så kanske myggorna kan ge igen om man som jag slår ihjäl dom. Vår katt hade för övrigt en själ!)

  Är det gott att rädda liv?

  (Min hustru har utvecklat en imponerande teknik att fånga flugor inomhus med hjälp av ett glas och ett papper för att sedan släppa ut flugorna genom fönstret. Jag ska inte här offentliggöra hur jag själv brukar göra även om jag då och då har använt mig av hennes teknik. Hon brukar också rädda daggmaskar som sprattlar på cykelbanan för att de inte ska bli mosade av andra cyklister eller helt enkelt dö genom att törsta ihjäl.)

  Är det ont att döda levande organismer?

  ( T.ex. att koka spenat eller att skiva en morot och lägga i en gryta?)

  Jag tycker återigen att Lierre Keith i sin klassiska ”Vegomyten” har lagt ett fantastiskt fint och storartat perspektiv på den här typen av moraliska frågor. Ni som inte har läst den och är engagerade på den här tråden kan i mina ögon knappast försvara och bevara er ”goda moral” om ni inte snarast läser den.

  Men vi måste åtminstone vara överens om att VoF och SLV är ”onda organisationer” eftersom de orsakar fysisk och psykisk skada på människor?

 42. 42

  Pofessor Göran Skrev:

  Men vi måste åtminstone vara överens om att VoF och SLV är ”onda organisationer” eftersom de orsakar fysisk och psykisk skada på människor?

  Nja… – Göran – organisationer med på tok för många anställda – som är mer eller mindre helt omedvetna om kostens betydelse för en god hälsa snarare – som jag ser det.

 43. 43
  Olle Holmqvist säger

  VOF säger: ”Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt”

  Där har vi deras grundfel. Vi som läst Popper och tror att inga frågor kan ”avgöras” dvs i slutgiltig betydelse med vetenskaplig metod. ”Avgörandet” av varje vetenskaplig fråga är ett provisorium, bäst just nu, ofta i betydelsen minst dåligt, men det modifieras ständigt eller kullkastas av nya observationer från fält eller laboratorium. DE provisorier vi har just nu utmärks av de skall kunna härbärgera alla observationer som vi har – just nu.

  De utmärks också av de skall kunna falsifieras . i princip. Dvs det måste gå att lista ut någon observation skulle kunna utfalla så att teorin falsifieras. Teorier som är ”alltid sanna” t ex det blir kanske regn imorgon ” kan vara värdefulla (bäst att ta med paraply) och intressanta men är ”alltid sanna” dvs inte prövbara, alla utfall stämmer med hypotesen, som därmed inte är prövbar, dvs falsifierbar, och därned inte vetenskaplig.

  Historien drösar av exempel, t ex de olika atommodellerna,den ena efter den andra eller att vi för 30 år sedan trodde att inga hjärnceller kan nybildas och det var för surt i magsäcken för att bakterier skulle kunna leva där.

 44. 44
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Intressant kommentar!

  Vetenskap i sin enkelhet är för mig hela tiden orsak och verkan.

  Ett av de otaliga exemplen på detta som fick mig att nyligen helt ändra uppfattning i klimatfrågan var ett program som väldigt övertygande visade att även om det står utom allt tvivel att förhöjda koldioxidhalter är intimt förenade med förhöjda temperaturer på jorden så står det också helt utom allt tvivel (enligt programmet) att alla temperaturhöjningarna kom FÖRE höjningen av koldioxidhalterna i alla dessa klimatcykler som man har kunnat rekonstruera.

  Och om detta är sant, vilket jag också nu tror att det är, så kan det inte i min värld av vetenskap, av orsak och verkan, knappast vara så att ökande koldioxidhalter därför kan ORSAKA temperaturhöjningarna eftersom de kom efter temperaturhöjningarna. Det är snarare temperaturhöjningar som orsakar högre koldioxidhalter. Här finns en vetenskapliga logik. Förklaringsmodellen, som är en nödvändig del av en trovärdig hypotes (då man inte kan göra direkta experiment), är i detta fall att koldioxid frigörs från världshaven på grund av den uppvärmning som sker under de långa tidsperioder det är frågan om.

 45. 45

  Pofessor Göran Skrev:

  Och om detta är sant, vilket jag också nu tror att det är, så kan det inte i min värld av vetenskap, av orsak och verkan, knappast vara så att ökande koldioxidhalter därför kan ORSAKA temperaturhöjningarna eftersom de kom efter temperaturhöjningarna. Det är snarare temperaturhöjningar som orsakar högre koldioxidhalter.

  Japp…

 46. 46

  Pofessor Göran Skrev:

  Men vi måste åtminstone vara överens om att VoF och SLV är ”onda organisationer” eftersom de orsakar fysisk och psykisk skada på människor?

  Svår fråga tycker jag… Funderade istället över hur medvetna dessa organisationer är om sina fel i de frågor vi diskuterar här. Hur går debatterna inom dessa? För jag tror det debatteras i någon form, i vart fall på SLV. Kan det vara så att dess position i frågan dikteras av ett mindre antal uppsatta människor som möjligen tar intryck av lobbyister?

 47. 47

  Jag tycker det är en bra tråd. Man kan dualisera mellan ont och gott förståss. Det som fungerar för de flesta bör vara gott tycker man. Därmed inte sant att allt som fungerar för det flesta är gott.
  Jag tycker bara det som är ont drivs av ”onda” medlöpare och skall bekämpas. Knäck ekrarna på det onda hjulet, så kan vi befrias till ett bättre liv.

 48. 48

  @ Ingemar Ljungqvist:

  Dr Sc (OIUCM)

  Open International University for Complementary Medicine ?

  Haha. Tack för den köttbiten.

 49. 49
  Olle Holmqvist säger

  @ Pofessor Göran:
  var det TV-programmet fr BBC 4 (Belfast) du sett ? Har du länk ?
  En ledande klimatskeptiker heter Spencer och har en hemsida som hela tiden är aktuell.

 50. 50

  @ Vof:
  Du är alltså en av ekrarna i det onda hjulet? Bra att veta! Noteras!

 51. 51
  Olle Holmqvist säger

  ”journalen den 31 december 1768 skrev Wargentin:
  ”Maken blid höst minnes ingen: marken är all grön,
  såsom om Våren, och jag har i dag, här på Observatorie
  Backen låtit plocka späda Nässlor, pisenlie
  och andra Krydder i tilräckelig myckent til et kok
  grönkål til i morgon, som är nyårsdagen.”
  (pisenlie = maskros)”

  Gissa hur det presenterats om observationen hade varit idag !

 52. 52

  @ Vof:
  Avvaktar objektiva fakta.

 53. 53
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Jag kommer ärligt talat inte ihåg varifrån programmet kom men det var ytterst välgjort med intervjuer med mycket kompetenta forskare. Vad som framför allt fastnade i minnet var dels hur värmecyklerna och koldioxidcyklerna slaviskt följde varandra men alltid så att värmecykeln var förskjuten och låg före koldioxidcykeln i tid.

  Detta övertygade mig om att jag gått på en klimatbluff av nästan samma gigantiska mått som kolesterolbluffen och kanske till och med större. Det går förstås att nysta upp detta men det hör trots allt inte till Annikas blogg.

  Jag tog med det för att det var ett så slående exempel på ”vetenskap” och hypoteser kontra de officiella dogmer av den typ som VoFarna är så förtjusta i.

 54. 54

  Vilka satans fän de är. Vof eller voffsingarna är inte kapapel tänka som människor, är de psykopater?

 55. 55
  Olle Holmqvist säger
 56. 56

  @ Olle Holmqvist:

  Det är bl.a sånt som gjort mig till klimatskeptiker. Media vill b.a. få i oss villfarelsen att jorden tidigare varit en fullkomligr fridfull plats utan stormar och andra utbrott i atmosfären. Det härjade tex. enorma stormar på 30-talet långt innan klimathysterin ens var påtänkt. Det har pågått klimatförändringar under hela jordens historia och de kommer att förstätta. Det är moder sol har störst betydelse av vad som händer här nere på jorden. I detta gigantiska system(komplicerade) är människan en småspelare!

  Den moderna media har gått från att vara kunskapsförmedlare till att driva agendor. En av deras tydligaste är klimatöverdrifterna. Våra journalister är vår tids största skojare och får ta på sig ett stort ansvar för förflackningen och mindre vetande bland massorna.

 57. 57
  Helge Andersson säger

  Pofessor Göran Skrev:

  Att frågan om vad som kan anses vara gott eller ont engagerar är det ingen tvekan om!
  Av alla kommentarer att döma så verkar det finns en ”konsensus” kring att det är omgivningen som ”bestämmer” vad som gäller.
  Om en av grannarna i ett välskött villaområde inte klipper sin gräsmatta varje lördag som alla andra ”goda” grannar gör måste han självklart betraktas som ”ond” granne.
  Om man nu lägger ett lite större perspektiv på den frågan skulle man kunna spetsa till det hela och ställa lite allmänna frågor.
  Är en viruspartikel ond eller god?
  Är det ont att döda levande varelser?
  (Mammutar, älgar, grisar, katter, råttor, flugor, myggor, löss eller bakterier? Och har förresten varje mygga en själ? Jag skrev faktiskt en essä i Schopenhauers filosofiska anda om myggan Jacquelins‎ tragiska öde i Gällivare för två år sedan men en essä som egentligen ingen utom min hustru förstod men vi hade ju studerat Schopenhauer tillsammans förstås. Tror man på själavandring så kanske myggorna kan ge igen om man som jag slår ihjäl dom. Vår katt hade för övrigt en själ!)
  Är det gott att rädda liv?
  (Min hustru har utvecklat en imponerande teknik att fånga flugor inomhus med hjälp av ett glas och ett papper för att sedan släppa ut flugorna genom fönstret. Jag ska inte här offentliggöra hur jag själv brukar göra även om jag då och då har använt mig av hennes teknik. Hon brukar också rädda daggmaskar som sprattlar på cykelbanan för att de inte ska bli mosade av andra cyklister eller helt enkelt dö genom att törsta ihjäl.)
  Är det ont att döda levande organismer?
  ( T.ex. att koka spenat eller att skiva en morot och lägga i en gryta?)
  Jag tycker återigen att Lierre Keith i sin klassiska ”Vegomyten” har lagt ett fantastiskt fint och storartat perspektiv på den här typen av moraliska frågor. Ni som inte har läst den och är engagerade på den här tråden kan i mina ögon knappast försvara och bevara er ”goda moral” om ni inte snarast läser den.
  Men vi måste åtminstone vara överens om att VoF och SLV är ”onda organisationer” eftersom de orsakar fysisk och psykisk skada på människor?

  Man måste dels uppfylla definitionen av en ond handling, utifrån den tid man lever i, och därefter vara medveten om att man har ett val. Om valet man gör innebär att man orsakar onödigt lidande för egen vinnings skull är det för mig en ond handling. Ett virus uppfattar knappast att det har ett val. Jag tror högre djur i viss mån kan vara onda så väll som goda, även djur har personligheter enligt vetenskapen. Men deras handlingar måste dömas utifrån djurets perspektiv, inte vårt.

  Men visst förstår jag att det inte finns ett enkelt svar. Är man ond om man har fått gener som gör att man inte kan känna empati och därmed inte tänker sig för? Gener som gör att man är väldigt aggressiv? Jo jag menar att man fortsatt kan vara ond utifrån den definition jag tidigare nämnde. Generna är i detta fall bara en förklaring till ondskan, men kan aldrig ge ett ”card blance” till att utföra onda handlingar. Vi har helt enkelt olika svårt att leva upp till att vara goda människor. 🙂

 58. 58

  1@ Lars: /…/ inget görs av ondska men massor görs av okunskap /…/

  Att massor görs av okunskap är det väl ingen som betvivlar, men att hävda att INGET görs av ondska är att sopa världens ondska under mattan.

  Det ligger ingen motsättning i att våga se världens/människans ondska (vilket inte innebär att människan är född ond) i ögonen och att tackla den på ett konstruktivt sätt. Tvärtom kan det få oss människor att inse att hat/ondska inte kan bekämpas med hat/ondska. Den som lyssnade på den unga kvinnan Malala i ”Skavlan” vet. Hon uttryckte det fredligt, vänligt men bestämt, få ögon var torra.

 59. 59

  Tror att svensken skulle vara väldigt lydig i att uppfylla statens önskemål, om vi skulle få en diktatur. Dvs ett lydigt verktyg för onda krafter. Demokratin och anständigheten hos ett folk är endast en tunn fernissa så vi bör verkligen se upp.

  Lchf rörelsen tycker jag är ett exempel på en ”god” kraft, sådana som vi behöver mycket av. Ett exempel med positiv och ärlig godhet i botten. Man vill folks väl genom bättre hälsa. Inte minst genom idealister som Dahlqvist, Eenfelt etc.

  Då är jag mer skeptiskt till den ”godhet” som våra godhetsapostlar idkar inom det politiskt korrektas ramar. Ofta tilldrar sig där ett ganska så suspekt hyckleri.

  Man är ofta mer intresserad av att fylla den egna plånboken och att utföra ett slaviskt medlöperi. Inte minst inom journalistkåren är denna ”Pk-sjuka” framträdande. Det är komfortabelt att sitta innanför tullarna och diktera villkoren för undersåtarna.

  Det är det som vi här kritiserar angående statens (politiker, etablissemang, journalisters) ovilja att ta till sig av synpunkterna från de som kritiserar nuvarande policy angående våra matvanor och vår hälsa.

 60. 60

  sofia Skrev:

  Att massor görs av okunskap är det väl ingen som betvivlar, men att hävda att INGET görs av ondska är att sopa världens ondska under mattan.
  Det ligger ingen motsättning i att våga se världens/människans ondska (vilket inte innebär att människan är född ond) i ögonen och att tackla den på ett konstruktivt sätt.”

  Jag förstår vad du säger, Du har sagt det flera gånger redan 😉

  Om du vill använda ordet ondska för att benämna hemskheter i världen så är den nog ingen som kommer att hindra dig.

  I grunden kommer vi nog ändå fram till samma sak. Dvs att det sker massor av illdåd och ondskefulla handlingar i värden och vi behöver tackla dem på ett konstruktivt sätt.

 61. 61

  Lars Skrev:

  I grunden kommer vi nog ändå fram till samma sak. Dvs att det sker massor av illdåd och ondskefulla handlingar i världen och vi behöver tackla dem på ett konstruktivt sätt.

  Jo… – Lars – och det mest konstruktiva jag kan komma på just nu – är att se de pågående illdåden och ”ondskefulla” handlingarna i världen för vad de är = okunskap.

  T ex ett övermått av kolhydrater i kosten är ju just en effekt av okunskap hos ca 80 % av svenska folket. Den okunskapen torgförs ju sedan 50-60 år tillbaka av framförallt Livsmedelsverket.

  Men får Wi som vet annat – baserat på egna gjorda erfarenheter – hålla på några år till med att på nätet ”tuta” om den kunskap Wi besitter – så vänder ju ”skutan” åt rätt håll över lite tid sett – är jag rätt säker på.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 62. 62
  Olle Holmqvist säger

  @ Pofessor Göran:

  Eftersom goda Annika ännu inte tagit oss örat f a vi pratar klimat så kommer lite mer här. Jag tycker att det har bäring på LCHF- problematiken för att det är ett parallellfall och visar hur samhället journalister/politiker/forskare fungerar i symbios. Jag tror att detta är bilden som Professor Göran pratar om. Kolla noga obs noga! och finn att temp alltid stiger lite INNAN CO2 stiger.

  Hur många i ett auditorium hinner se det ?

  Det finns ju också en förklaring: när havsvattnet blir varmare släpper det koldioxid.

  https://www.google.com/search?q=CO2+temperature&hl=sv&gl=se&tbm=isch#facrc=_&imgdii=_&imgrc=nPQsQH_UaiakRM%3A%3BaIHv8DKX2H1smM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.johnenglander.net%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimages%252FCO2-Temperature%252520420%252520kyr.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.johnenglander.net%252Fbest-single-image-climate-change%3B550%3B314

  märk alltså att både bottennapp och toppar för temp ligger aningen FÖRE CO2

 63. 63
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Som du påpekar är inte Annikas blog rätta stället att gräva i frågan om människans klimatpåverkan är sann eller inte. Vi får nog leva med den officiella dogmen till motsatsen har bevisats och det lär nog dröja. Och vad som kan vara relevant i en diskussion om LCHF och klimatet är då snarare hur vår matproduktion höjer eller sänker halten av koldioxid.

  Fast det kan ju kännas lite konstigt att föra en sådan diskussion om man som jag nu inte längre tror på den officiella dogmen/konsensus. Kanske blir det då lite som att diskutera faran med höga kolesterolvärden i blodet när man vet att det är nyttigt med höga kolesterolhalter. Det blir då frågan om skendebatter som bara tar energi från huvudfrågorna.

 64. 64

  @ Lars: ”Jag förstår vad du säger, Du har sagt det flera gånger redan”

  Då är vi två som har sagt samma sak flera gånger 😉

 65. 65

  Pofessor Göran Skrev:

  Som du påpekar är inte Annikas blog rätta stället att gräva i frågan om människans klimatpåverkan är sann eller inte. Vi får nog leva med den officiella dogmen till motsatsen har bevisats och det lär nog dröja. Och vad som kan vara relevant i en diskussion om LCHF och klimatet är då snarare hur vår matproduktion höjer eller sänker halten av koldioxid.

  Jag tror att artegen LCHF-kost för alla – i slutändan kommer att påtagligt bidra till att sänka koldioxidhalten.

 66. 66
  Bo Blomberg säger

  Ond granne = nån som inte klipper gräset varje vecka som dom andra – sa professor Göran.

  Det är väl att trivialisera ”ondska” alldeles för mycket. Jag var en sån ”ond” granne då, jag tycker om en äng och högt gräs och ansåg inte att min gräsmatta måste se ut som alla andras.

  Det är klart att jag hade ett ”uppsåt” i meningen att jag var väl medveten om att det förväntades av mig att klippa…men något ont uppsåt var det verkligen inte. Att inte falla undan för ”grupptryck” kan väl aldrig kallas ”ont”?

  Onda handlingar är väl såna som orsakar medmänniskorna lidande OCH som görs i fullt medvetande om detta?

  Att nån skulle ”lida” av att titta på en oklippt gräsmatta är för mig fullständigt barockt även om jag kan förstå att ”vän av ordning” skulle vilja se den klippt…
  Jag anser nog att det finns gott om exempel på onda handlingar men det är inte samma sak som att säga att det finns gott om onda människor. Man är inte sin handling. Å andra sidan tror jag nog det finns människor som jag utan vidare skulle vilja karaktärisera som ”onda” – fast säker är jag inte…

 67. 67
  Annika Dahlqvist säger

  @ 66 Bo Blomberg:
  Professor Göran var ironisk där. Han menade inte allvar.
  Eller hur man ska uttrycka det.

 68. 68

  sofia Skrev:

  @ Lars: ”Jag förstår vad du säger, Du har sagt det flera gånger redan”
  Då är vi två som har sagt samma sak flera gånger

  Japp, så är det. 🙂

 69. 69
  Pofessor Göran säger

  @ Bo Blomberg:

  Annika har som vanligt rätt!

  Hela min kommentar #49 kan tas som ett ”ironiserande” över det hyckel som genomsyrar denna vår värld och som mer eller mindre ”styrs” av gigantiska affärsintressen och där frågan om gott och ont aldrig har existerat på annat sätt än som dubbelmoral.

  Att jag just tog upp det exemplet du reagerade på beror på att jag för ett antal år sedan läste en bok ”En andra natur – En trädgårdsodlares bildningsväg” som är skriven av den amerikanska filosofen Michel Pollan.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan

  I den boken beskrev han bl.a. sin far som en kanske en ännu mer ”obstinat” (= ond?) person än du är är det gällde att klippa gräsmattor. Till slut kom en ”representant” för grannskapet och bönade och bad att han skulle göra det för ”allas trevnad”. Då skrev han in sina initialer i gräsmattan med hjälp av gräsklipparen och sedan kom inga fler representanter. Familjen flyttade sedan till ett ”bättre” område där han fick filosofera ifred i fortsättningen.

 70. 70
  Olle Holmqvist säger

  En oklippt gräsmatta kan hysa ogräs som kommer in på min.

 71. 71
  Bo Blomberg säger

  ok, jag fattade inte ironin, borde väl ha gjort det.:-). Och Olle H, visst är det så och det är just det som är poägen på ängen – mångfalden alltså…:-) Om du vill ha en monokultur på din matta så får du väl jobba för det! Inte tracka grannarna…

 72. 72
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Pollans bok skulle du säkert uppskatta!

  Där beskrivs också hur grannarna gick in och självsvåldigt klippte gräsmattan hos en obstinat granne och i ett annat fall fick man en lokal domare att hota med ett vite om 50 dollar per dag om gräsmattan inte klipptes med motiveringen att den fungerade som en ogräshärd i grannskapet.

  Jag har själv blivit hotad av min egen kommunen för att jag inte vill klippa min häck tillräckligt. Det finns faktiskt en regelbok för hur häckarna ska se ut hos ”goda” husägare i Trollhättan. Jag tillhör som sagt den ”onda” kategorin.

 73. 73
  Olle Holmqvist säger

  Jag menade att det är ganska svårt att hitta exempel på en ”ond” handling som inte tillfogar den drabbade fysisk-ekonomisk osv ”verklig” skada, utan bara som upplevelse. Det närmaste jag kan komma är blottare, ca 150 fall per i Skåne googlade jag fram. Ogräskullen däremot ger grannen ”verklig” skada, men torde bedömas som ringare än om grannen blottar sig, enligt allmän rättspraxis samt rådande juridik.

  Om häcken: var det bara pga skönhetsvärde som du ålades klippa din häck ? Min pappa hade en liknande upplevelse, men då med traiksäkerhetsmotivering. Han kunde då visa pga tomtens topografi att även om sågade häcken jäms med marken så skulle inte synbarheten över hörnet ökas.
  Han gick till Kungs dvs dåvarande sosseregeringen och fick brev att Regeringen upphävde
  polismynighetens beslut

 74. 74

  41 @ Professor Göran: Men vi måste åtminstone vara överens om att VoF och SLV är ”onda organisationer” eftersom de orsakar fysisk och psykisk skada på människor?

  Det kan man säga. Dagsaktuell Voffare var förutom ovänlig även elak m.a.o. ond mot Annika.
  SLV är ond i betydelsen skadlig, farlig enär den förfäktar ohälsosam föda.

 75. 75
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Samma med min häck!

  Jag skrev ett långt brev till den ”goda” trafikingenjör som hotade med att tvångsklippa häcken och jag skrev då samma sak som din far och skickade med lite bilder.

  Grenar som sticker ut i vägbanan klipper jag däremot bort men här finns förstås en gråzon.

 76. 76

  Olle Holmqvist Skrev:

  märk alltså att både bottennapp och toppar för temp ligger aningen FÖRE CO2

  Jo… – Olle – så är det. Så CO2-alarmisterna må ju vara antingen blinda eller omedvetet helt okunniga om vad som är ”hönan och ägget”.

 77. 77
  Pofessor Göran säger

  Apropå ondska från läkemedelsbolagen.

  Det andra programmet från australiska vetenskapsprogrammet ABC Catalyst om statiner är nu tillgängligt på nätet. Där debatteras ondskan i det perspektiv som vi diskuterat här på tråden.

  https://www.abc.net.au/catalyst/stories/3881441.htm

  Sevärt för att uttrycka det milt men knappast överraskande för en allvarligt hjärtsjuk, men påläst, LCHF-are som nu vägrat ta statiner i 14 år.

 78. 78
  Olle Holmqvist säger

  Om goda o onda handlingar. Schopenhauer s lära: den dubbla negationen = undvik det onda, det goda blir kvar, dvs sträva aldrig efter det goda, t ex ”det goda samhället – det perfekta äktenskapet osv”, det går alltid åt helvete, blir diktatur eller konstant kris som sedan petrifieras o skrumpnar ihop inifrån.
  Vi vet fr vardagslivet:
  Bilprovningen: u.a. utan anmärkning, inga fel kunde hittas = högsta betyg, samma hos doktorn, fullt frisk = inga fel kunde hittas. Märk att vi därmed medger att det ändå kan finnas ”dolda” fel.

  Sedan två klassiska rättsbegrepp: Naturrätt: rättsmedvetandet är inskrivet i våra gener (utom psylopater) vi vet ”innerst inne” vad som är rätt eller fel. Vi kan skämmas ha dåligt samvete f o m ca fem års ålder. Alt Positiv rätt: Rätt är handlingar som inte bryter mot skriven (eller motsv känd och överenskommen) lag.

  Jag tycker vofsingarnas psykopatologi är intressantare. De är självutnämnda domare i Rättfärdighet.
  Det visar att de hyser ett behov av att bli sedda och beundrade. Att känna sig stå över andra, vilket inte hindrar att de har rätt ibland, t ex om Eva Moberg.
  De tror att det finns slutgiltig sanning inom vetenskap som kam bevisas med ”vetenskapliga” metoder. .
  T ex vaccinering är alltid bra, det tycker Medicinaretablissemanget.
  Vi som läst Popper tycker ju inte så. Varje vetenskaplig teori är ett provisorium det för tillfället bästa = minst dåliga.

 79. 79
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Jag vet inte var du hittade detta hos Schopenhauer. Jag känner inte igen det och det låter mer som Hegels dialektik (frihet är förtryck och förtryck är frihet t.ex.) i mina ögon och som egentligen var den direkta motsatsen till vad Schopenhauer stod för. Jag har i och för sig inte läst allt av Schopenhauer men du kanske har någon bra hänvisning till det du säger. Man lär sig alltid någonting nytt.

  Efter att nu ha friskat upp minnena från ”En andra natur” där det puritanska ”hatet” mot de ”onda” grannarna som inte klippte sina gräsmattor tog sig ganska dogmatiska former (sid. 64) så kan jag inte låta bli att göra en pastisch eller vad det nu kan heta på denna argumentering mot de ”onda” men i detta fallet då LCHF-are som avviker och definitivt inom sjukvården just betraktas som de ”onda” avvikarna och inte minst av Hellénius som översteprästinna.

  I 1870-tals tappning skulle de då låta ungefär så här:

  ”De inom LCHF-rörelsen som tar avstånd från de officiella kostråden som SLV och det medicinska etablissemanget står bakom måste absolut stämplas som själviska, dåliga samhällsmedborgare, ogudaktiga och inte minst odemokratiska!”

  Eller med modernt språkbruk snarast att likna vid terrorister.

 80. 80
  Olle Holmqvist säger

  Nej Hegels dialektik är det inte. Schopenhauer ogillade som bekant Hegel rätt ordentligt.
  Han menade att H:s skrifter borde säljas på apoteken – som kräkmedel. Hegels dialektik. som jag tolkar det är = i en viss situation finns ett frö till dess motsats, som sedan slår ut och bli aktuell ”verklighet” men som då har en ny motsats, ett frö som så småningom slår ut etc.
  Dvs rörelse ”uppåt”
  Sant ibland, inte generellt som t ex marxister tror.

  Schopenhauer brukar ju tillskrivas uppf att livet är ett lidande etc. Jag uppfattar att han säger att
  livet ”visar sig” som lidande. Fysiologiskt t ex: du har inte just nu ont i stortån. Hur vet du det ?
  Teoretiskt finns två möjligheter: stortån skickar hela tiden signaler: jag mår bra, jag mår bra…
  Alternativt den dubbla negationen: stortån skickar inte signalen: ont i stortån, ont i stortån.Det senare stämmer. Den dubbla negationen. Har inget alls med rörelse att göra

  Och i vardagslivet: u a utan anmärkning, dvs allt gott.

  Du tvingar mig nu at efter ca 25 år att plocka fram och gå igenom gamle Schopenhauer för att dokumentera stöd för min uppfattning.
  återkommer !

 81. 81

  Pofessor Göran Skrev:

  ”De inom LCHF-rörelsen som tar avstånd från de officiella kostråden som SLV och det medicinska etablissemanget står bakom måste absolut stämplas som själviska, dåliga samhällsmedborgare, ogudaktiga och inte minst odemokratiska!”

  Jo… – Göran – men jag är stolt – och ej minst frisk som en nötkärna – av att vara en sådan självisk, dålig, ogudaktig och inte minst odemokratisk samhällsmedborgare – som med bl a Din hjälp har kommit på att kolhydrater är ett gift.

  Mera om detta LivsViktiga ämne på Facebook här.

 82. 82
  Olle Holmqvist säger

  Jag letar i Schopenhauer, hittat t ex följande:
  Metaphysik der Sitten p117 ff

  ”…vägen till högsta möjliga lycka ligger i att veta mycket och önska litet” dvs undvika det onda, risken att bli besviken – den dubbla negationen OH
  och citerar Lukretius:
  -Saknas oss något som vi önskar, så tycks det vi saknar överträffa allt annat i värde,
  Skulle vi få det åtrådda, så önskar vi genast något därutöver”

  Schopenhauer: -”Varje tillfredställelse. eller vad man vardagligt kallar lycka, är i grunden alltid bara negativ, och aldrig positiv. Det är inte ett ursprungligt och av sig självt till oss kommande lyckliggörande. Det är alltid tillfredställelsen(= utplånandet = en negativ process OH) av ett önskemål
  (= utryck för brist = ngt negativt OH).

  Schopenhauer;
  ””…lidandet är det positiva, som omedelbart visar sig och härav kan mycket i den mänskliga naturen förklaras.” (positiva = påvisade jfr HIV-positiv)

  Av detta följer rimligtvis att man bör undvika lidande, det goda är det som blir kvar. Och inte sträva efter det goda. Om jag letar lite till kommer jag nog att hitta det .påbudet fornulerat.

  En som strävade efter ”det goda” var Madame Bouvary

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1111&artikel=5567135

  ..

 83. 83

  Olle Holmqvist Skrev:

  Av detta följer rimligtvis att man bör undvika lidande, det goda är det som blir kvar.


  Maria: Men när Wi kommer hit – har Wi haft frihet att leva just det goda ?

  Josef: Wi kommer inte hit. Wi BESTÄMMER oss för att komma hit… – och väljer våra föräldrar och de förutsättningar Wi skall leva under. Wi drar på oss det precis som allt annat Wi råkar ut för. Men hela tiden i vårt resonemang… – vårt tankesystem då… – så konstruerar Wi att… – jamen det är du som utsätter mig för det här… – eller det är han eller det är systemet eller det är statsministern eller det är någon EG-tjänsteman eller… – ja faen vet – men det är i alla fall inte jag. Det är fel.

  Maria: Men jag menar någon stans måste det vara att Wi drar på oss de här sakerna för att Wi skall lära. För det ÄR det att Wi skall lära. Så det är egentligen inget elände. Och Wi ser på det som ett elände… – och försöker hitta syndabockar… – alltså dom ansvariga för vårt elände. Men då tror jag att den felande länken är inte att Wi inte lever i Paradiset ?

  Josef: För det gör Wi… – men Wi ser det inte.

  Maria: Men då menar du att i Paradiset ingår även detta elände ?

  Josef: Nej… – det finns inte där. Men Wi skapar det i våra huvuden. Wi har lagt på ett filter som omvandlar Paradiset till ett hell-vete… – fysiskt och mentalt.

  Maria: Men var det meningen att Wi skall lägga på det… – eller är det någonstans… ?

  Josef: Det är INGEN annan än Wi själva som bestämmer det. Återigen… – Wi får inte räkna bort oss själva. Det är inte… – om Wi vill kalla det Universums gud eller vad du vill… – det är inte denne någon eller som har bestämt det här. Det har Wi själva bestämt. Wi har dragit på oss det här. Och i och med att Wi har dragit det på oss – så kan Wi också dra det… – dra oss ur det NÄR WI VILL.

  Maria: Jo… – men vad jag vill komma fram till… – att de faktiska omständigheterna… – som kan vara eländiga… – ta en situation där man sitter och svälter… – inte har mat. Den är helvetisk i sig. Men vad Wi kan göra det är att betrakta det på ett annat sätt

  Josef: Javisst… – för då försvinner den. Om Wi släcker ljuset i det här rummet… – så blir det mörkt… – eftersom persiennerna är fördragna. Och om Wi drar för gardinerna så kan det bli becksvart. Om du och jag då… – för det är vad Wi gjorde för tre miljoner år sedan… – om du och jag då sätter oss i det här rummet och prata om det här mörkret… – kan Wi sitta i hur lång tid som helst… – så händer ju INGENTING.

  Men om Wi vet om att det finns ett ljus… – och det vet Wi… – och börjar prata om ljuset… – och sedan kommer på… – jamen Wi har ju en ljusknapp där… – om Wi tar oss dit då och tänder så blir det ljust. Var blir mörkret av då ? Det finns ju inte längre.

  Och det är samma med det här Paradiset då som jorden ÄR …- och som Wi vägrar och se. Om Wi börjar se Paradiset… – jamen var är mörkret då ? – om Paradiset är ljuset så att säga. Men det finns ju inte. Det har ALDRIG funnits. Men Wi måste så att säga dra på strömmen till de lampor som finns. Alltså Wi måste börja se det här Paradiset. Eller rättare sagt… – Wi måste fatta intresse för att lära oss och dra oss mot ljusknappen och tända.

  Men det är inget beslut som någon annan än Wi själva fattar. Det är ingen regering eller politiskt parti eller något företag som fattar det åt oss. Det fattar Wi väl själva. För Wi har själva fattat beslutet att dra för gardinerna och släcka ljuset. Och därför vet Wi att ljuset finns… – varenda en av oss. Men av någon anledning så har Wi bestämt oss för att sitta i mörkret och prata om mörkret. Och det är ju eländigt.

  Aldrig få se solen… – uppleva värmen… – och njuta av det Paradis då som Wi har levt i tre miljoner år i och aldrig sett.

  – slut citat ifrån en bra bit ned i texten här.

 84. 84
  Pofessor Göran säger

  @ Olle Holmqvist:

  Jag inser att jag framför allt har intresserat mig för Schopenhauers behandling av den grundläggande kunskapsprocessen (hur är kunskap möjlig?) och där framför allt av hans kritik av Kants andliga substansbegrepp som han penetrerar i sitt appendix till volym 1 av ”Världen som vilja och föreställning”. Detta brutala ”fadersmord” inspirerade mig, som jag nämnt, till min ”oförstådda” (inte minst av Professor Hans Ruin) epistemologiska essä om myggan Jacquelins sorgliga öde.

  Och jag måste medge att jag faktiskt inte har intresserat mig så mycket för moralfilosofi över huvud taget men jag kanske blir tvingad med tanke på att jag med denna krönika nu ”stuckit ut huvudet”. Det du nu lyfter fram (Metaphysik der Sitten känner jag inte till) verkar dock i mina ögon vara ren och skär buddism men jag har egentligen inte några problem att ställa upp på dessa grundläggande tankegångar om ouppfyllda önskningar. Lite av Marcel Proust över det hela kanske. Jag har dock svårt att se Schopenhauer i det dialektiska träsket tillsammans med Hegel och Heidegger och alla efterföljande postmodernister.

 85. 85
  Olle Holmqvist säger

  Boken är S anteckningar från vilka han läste som föreläsningar 1820, i pocket 1988.
  Jag begriper fortfarande inte hur du se någon likhet mellan S och Hegel.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa