Kan LCHF vinna?

Krönika av prof Göran sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Kan LCHF vinna?

Jag helt övertygad om att den kostmodell som vi LCHF-are förespråkar är vetenskaplig för att den stämmer med verkligheten, och att det är denna kost som vi under miljontals år evolutionärt utvecklats tillsammans med, och därför i logikens namn anpassat oss till, och dessutom en kost som bevisligen aldrig gav upphov till några välfärdssjukdomar och sjukdomar som vi dessutom kan bli mer eller mindre botade ifrån, om vi nu återgår till denna kost. På samma sätt kan man hävda att den officiella synen på vår kost är ovetenskaplig eftersom den just skapat den nuvarande epidemin av fetma och sjukdom trots att den påstår att den är grundad på vetenskap. Idag är LCHF, som livsstil, en växande samhällsföreteelse och drivkraften bakom detta är med största sannolikhet att människor som satsar på denna kost blivit friska. I absurditetens namn förnekas detta faktum av de medicinska myndigheterna där vi istället nu betraktas som ett hot. Men vad talar för att en gräsrotsrörelse som vår skulle kunna växa till en sådan styrka att den tvingar myndigheterna att erkänna att man i grunden haft fel och sedan göra en helomvändning?

Läs mer och

De gamla grekerna trodde att våra öden redan är bestämda från födseln men moderna människor har knappast denna inställning även om inställningen är intressant både ur filosofisk och ur vetenskapsteoretisk synpunkt.  Att tro att LCHF, på grund av att den råkar grunda sig på vetenskap, kommer segra över den tro som idag genomsyrar kostvetenskapen är en uppfattning som tillhör den filosofiska skola som går under beteckningen determinism och som namnet indikerar så innebär denna skola ändå, de facto, en tro på ödet. Vetenskapsteoretikern Sir Karl R. Popper utreder denna fråga på ett intressant sätt, efter att ha ägnat större delen av sitt liv åt denna typ av frågor, i ”The Self and Its Brain” från 1977.

Men vad är det som säger att vetenskapen kommer segra över tron? Mycket talar för att detta kommer ske, eftersom det har skett tidigare, även om det kommer att ta tid. Vad som talar emot att LCHF skulle få ett officiellt erkännande är att konsekvenserna i samhället då blir på gränsen till oöverskådliga – hela vårt jordbruk sedan 10 000 år ifrågasätts och då utmanas enorma samhälleliga krafter. Vad vi talar om är då att i stort sett lägga ned produktionen av monogrödor som t.ex. vete till förmån för naturlig boskapsskötsel på de frilagda markerna. Om vi skall bevara vårt moderna bekväma sätt att leva så kräver detta en enorm omställning av hela vår distribution av mat. Lierre Keith har i sin ”Vegomyten” gett en fullkomligt formidabel genomlysning av denna fråga. Allan Savory har också, i mina ögon, öppnat ett väldigt ljust framtidsperspektiv genom att förespråka en extensiv boskapsskötsel baserad på vetenskap som ett sätt att återerövra de områden som vårt jordbruk på några få hundra år förvandlats till hel -eller halvöknar för att åter göra dem högproduktiva i form av animalier.

https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Savory#cite_note-FC2010-2

Egentligen handlar därför det hela mer om huruvida tillräckliga förutsättningar finns för att förändringen ska ske, eller som man brukar säga att tiden är ”mogen” för en förändring. Ärligt talat har det varit känt i flera hundra år att man blir fet av att äta kolhydrater, men bara av dem som varit intresserade förstås.  Att sockersjuka inte tål kolhydrater har varit väl känt i över hundra år. Men under dessa hundra år har medicinen alltmer avlägsnat sig från denna kunskap om verkligheten och därmed den grundläggande orsaken till sjukdomen och jag kan själv inte annat tolka detta som att man inom medicinen inte längre är intresserad av att bota patienterna utan i första hand bara lindra själva sjukdomssymptomen med medicin. När t.ex. insulinet kom in som medicin på 20-talet ”glömde” man helt enkelt bort att sockersjuka blev sjuka av just socker. Sedan dess har all ”vård” här handlat om mediciner och operationer.

Men när är förutsättningarna tillräckliga för att någon grundläggande förändring skall kunna ske? För enskilda personer som drabbats av sjukdom och/eller fetma kan detta vara en tillräcklig förutsättning för en sådan grundläggande personlig kostförändring (för mig och min hustru t.ex.) och speciellt om man har misslyckats att komma till rätta med sina problem genom den officiella sjukvården. Ett sorgligt faktum är att man inom vår sjukvård knappast är intresserad av någon vetenskap utan lever med dogmatiska regler som idag dessutom nästan verkar göra mer skada än nytta, och dogmatiska regler som oftast är grundade på tidiga lösa antaganden, men som ändå antagit formen av dogmatisk tro och idag mot bättre – vetenskapligt – vetande.

Men om vi lämnar det individuella perspektivet och istället ser samhället som en enhetlig organism så måste vi se till sjukdomstillståndet för hela denna organism och inte bara de ”enskilda cellerna” som alla vi människor utgör i denna organism. Idag utgör vi ungefär 7 miljarder människor men vid tiden för jordbrukets införande för 10 000 år sedan var jordens befolkning bara en tusendel av detta (ungefär 5 miljoner). Vårt nuvarande samhälle bygger därför på jordbrukets produktion av monogrödor som jordbrukets införande resulterade i. Själva tanken att återvända till tillståndet för 10 000 år sedan är därför inte ens tänkbar. Men det är ett välkänt faktum att välfärdssjukdomarna då också uppkom tillsammans med en massa annat elände som t.ex. uppdelning av samhället i olika klasser och med storskaliga krig mellan olika folk och förslavning av de besegrade folken. Med greken Ecclesiastes  kan man konstatera: ”Det finns ingenting nytt under solen!”

Om vi nu som samhällsorganism varit mer eller mindre sjuka under 10 000 år så är det väl inte så mycket som talar för att en ”revolution” skulle inträffa idag – eller? Vad som talar för en sådan revolution eller med ett vackrare ord ”paradigmskifte” är dock det som hänt under de senaste hundra eller kanske snarare de 50 senaste åren genom den fetmaepidemi och medföljande sjukdomsepidemi som allmänt erkänns ha exploderat. Att detta har att göra med de matvanor som införts under samma tidsperiod råder det ingen tvekan om och här är förstås kolhydraterna den stora boven. I detta finns ett symbiotiskt perspektiv. Som individer har vi ett drogberoende i förhållande till kolhydrater och enligt Lierre Keith är just detta symbiotiska förhållande till monogrödor ett ”genialt” evolutionistisk drag hos dessa sädesslag till skillnad mot andra växter som försvarar sig mot att bli uppätna. Med människans hjälp har därför monogrödorna nu kunnat erövra världen och detta är förstås ingenting unikt inom ekologin där samverkan mellan olika organismer är själva grundidén.  Men som alla drogberoenden har kolhydraterna en baksida och det är just alla de välfärdssjukdomar som vi människor drabbas av.

Och då kommer vi tillbaka till själva grundfrågan. Är tiden mogen för LCHF? Ja – förstås om vi nått vägs ände! Men har vi det? Att ett antal hundra miljoner människor blivit diabetiker eller hjärtsjuka innebär trots allt bara ett fåtal procent av jordens befolkning och sjukdomar som dessutom oftast dyker upp ganska sent i livet och någonting ska vi ju också dö av, och trots allt lever vi i genomsnitt betydligt längre idag än för hundra år sedan. Att var och varannan redan i unga år (runt 40 – 50) drabbas av diverse ”krämpor”, t.ex. ledbesvär kan vi idag temporärt ”fixa till” genom att ersätta lederna med implantat av ”flygmotormaterial” som titan och superlegeringar.  Detta betyder också att vi inte ifrågasätter alltför mycket eftersom vi kan ”repareras” vid ”behov”.

Vad som då återstår är då förstås fåfängan!

I vår västerländska värld är det idag synonymt med att vara snygg att också vara smal och detta förhållande är faktiskt unikt i mänsklighetens historia där framgång tidigare oftast mättes i en viss grad av korpulens. I det etiopiska hovet var för hundra år sedan t.ex. fetma intill orörlighetens gräns något ytterst eftersträvansvärt på samma sätt som de hårt lindade fötterna hos den kinesiska överklassens damer, men som gjorde att de knappast kunde röra sig utan bärstol. En grosshandlare för hundra år sedan var i Sverige per definition också rund om magen (pondus) medan en arbetare var senig och mager. Nu betraktas däremot korpulens eller fetma som ett tecken på bristande karaktär, och ett karaktärsdrag som nu oftast grasserar hos de fattigare delarna av jorden befolkning eftersom de nästan uteslutande lever på kolhydrater.

Men som sagt – vi vill alla vara snygga och LCHF är då oftast lösningen. Detta kan betyda en hel del men frågan är som sagt om detta räcker till en ”revolution”.

 

 

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1
  Jørn M. Vikse säger

  Jeg ser det ikke som ett stort mål og ”vinne”. LCHF finns der som ett tilbud for de som ønsker vektnedgang og mye bedre helse. Det vil spre seg langsomt fra menneske til menneske fordi vi er sosiale vesen. Når noen ser en positiv forandring hos en annen vil man alltid begynne å fundere. Hva har skjedd, hvordan, hvorfor. Den personen har noe jeg også vil ha. Det er litt det samme prinsipp som 12-stegs programmet til AA anvender. Og på mange måter er det litt samma sak. Det handler om å nå botten. Der kommer man sellan eller sent særlig fordi forsemringen oftast går langsomt
  Det som er tråkigt for den enskilda er ”etablishemnetets” krig mot detta. Det fører med seg skremselpropaganda som skremmer någon från at få ett betre liv. Dette tycker jag er det svåraste at akseptera.
  LCHF borde vara (og det er det jo også) allment tilgjengelig uten at noen skal legga seg i, det vare seg medier, politiker, nutrister.
  Det er i sannhet en underlig verden når man faktisk skremmes fra å spise naturlig mat
  Det er dessuten ett stort problem med stigmatisering fordi årsaken til overvekt (og dårlig helse) er så lite kjent blandt dom flesta

 2. 2
  ing-marie säger

  Det är mammon som styr världen. Oss människor bryr de sig inte om, det är den lilla som får betala. Lchf ser de som ett hot. Jag är verkligen glad att jag började det, en mage som mår toppen, efter så många år som smygande i affärer för att ingen skulle höra mina gaser. Så nu har jag fått ett nytt liv med lchf. Synd att de lärde inte kan acceptera att det är bra med naturlig mat, men som sagt det är pengarna som styr

 3. 3
  Helena Eriksson säger

  Det är ju glädjande om man har hittat en diet som hjälper alla feta människor. Men det är oerhört farligt att påstå att det är bra för alla. Det finns ingen diet som passar alla. Själv skulle jag må oerhört dåligt, ja bli sjuk, om jag blev tvungen att äta bara kött och grönsaker. Dessutom undrar jag hur det skulle bli om en större del av mänskligheten skulle gå över till LCHF. Hur skulle vi kunna föda mänskligheten då? Är det försvarbart att tala om LCHF som en allenagörande lösning på fetmaproblemet. Lägg i stället tyngdpunkten på få människor att minska sockerintaget. Då kan man unna sig en potatis då och då. Att röra på sig är inte heller fel. Kolla hur folk beter sig i tunnelbanan Man trängs i rulltrappan i stället för att gå uppför Det går lika fort för det mesta för den som är frisk och kry.Betona farligheten med alla söta drycker, energidrycker etc. Drick VATTEN. Lena Eriksson

 4. 4
  Annika Dahlqvist säger

  @ 3 Helena Eriksson:
  Du glömde fettet. LCHF innebär att man äter ”normalt” av protein, tex kött, och inte mycket. Det är naturligt fett vi ska ersätta kolhydraterna med, och det behövs inte så mycket eftersom fett är dubbelt så energirikt som kolhydrater.

 5. 5

  Blanda inte ihop LCHF med paleo. Att äta så mycket fett som man gör inom LCHF är det som minst ha förekommit under människans utveckling. Att äta smör, kokosfett, bacon har man bara gjort under de senaste tusentals åren. Då borde ju människan vara mer anpassad till att äta vete och andra grödor eftersom de har funnits längre.

 6. 6

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 3 Helena Eriksson:
  Du glömde det naturliga fettet. LCHF innebär att man äter ”normalt” av protein, tex kött, och inte mycket. Det är fett vi ska ersätta kolhydraterna med, och det behövs inte så mycket eftersom fett är dubbelt så energirikt som kolhydrater.

  Jag tycker att du har väldigt bra kostråd, normalt med protein, lite kolhydrater samt naturligt fett. Det måste väl passa alla att äta bra naturliga råvaror. Sen kan ju var och en justera lite mer eller mindre uppåt eller neråt. LCHF handlar ju inte om bara kött och grönsaker, det är en missuppfattning! Ägg, fisk, mejerivaror, bär, nötter, rotsaker, olivolja ingår ju.

  Är det något jag lärt mig här på bloggen så är det väl att rata socker och söta drycker! Och visst är det tillåtet att äta en potatis då och då under förutsättning att den är kravodlad. Annan köpepotatis är ju väldig besprutad och borde inte ätas av någon.

  Tack för dina bra kostråd.

 7. 7
  En stockholmare säger

  Helena Eriksson Skrev:

  Kolla hur folk beter sig i tunnelbanan Man trängs i rulltrappan i stället för att gå uppför Det går lika fort för det mesta för den som är frisk och kry

  Nåja, det finns många t-banestationer där det bara finns trappor och inga rulltrappor. Slussen och Gamla Stan till exempel. Slussens uppgång Hökens gata har rulltrappa ner, men inte upp, om jag inte missminner mig. I övrigt är det gångtrappor. Rulltrappor på t-centralen är nog nödvändigt! Hur skulle det se ut om folk skulle gå i trappor där. För att inte tala om hur många gånger rulltrappan inte fungerar, då någon rolig en har tryckt på stoppknappen på fredagkvällar.

  Motion kan man väl ägna sig åt någon annanstans. I snudd på varje kvarter finns ett gym.

  Men om du menar att folk ska uppföra sig och vara hövliga, då håller jag med dig.

 8. 8

  Helena Eriksson Skrev:

  om en större del av mänskligheten skulle gå över till LCHF. Hur skulle vi kunna föda mänskligheten då?

  Barry Groves menar att det är precis detta som diskret ligger bakom kolhydratfixeringen. Om vi inte äter mjölmat drabbas jordbruket av en katastrof som kunde utlösa världsdepression. Frågan blir då om vi av solidaritetsskäl medvetet skall dra på oss degenerationssjukdomar.

  Detta är centralfrågan, och den har jag ännu inte sett kommenterad i dessa bloggar.

 9. 9
  Annika Dahlqvist säger

  @ 8 Piltson:
  Ingen kan sia om framtiden och förutsäga hur det ska gå. Jag brukar säga att först måste vi komma fram till vilken mat som är bäst för hälsan att äta, sen kommer vi till problemet att förse värsldens folk med denna mat. Det kan ju inte vara rätt att satsa på att masstillverka mat som gör människor sjuka.

 10. 10
  Hajeem säger

  För mig gäller i högsta grad att man måste få välja utan att bli demoniserade. Jag tycker att LCHF är bra för MIG. Det var JAG som testade kostrådet och det är JAG som mår bra. När jag blev inlagd i sjukhuset nyligen hade jag en stark känsla av att det var inte lämplig att berätta för vårdpersonalen att jag är LCHF´are. Detta känsla blev bekräftad. Det var helt omöjligt att få äta den kosten som jag mår bra av. När jag beställde min mat enligt LCHF tradition hade man ´glömt´ beställa den.

 11. 11
  Konsument säger

  En undran från mig är varför det går att köpa en ros för tio kronor på torget? Eller tio röda rosor för 39 kr på ICA? En ros från Tanzania eller rosor från Kenya.

  Förutom dåliga arbetsförhållanden på plats så ska ju rosorna fraktas till Sverige. Vore det inte bättre för världens befolkning att odla mat såväl animalisk som vegetabilisk? Tänk vad mycket ägg det kunde bli att livnära sig på.

  Rosor kan ju ingen äta, varken djur eller människor.

 12. 12
  Professor Göran säger

  Jag är helt inne på Annikas linje.

  Vi måste hålla reda på var hästen är i förhållande till vagnen och här bör hästen rimligen vara framför vagnen.

  I diskussioner på bloggar märker man ofta att folk är villiga att hacka varandra i småsmulor på grund dispyter kring några detaljer kring vår metabolism samtidigt som helhetsperspektivet totalt saknas. Detta kan vi t.ex. se hos Kostdoktorn just nu i hans kanske längsta tråd hittills där typiskt nog Gudiol är uppe på ”spelplanen” – jag undrar om det inte fanns en ännu längre tråd – runt tusen inlägg – för några år sedan och där Gudiol igen visade sina talanger och då jag själv också aktivt deltog. Personer som Jacob Gudiol och Mats Reimer är i mina ögon, i sitt fanatiska försvar av våra kost- och medicinetablissemang, typiska representanter för just bristen på en helhetssyn – med andra ord ser de inte skogen för bara träd. Men de lider knappast någon brist på dogmatiskt självförtroende i sitt försvar av den rådande ordningen. Man kanske kan se dem som en lägre ordningens representanter för ”säkerhetspolisen” i dessa frågor. Men det finns nog lägre ordningar förstås.

  Min krönika handlar denna gång om de sociologiskt/ekonomiska hinder som gör att det är så svårt att ta till sig just en helhetssyn och för samhället att därför genomgå ett nödvändigt paradigmskifte vad det gäller förhållandet mellan vår kost och vår hälsa.

 13. 13

  @ Konsument:

  Rosor är inte en central försörjningsfråga vare sig här eller i Afrika. Men markadsekonomi leder tilll absurda situationer.

  Fisk som fångas i Nordsjön kan sändas till Bortre Asien för att filéas där. Sedan kommer den tillbaka hit, så att vi skall kunna köpa den. Betyder det att vi skall opponera oss genom att sluta äta fisk?

  När det gäller ostafrika så har vi den s.k. nilaborren. Den fångas för export till Europa, vilket slagit ut fisket för traktens eget folk. Dom sägs leva på rensavfall efter att själva fisken sänts iväg. Alltså bör vi inte köpa nilaborre?

  Skall vi alltså ha planekonomi? Tack så mycket, i socialismens Polen sattes priset på bröd så lågt att det aldrig täckte framställningskostnaderna. Det gick som bekant också åt helvete.

  Det enda rätta vore kanske att sluta existera över huvud taget..

 14. 14
  Patrik säger

  Per Skrev:

  Blanda inte ihop LCHF med paleo. Att äta så mycket fett som man gör inom LCHF är det som minst ha förekommit under människans utveckling. Att äta smör, kokosfett, bacon har man bara gjort under de senaste tusentals åren. Då borde ju människan vara mer anpassad till att äta vete och andra grödor eftersom de har funnits längre.

  Upphör aldrig att förundras över hur många experter det finns som sitter inne med absolut kunskap vad gäller kost och träning.

  Så du vet alltså med säkerhet att under större delen av de 250 tusen år som den moderna människan funnits så har vi inte ätit rikligt med animaliskt fett. Fantastiskt…

  Rent logiskt kan man ju tänka sig att människan som levde på huvudsakligen jakt värderade animaiskt fett högst eftersom det är energitätt, näringsrikt, håller sig bra och kan ätas i obegränsad mängd, till skillnad från protein/muskler.

 15. 15

  Per Skrev:

  Att äta så mycket fett som man gör inom LCHF är det som minst ha förekommit under människans utveckling.

  https://www.westonaprice.org/traditional-diets/caveman-cuisine

 16. 16

  Professor Göran Skrev:

  Vi måste hålla reda på var hästen är i förhållande till vagnen och här bör hästen rimligen vara framför vagnen.

  Nu och då…
  Nu är det ju snarare så att vagnen (bilen) drar hästen, utom på travbanan.

 17. 17
  Ingvar Bejvel säger

  Etablissemangets röda tråd, mättat fett – kolesterol – hjärtincidens, har effektivt avlivats i denna studie.

  https://www.scirp.org/journal/fns/

  Frågan är, varför har inte detta uppmärksammats, förutom hos Dahlqvist och Wikholm?

  Inte bara Food for thoughts utan högexplosiv ammunition!

 18. 18

  Bra och trevligt skrivet!

  Jag älskar LCHF för det får mig att må bra och samtidigt kunna äta gott utan att gå upp i vikt!

  Hakade bara upp mig på en enda sak – inte alls om LCHF faktiskt 🙂

  Meningen: — Med greken Ecclesiastes kan man konstatera: ”Det finns ingenting nytt under solen!”

  Vill göra ett litet tillrättaläggande om denna mening!!!

  Ecclesiastes är inte en grekisk person utan ett grekiskt ord som kan översättas med Läraren, Församlaren eller vanligast Predikaren – och just Predikaren är en bok i den hebreiska delen av den kristna Bibeln.

  Eftersom författaren i Predikarens första vers anger sig själv som ”Davids son” och ”kung i Jerusalem” så är det vedertaget att det antagligen är Israels kung Salomo som skrivit detta. Och han var definitivt inte grek utan en israelit men välkänd som en mycket vis man!

  Och helt riktigt skriver han i Predikarens första kapitel vers 9:

  ”ja, det finns ingenting nytt under solen” – (NW)
  ”Det finns ingenting nytt under solen.” – (2000)
  ”intet nytt sker under solen” – (1917)

  Mycket kloka ord!!

 19. 19

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Det kan ju inte vara rätt att satsa på att masstillverka mat som gör människor sjuka.

  Jo… – Annika – det håller jag med Dig om, naturligtvis…

  Men dom som tjänar ofattbart med pengar på fel kost = icke artegen mat som sådan + de mediciner som krävs för att hålla människor vid liv p g a fel kost – dom håller nog ej med Dig alls, tror jag… 💡 Jag lägger ej in länken på vilka dom är – för den informationen gillas ej av vissa.

  Själv bryr jag mig numera ej alls av vad dessa globala banksters tycker – och tuggar i all välmåga på med min variant av LCHF-kosten = artegen föda.

 20. 20
  Kattmoster säger

  LCHF kommer att vinna i längden, tror jag. Men det blir ”underifrån” och inte ”ovanifrån”. Det är vi gräsrötter som måste hjälpas åt att sprida kunskapen om rätt kost. De andra kommer inte att göra det. Det finns alldeles för mycket pengar inblandade i att få människor att äta onyttigt och medicinera bort symtom för att så ska ske.

 21. 21
  Kattmoster säger

  @ 3 Helena Eriksson:

  Varför tror du att vi människor är så biologiskt olika sinsemellan? De skillnader som finns är otroligt små, skulle jag vilja påstå. Att du skulle bli sjuk av att äta bara kött och grönsaker är självklart. Så ser inte LCHF ut. Då består 70 – 80 procent av kosten av fett, helst mättat. Och det är bara nyttigt.

  Ingen tror heller att alla människor omedelbart skulle gå över till LCHF. Det där med att ”föda mänskligheten” löser sig genom en gradvis övergång. Men – jag vägrar definitivt att äta en kost som gör mig sjuk och ger mig en för tidig död bara för att några nissar tror att det är nödvändigt för att ”föda mänskligheten” på människo- och miljöfientlig spannmål och margarin.

  ”Lägg i stället tyngdpunkten på få människor att minska sockerintaget. Då kan man unna sig en potatis då och då.”

  Potatis är socker och stärkelse. Det är inte nyttigt. Vill du minska sockerintaget ska du inte äta potatis.

 22. 22
  Gunnar säger

  @ Helena Eriksson:
  Nä, inte skall man äta en massa kött. Man kan vara vegetarian och äta LCHF. Med lite ägg, ost och smör blir det bra. Med någon fisk ibland perfekt! Är man frisk och sund och rör sig en del så kan man nog äta en del bra kolhydrater också.

 23. 23
  Kattmoster säger

  @ 14 Patrik:

  Jepp. Och stämmer det att vi kravlat upp ur vattnet innan vi blev människor kan man på goda grunder anta att vi då livnärde oss på mycken fet fisk.

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ Dafne:

  Tack för klarläggande!

 25. 25
  Annika Dahlqvist säger

  @ 17 Ingvar Bejvel:
  Jag kan i länken inte se exakt vilken studie du syftar på? Kan du precisera mera?

 26. 26
  kost-törstig säger

  Lchf kan inte vinna. Det är ingen tävling mellan olika kostmodeller mig veterligt.

  Däremot kommer fler och fler förstå att lchf är den bästa kosten för hälsan.

 27. 27
  Annika Dahlqvist säger

  @ 17 Ingvar Bejvel och 25:
  Jag ser att om man trycker på Ingvars länk https://www.scirp.org/journal/fns/
  och trycker fram 2013 nr 3 så kommer ”Food for thought: Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice”, av Zoë Harcomb m fl, fram. Tråkigt om det inte finns någon direktlänk till artikeln.

 28. 28
  Annika Dahlqvist säger

  @ 26 kost-törstig:
  Man kan diskutera ordval intill förtvivlan, och tappa bort sig på vägen.

 29. 29
  Ann Kristin säger

  Jag har inga som helst tvivel när det gäller lchf – vi behöver ju inte ens föda upp särskilt många fler boskapsdjur, när ägg är så enkelt att producera. Möjligen blir det ont om kokosfett, när alla i väst inser värdet. Man behöver ju faktiskt inte göra annat än att ta bort socker och vete, för de allra flesta. Så lägger man till lite fett och voilà – så blir vi friska.

  Jag ser den begynnande urbana odlingsrörelsen, alla som vill odla på tak, på väggar, i sin trädgård, hur man odlar gröna bladgrönsaker, t o m på vintern i kalla klimat. Alla enorma ytor t ex i USA, där man nu av dunkla själ odlar majs och vete – kan enkelt bli gräsbete. Då slipper vi majssirapen…

 30. 30

  Jag ser fram emot Professor Görans krönika på ämnet LCHF och världssvälten.

  Jordens befolkning växer ständigt och kommer så att göra tills de samhällsproblem, som gör att vi föder fler barn för att ha marginal för förluster, är borta.En värld i balans ekonomiskt och kulturellt där generositet och oegennytta genomsyrar moralen.

  Apropå balans – kanske problemen med befolkningstillväxten håller på att lösa sig: Mera billiga kolhydrater ger kortare liv och vid ett visst läge torde vi uppnå balans. Med kolhydratrik föda dör ju den åldrande befolkningen i första hand, vilket är fördelaktigt för pensionsfonderna.

  LCHF stör ju egentligen detta naturliga förlopp, eftersom vi, som åtnjuter denna kost kommer att överleva längre och tära ännu mer på pensionssystemen, om vi har rätt i vår övertygelse att LCHF är nyttigt.

  Jag tror att det finns goda marginaler till LCHFs fördel. Jägarsamhället tog tillvara hela bytesdjuret. Vi väljer ut de vackraste musklerna till våra biffar, medan fettet och inälvorna går till minkfoder eller jäses till biogas. Dessutom finns mycket att göra vad gäller all bortkastad mat. Datummärkning i all ära, men den ger mycket onödigt spill. Animaliskt fett räknas i allmänhet som oönskad biprodukt, svår att lagra och frysa någon längre tid. Allt som har med hjärna och benmärg att göra hos idisslare, som kor och får stigmatiserades i samband med Galnakosjukan. Där försvann mycket animaliskt fett från maten.

  Jag tänker dock fortsätta att tära och leva länge. Alla mina gamla släktingar blev 90+ utan att veta vad LCHF var, fast de nog levde efter den modellen rent instinktivt, eller av tvång (små ekonomiska omständigheter och självhushåll). Då var alla kossor i princip gräsbetande.

 31. 31
  Professor Göran säger

  @ Dacke:

  Det vore ett intressant tema om LCHF och världssvälten!

  Om man inte är helt förblindad så inser man lätt att det finns både fattiga och rika i världen, och det är de fattiga som alltid drar det kortaste strået, och utan tvekan är det idag därför den fattigaste delen av jordens befolkning som främst drabbas av övervikt och sjukdom. Gary Taubes har tagit upp detta tema men det verkar nästan som det vore ett tabubegrepp när det gäller LCHF. Jag har vid några tillfällen tagit upp detta men ingen verkar över huvud taget vilja kommentera denna fråga.

  Men en ren världssvält i ”klassisk” stil dvs. med massvält och miljoner döda människor är ju trots allt ett annat scenario. Jag har svårt att se att LCHF skulle åstadkomma någonting sådant. Lierre Keith har trots att varit inne på tankegången i ”Vegomyten”.

  Men som sagt så tycker jag att temat är väl värt att filosofera kring – vi får se.

 32. 32

  Professor Göran Skrev:

  Men en ren världssvält i ”klassisk” stil dvs. med massvält och miljoner döda människor är ju trots allt ett annat scenario. Jag har svårt att se att LCHF skulle åstadkomma någonting sådant.

  Jo… – Göran – och med grönbetande djurhållning istället för som nu spannmål, majs, potatis, sockerbetor osv på åkrarna – så får Wi ju mera av kvalitativ mat – och INGEN negativ miljöpåverkan.

  Ingen kan inbilla mig att grönbetande djur-scenariot skulle kunna ÖKA värdsvälten – utan precis tvärtom – som jag ser det. Kvalitativt bättre mat kräver MINDRE åkerareal än den som krävs för de nu icke artegna grödorna = spannmål, majs, potatis, sockerbetor osv.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

 33. 33
  Anders S säger

  SR Vetenskapsradion intervjuar virrhjärnan Katarina Bälter som är docent i epidemiologi och inriktad just på kostfrågor.

  Hennes tips är att män med prostatacancer SKA äta:
  – scones
  – fredagsmacka
  – goda frukter
  – fruktsallad
  – vegetabiliska fetter och olja istället för smör

  Man kan bli mörkrädd för mindre!

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5565178

  Finns det någon som har tillgång till originalstudien som kan kontrollera vad man angivit för fett så att det går att bemöta dravlet.

 34. 34

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Ingen kan sia om framtiden och förutsäga hur det ska gå.

  Och ändå ligger detta i botten under allt politiskt arbete. Om förutsägelsen antas bli väl emottagen basuneras den ut.

  Om den antas väcka harm och ilska så håller man tyst men tillämpar den. Det är vad som hänt här. En annan gren av detta är väl Codex Alimentarius?

 35. 35

  Piltson Skrev:

  Om den antas väcka harm och ilska så håller man tyst men tillämpar den. Det är vad som hänt här. En annan gren av detta är väl Codex Alimentarius ?

  Fy fan för Codex Alimentariuspunkt.

 36. 36
  Vox Humanae säger

  Jag roade mig med en snabb räkning. Om man använder den åker- och betesmark som idag är aktiv i Sverige så kan enbart mjölkfettet försörja 2,6 miljoner människor, om man räknar med mjölksocker och -protein så blir det mellan 6-7 miljoner. Uträkningen gäller för vuxna människor med ett genomsnittligt dagligt behov av 2000 kcal. Allt är rejält snålt räknat och gäller för enbart gräs/hö som foder och helt utan gödsel/bekämpningsmedel.
  All jordflykt skulle i stort sett upphöra, vår jord skulle inte längre utarmas, vi skulle använda rejält mindre av globala resurser. Det kanske inte skulle bli så stor katastrof av att upphöra med industrijordbruket och ersätta det med en långsiktigt hållbar djurhållning?

 37. 37
 38. 38
  Ann Kristin säger

  @ Vox Humanae:
  Jag har inte räknat, men sunda förnuftet säger oss det. Om vi sedan kan få folk att vilja bo på landet och föda upp betesdjur är en annan femma. Världssvälten skulle kunna avvärjas med betesdjur och rätt grödor – det var vetet som förstörde för Indiens befolkning, när britterna ville ha vete istället för t ex hirs. innan var svält mycket mera lokalt och sällsynt.

 39. 39

  PGS: ”Jag helt övertygad om att den kostmodell som vi LCHF-are förespråkar är vetenskaplig för att den stämmer med verkligheten …”

  Jag är lika övertygad som PGS 🙂

 40. 40

  gt Skrev:

  Jag helt övertygad om att den kostmodell som vi LCHF-are förespråkar är vetenskaplig för att den stämmer med verkligheten …”

  Att hävda vetenskaplighet nyttar inget så länge man inte kommit överens om vad som menas med detta begrepp.

  För några år sedan var det en docent i Göteborg, Ingrid Larsson, som hävdade att LCHF-rörelsen inte hade ”en suck av vetenskaplighet”. Som vanligt hade ingen journalist förstånd att fråga henne vad hon avsåg med begreppet, och vår email om saken blev ej besvarad.

  Man kan göra ett par antaganden. Med ”vetenskaplighet” kan hon ha avsett systematiska iakttagelser och hederliga slutsatsar baserade på vad man finner. Men det kan inte vara vad hon avsåg, eftersom det finns oerhört många vittnesbörd som belägger att ”LCHF” fungerar enligt anhängarnas förväntningar

  Ett annat krav kan vara att det skall skall finnas historiskt belagd information som bekräftar ett synsätt. Men inte heller detta kan hon ha menat, eftersom ”LCHF” stämmer väl överens med tillämpningar som går tillbaka till Brillat-Savarin, kan skönjas hos Hippokrates och dessutom har ordentlig historisk förankring hos folkgrupper utanför vår kulturkrets.

  Den lågfettlära som Larsson företräder uppfyller däremot inte något av dessa tänkbara rekvisit. Så hon måste he menat något helt annat. Det slående är att hon och hennes gelikar ofta åberopar ”studier” som sägs vara publicerade i facktidskrifter.

  Kan detta vara hennes (enda?) kriterium på vetenskaplighet? I Sverige har Ralf Sundberg visat i vad mån sådana studier är att lita på. De kan vara selektivt upplagda eller justerade för att ge ett önskat resultat. De är ibland ohederliga i redovisningen.

  Med andra ord: om detta är det gängse kriteriet på vetenskaplighet, så bör LCHF-rörelsen att avstå från detta anspråk. Den är ju inte vetenskaplig under detta begrepp.

  Däremot kan den åberopa erfarenhet – bred nutida erfarenhet och grundlig historisk erfarenhet sedan flera generationer. Det kan Larsson inte göra, eftersom det saknas erfarenhet som kan stödja hennes synsätt.

  Exempel följer.

 41. 41

  Jag ger ett exempel på erfarenhet som jag inte tidigare sett presenterat på svenska.

  Vilhjalmur Stefanssons bok ”My Life with the Eskimo” kom ut 1913. Där skrev han på sid 29-30:

  “…var och en som tvingas leva på magert kött i flera vinterveckor kommer att svälta. … Hans kost saknar flera nödvändiga element, framför allt fett, och det spelar ingen roll hur mycket han äter, han kommer ändå att vara hungrig efter varje måltid och kommer till sist att förlora kraft eller bli sjuk.”

  Här är ”vetenskap” inte aktuellt, men det är en slutats grundad på erfarenhet. Eskimåerna hade uppfattat detta och tog med sig sältran som bagage när de måste tillbringa flera månader i en trakt där det annars bara finns kaniner att jaga.

  Det bör alltså vara dags att sluta tala om ”vetenskap”. Det blir helt vilseledande, eftersom den konventionella näringsläran inte är grundad på empiriska iakttagelser.

 42. 42
  Anders S säger

  Vem vet bäst? Vården, myndigheterna eller du själv?

  Självklart för de flesta som inte arbetar inom vården är att diabetiker inte tål kolhydrater. Minst lika viktigt är dock de demenssjukdomar som har samband med insulinresistens i hjärnan. Där kan hjärnan erhålla extra energi från ketoner så att hjärncellerna överlever.

  Diminished cerebral glucose metabolism

  Enligt vissa forskare lider en del personer med Alzheimers av insulinresistens i hjärnan. Högt glukosintag gör att hjärnceller dör på grund av brist på energi. Hjärnan använder två olika energikällor parallellt, dels glukos och dels ketoner. Genom att stimulera tillgången till ketoner kan hjärnan fortsätta fungera.

  Det kan ske på flera olika sätt:

  1. Vid svält bryter kroppen ner fett till ketoner och säkrar på så sätt hjärnans energibehov.

  2. Genom ketogen kost med kolhydratrestriktion kan man erhålla tillräckligt med ketoner utan att befinna sig i svält.

  3. Man kan även stimulera levern att bilda ketoner genom att tillföra MCT eller extra virgin kallpressad kravmärkt kokos.

  I USA finns godkänt kosttillskott för AD-patienter för detta ändamål som innehåller MCT:

  https://www.about-axona.com/us/en/hcp/hcp-index.html

  https://www.about-axona.com/assets/files/us-en/hcp/pdf/Axona-PrescribingInformation.pdf

  https://www.about-axona.com/us/en/hcp/dcgm.html

  https://www.about-axona.com/us/en/hcp/dcgm/dcgm-affects-all-ad-patients.html

  Viktigt är att notera att utan ketoner innebär ett återinsättande av kolhydratrik kost att hjärncellerna dör.

  Här ett exempel på en Alzheimer’s-drabbad som inte har aptit det vill säga svälter sig och då fungerar hjärnan alldeles förträffligt. Tänk om det gick att få lågkolhydratkost och kokostillskott på äldreboenden.

  Levande begravd
  https://youtu.be/oirwuIdm0Cg

  https://blogg.folkbladet.nu/annallan/2013/06/07/den-lilla-sangfageln-alice-babs-morklagda-nationaldagsfirande/

  Don’t Be Blue – I Didn’t Know What Time It Was
  https://youtu.be/yAyuFc3eSL8

 43. 43

  Piltson Skrev:

  kommer ändå att vara hungrig efter varje måltid

  Vi skall vara uppmärksamma på betydelseglidningarna här.

  Begreppet ”hungrig” betyder olika saker för olika personer. För Stefansson innebär ”hungrig” att man inte fått den näring man behöver. När den konventionella näringsläran hävdar att kolhydrater är mättande avser den att man skall dämpa hunger genom att fylla på material oavsett näringsbehoven!

  Det försökte vi utreda här: https://www.newsmill.se/artikel/2009/08/20/trollkonst-pa-bantarkliniken

 44. 44
  Professor Göran säger

  @ Piltson: #40

  Det är en oerhört viktig fråga du väcker!

  Ordet vetenskap missbrukas som du antyder just för att begreppet vetenskap av historiska skäl har fått en väldigt hög ”status” genom att det vi kallar vetenskap gett en bättre förklaring till hur vår värld fungerar än tron på ingripanden från högre väsen (en vetenskapens motpol tyvärr) gjorde tidigare och en tro som därför ständigt fått backa med sina förenklade förklaringsmodeller.

  Definitionen av vad som är vetenskap är, som du antyder, luddig och jag har själv därför ägnat mycket tid under de senast åren med att studera och filosofera kring vad detta begrepp vetenskap kan innebära och där vetenskapsteoretikern Karl Popper har tillfört mig en hel del.

  För mig innebär något som är vetenskap i korthet att vi har en förklaringsmodell av något fenomen i vår verkliga verklighet (t. ex. fetman) där denna modell (kolhydrater driver insulin som driver fetman) stämmer bättre (har ett mer övertygande förklaringsvärde) med verkligheten än någon annan modell (t.ex. den officiella att en kalori är en kalori) oberoende av om den kallar sig vetenskaplig eller inte. ”Fett är farligt” har varit och är tyvärr fortfarande en sådan förenklad ”ovetenskaplig” förklaringsmodell och per definition därför också en ”tro” som därför nu alltmer måste backa inför ”vetenskapliga” fakta.

  Det är ungefär detta jag i korthet säger i inledningen till min krönika.

  I en vetenskaplig förklaringsmodell ligger, förutom att den måste stämma med verkligheten, också en logik som inte innehåller några direkta motsättningar.

  Man kan ju också vända på frågeställningen. Den förklaringsmodell som inte stämmer med verkligheten KAN inte vara vetenskaplig hur teoretiskt riktig och logisk den än kan låta som t.ex att ORSAKEN till att vi blir feta är att ”en kalori är en kalori”.

  I övrigt kan jag säga att jag idag är väldigt orolig för ”vetenskapens” framtid för att man på universiteten alltmer blivit ointresserade av att studera vår verkliga materiella verklighet på ett sådant grundläggande sätt att man kan förstå själva orsakerna till olika fenomen. Inom medicinen försökte som bekant den franske fysiologen Claude Bernard införa ett sådant vetenskapligt synsätt på 1800-talet men misslyckades enligt min mening totalt att få den medicinska forskning att följa hans egna goda exempel utom inom molekylärbiologin, som ju räknas till medicinen vilket jag själv inte tycker att den borde göra, och som i stort sett i mina ögon har detta strikta vetenskapliga förhållningssätt. Claude Bernard anses, med rätta, vara en av grundarna till denna beundransvärda vetenskap.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard

  Läs inledningen – de första 60 sidorna – till hans:

  ”An Introduction to the Study of Experimental Medicine (1865)”

  Denna syn på vetenskap som han där redovisar tillhör nog bland det bästa jag någonsin läst kring vad som är vetenskap och jag tycker själv att denna syn är så klargörande att jag tvingat mina egna doktorander inom materialforskningen att läsa dessa sidor för att de just ska få lite perspektiv på vad de själva håller på med. Jag tror inte att du själv skulle ångra om du läste dessa sidor.

 45. 45
  Lennart N. säger

  @ Vox Humanae:
  Nej, katastrofen skulle bestå i total kollaps av dagens bräckliga ekonomiska system in till döden försvarat av vår statsmakt vilket gör att denna ”matrevolution” aldrig kan komma med våra myndigheter som draghjälp. En enorm apparat bestående av multinationella företag som sysselsätter miljoner människor och hanterar enorma mängder livs- och läkemedel och som dessutom sitter på oerhörda förmögenheter skulle bara inte behövas längre! Säg den politiker som skulle våga ställa sig bakom en sådan förändring?

 46. 46

  Apropå talet om vetenskap ovan – så är väl den evidensbaserade vetenskapen och den s k fria forskningen ej så mycket att ”hänga i julgranen” – som jag ser det.

 47. 47
  Lennart N. säger

  När man lyssnar på detta flummeri så undrar man om LCHF har någon chans över huvud taget? Programmet handlar om köttätandet och hur mycket elände det förorsakar för miljö och hälsa! Lyssna speciellt på Charlotte E-A! Vi som känner till hennes något udda beteende och hennes totala ovilja att ta till sig nya rön kan ju ta detta med en nypa salt, men gemene man kan ju tro att hon vet vad hon pratar om? Hon pratar om inflammationer och att det röda köttet är den stora boven!

  Enbart representanter från den ”politiskt korrekta” sidan får uttala sig. Intrycket man får är att vårt mest furnuftiga gemensamma mål är att eliminera köttätandet eller minska det till ett minimum. Om 20 år skall vi vara där sägs det! Vi får väl se? 🙂

  https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1272

 48. 48

  Piltson Skrev:

  var och en som tvingas leva på magert kött i flera vinterveckor kommer att svälta.

  Eller snarare Stefansson hade skrivit 1913. Detta påminde mig om att skogsarbetare fick ”amerikanskt fläsk” som extra tilldelning under krigsåren. Då visste maktfolket fortfarande att fett behövs när det är kallt och jobbigt. Här hittade jag en bit om sådant fläsk:

  https://birgittahoglundsmat.wordpress.com/tag/amerikanskt-flask/

  Men bilderna verkar inte träffande. Det fläsk jag kommer ihåg var nästan bara fett

 49. 49

  För övrigt skrev Stefansson också att eskimåernas hälsa blivit sämre sedan de börjat byta till sig vetemjöl från pälsuppköparna. Alltså 1913! Vi hade trott att detta inte börjat förrän ett halvsekel senare.

 50. 50

  ”Den ljusnande framtid är vår” kändes det idag som, efter ett besök hos min mans specialistläkare på en medicinmottagning någonstans i Skåne. Vi diskuterade bl a min mans blodtryck, som efter ca tio års medicinering nu är perfekt med endast en sjättedel av medicindosen jämfört med när den var som störst. Efter ca två års regelbundna kontakter med denne läkare kändes nu tiden mogen att avslöja hemligheten bakom tillfrisknandet vad gäller blodtrycket.
  Min man förklarade att vi slängt ut kolhydraterna och jag, som gärna ville ha igång en diskussion, sa lite provocerande att vi ersatt dem med mängder med mättat animaliskt fett (vilket är sant). Läkaren tog dock det hela med ro, log och konstaterade att då åt vi ungefär som om man valde ut det bästa från ett smörgåsbord inkl en del grönsaker.

  Efter alla skräckhistorier jag läst om bemötandet från vårdens sida, om man pratar LCHF, blev jag nästan mållös, vilket inte tillhör vanligheten. Jag borde förstås frågat om han någon gång ordinerade sådan kost. Jag har dock en känsla av att svaret hade blivit nej. Det känns ändå som ett jättestort framsteg att kosten inte ifrågasattes.

 51. 51
  Professor Göran säger

  @ LenaK:

  Det var roligt att höra att ni inte mötte en sådan antagonism som den jag upplevde hos min (nya) hjärtspecialist för några månader sedan och som öppnade med följande repliker: ”Jag är inte intresserad av att höra vad du hållit på med i 14 år (vägrat bypassoperation och alla hjärtmediciner). Jag anser att detta är på gränsen till kriminellt!” och så ”pärlan”: ”Du kan kanske snacka omkull vem som helst men mig snackar du inte omkull.” Även den här vara fin: ”Jag följer guidlines till punkt och pricka!” och så skrev han slentrianmässigt ut fem olika hjärtmediciner som jag dock idag klarar míg alldeles utmärkt utan och helt utan ”biverkningar” 🙂

  Att jag inte kunde ”snacka omkull honom” hade han helt rätt i för han ville ju överhuvud taget inte höra på min patientberättelse. Intressant är också att han inte ens hade lyckats få tag i min journal fast det var på samma sjukhus jag legat inlagd.

  Jag frågade avslutningsvis om han kände till någon bra professionell lärobok om hjärtsjukdomar som jag kunde läsa och han blev då helt ställd. En patient som var intresserad av sin egen sjukdom! Han fick fundera länge innan han slutligen kom på ett namn. För mig är sådana personer en skam för sin kår även i all dess dokumenterade ovetenskaplighet.

 52. 52
  Vox Humanae säger

  Piltson
  Du har så rätt. Det som syns på bilden är vanligt pighamfläsk, framavlat för att ha så lite fett som möjligt. Det amerikanska fläsket skulle idealt ha 1/2-1cm kött och minst 7cm fett. När fläsket var stekt så blandade man en näve (runt 100g) vetemjöl med lite vatten och det mesta av stekfettet, detta för att på ett smidigt och aptitligt sätt få i sig det smälta fettet.

 53. 53
  Professor Göran säger

  @ Vox Humanae:

  Det amerikanska fläsk du beskriver köpte jag förra året hos Karlgrens slakteri i Gällivare där många samer handlar sin mat.

 54. 54

  Jag tycker det har varit intressant att ingen har tagit upp miljöpåverkan som köttindustrin står för, och vad en ökning av detta skulle innebära. Jag tror stenhårt på odlat kött istället.
  Och det som har tagits upp flera gång: det finns ingen nytt under solen, hur tänker ni då? För människan har skapat nya grundämnen som inte har funnits tidigare samt innovation av istortsätt allt. Låter lika korkat som ingen rök utan eld.

 55. 55
  Annika Dahlqvist säger

  @ 54 Hedda:
  Det har skrivits massor under årens lopp i våra bloggar om köttproduktionens miljökonsekvenser.
  De gräsbetande djurens naturliga föda är gräs, och under vintern hö. De blir sjuka av kraftfoder som spannmål soja och majs. Om man ger dem gräs att äta ger de en positiv miljöeffekt.
  De förbättrar jordens kvalitet. De ger ingen skillnad i växthusgaserna eftersom de ingår i det naturliga kolkretsloppet.

 56. 56
  Ann Kristin säger

  @ Hedda:
  Odlat kött är ingen rimlig och framkomlig väg att föda jordens folk under överskådlg tid. Betydligt rimligare att djurhanteringen blir bättre, precis som det ofta diskuteras här på bloggen.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa