Blodtrycksmedicinerade kan få mera biverkningar av statiner

Jag såg i nyhetsbrev från Dr Rath en länk till en artikel i The Telegraph, som förmedlade att patienter som äter statiner och blodtrycksmediciner (amlodipin och diltiazem) tillsammans löper större risk att få allvarliga biverkningar av statinerna. Det är just denna medicinkombination (statin och blodtrycksmedicin) som är allra mest vanlig.

Det gäller statinbiverkningar som smärtor, svaghet, kramper, men även de mera ovanliga som muskelsönderfall som leder till njurskada.

 

Comments

 1. 1

  På sid. 57 skriver Ralf Sundberg något som gjorde mig lite skräckslagen. Rörande ”åldringar” står där att akutdoktorerna

  ”inte vågar annat än att följa de riktlinjer som säger att blodtrycket numera bör sänkas till nivåer som friska tjugoåringar har, ofta med katastrofala följder.”

  Kan det verkligen vara så? Vilka sanktioner bryter ut om man vägrar följa sådana ”riktlinjer”? Vore intressant att få höra lite mer om vad slags ”riktlinjer” som förekommer och varför. Duger inte en erfaren läkares eget omdöme, skall han låta sig styras av byråkrater?

  Jag påminns om Ursula Morins öde på walldorfskliniken i grannskapet. Hon fick blodtrycksänkning så att hon blev vanmäktig i badrummet. Blodtryck är en indiviuell sak. Schabloner är alltid av ondo. Skrabanek skrev nånstans att det är brutalt att försöka tvinga in en person med fötter för skonummer 44 i skor nummer 42. Något motsvarande gäller blodtryck, föreställer jag mig.

 2. 2
  Annika Dahlqvist säger

  @ Piltson:
  Jag tror inte att etablissemanget riktigt har klart för sig hur hårt de ska gå åt de läkare som inte följer alla riktlinjer.
  Jag har ju deklarerat att jag är skeptisk till statiner, och att jag inte tycker att det är vettigt att sänka metabolt sjuka människors blodtryck ner till unga friskas nivå. Det finns inga studier som visar att sådan drastisk medikamentell blodtryckssänkning är till nytta.
  Nu är det läkarbrist vilket gör att det är svårt att stöta ut en läkare. Jag fick arbete på min nuvarande vårdcentral, men hade det funnits andra sökande så hade jag kanske blivit utan jobb.

 3. 3

  Hej Annika,

  I USA har det gått ut varningar om man tar Amlodipin så får högst ta 20 mg Simvastatin.
  https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm256581.htm

  Normalt systoliskt blodtryck för en sjuttoårig man (som jag) är 160 mmHg. Så jag finner det onaturligt att försöka tvinga ner blodtrycket till en nivå som gäller för yngre personer.
  Se Høyt blodtrykk – fakta om hypertensjon – https://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5670&MainArea_5661=5670:0:15,2688:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:42975::1:5675:4:::0:0

  (Hoppas länkarna fungerar)

 4. 4

  @ Dagge:

  Jag såg att första länken (till FDA) fungerar men inte den till den andra (till http://www.fhi.no).

  Den som vill kan gå in till http://www.fhi.no och till vänster finns det en ’Stikkordsliste’ där man går in på bokstaven B och letar sig fram till ’Blodtrykk / høyt blodtrykk (hypertensjon)’ När man klickar på den länken så kommer man till en sida som börjar med

  Prioriterte lenker
  Høyt blodtrykk – fakta om hypertensjon – tryck på denna länk på websidan

  Jag glömde att skriva i förra inlägget att jag slutat med både Simvastatin och en blodtryckssänkande medicin (Atacand) och tidigare med Amlodipin.

 5. 5
  Professor Göran säger

  @ Dagge:

  Intressant!

  Högt blodtryck ingår nog i kroppens försvarsmekanismer.

  Efter tre år på strikt LCHF har jag som 65+ stadigt 105/60.

 6. 6

  Mycket talar nog för att det är läkemedelsbranchen som ligger bakom ”kraven” att nå så låga blodtrycksnivåer som just nu är aktuella – förr var det 100 + åldern som ansågs normalt,,,,

  Jag läser en hel del på Dr Mercolas hemsida och han anser att blodtryck under 160 inte skall behandlas överhuvudtaget med piller.

  Han poängterar dessutom vikten av att få ned insulinhalten då insulin i blodet medför att magnesium inte kommer att tas upp i cellerna med följd av att dessa blir stelare = högre blodtryck. Nu är det ju så att vissa blodtrycksmedininer ökar på blodsockret och i sin tur insulinet och pillercirkusen är snart ett faktum – de flesta läkare är otroligt ivriga på att skriva piller av alla möjliga sorter – har de provision??

  Man kan oxå räkna med att sänka blodtrycket rätt mycket genom att gå ned i vikt, 5 – 20 mmHG/10 kg viktminskning vilket innebär att denna minskning står i paritet med enskilda mediciner.

  Ett annat problem är att VC inte kan ta blodtrycket på rätt sått (i lugn och ro och under flera tillfällen) vilket gör att mängder med människor är medicinerade helt i onödan!

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/08/discover-the-secret-to-lowering-your-blood-pressure-in-15-minutes.aspx

 7. 7

  Jag har en blodtrycksmätare med minnesfunktion här. Dagens avläsning139/46

  Det är rätt långt långt ifrån ”100 plus åldern”, eftersom jag just fyllt 81. Vad kan man nu säga om detta? Skall jag ta blodtryckshöjare – finns sådana?.Jag mår faktiskt rätt bra med detta tryck och arbetar hårt med att rensa fiskdammen nu mellan lövfällningen och första frosten.

  Själv tillskriver jag detta tydligen abnorma blodtryck att jag aldrig äter mjölmat, som tydligt höjer blodtrycket flera snäpp.

 8. 8

  Överlevnaden är större för de som har ett högre blodtryck vid hjärtinfarkt. Något att ta fasta på.
  Med risk för att bli tjatig men det kommer ju nya hit till forumet.
  Vitlök och kanel regelbundet sänker blodtrycket med 10-15 mm/hg. Lägg sedan till sänkningen med en LCHF kost så räcker det ganska långt.
  Tombola, Är inte det ,med bonus till de som skriver ut läkemedel något som varit känt länge.

  Annika kan skriva lite om vad som gäller idag.

 9. 9

  @ Dennis:
  ”Överlevnaden är större för de som har ett högre blodtryck vid hjärtinfarkt”
  Intressant. Har du länk till en studie ?
  Betr ”bonussystem för statiner” lär det vara vanligt med fri resa/pris om man kommer över vissa utskrivningskvoter, åtminstone utanför Sverige. Resan till Korfu eller vad det blir skattklassas sedan som ”vidareutbildning”, betald av läkemedelsföretaget.
  Detaljer någon?

 10. 10

  @ Piltson:
  En annan ofta bortglömd aspekt som påverkar blodtryck är huruvida man (subjektivt) fryser eller ej.
  Om läkares praktik och väntrum är rejält uppvärmda ( 22+) utvidgas blodkärlen och ett lägre blodtryck uppmäts än om temperaturen är 16 grader och man fryser. Detta testas enklast genom att mäta blodtryck efter ett varmt bad och jämföra med normalt och efter att ha varit ute med lite kläder tills man fryser, om trycket inte är alltför högt innan alltså!
  Mitt blodtryck sjunker ofta till 85/45 efter en halvtimmes varmt bad och stiger sedan långsamt ju kallare jag blir.
  Har läst att frekvens av hjärtinfarkter är extra hög kalla mornar, typiskt tidigt i November då det plötsligt blir kallt och då många är ovana att klä på sig ordentligt . Om man får vänta länge ute på buss t.ex och blir nedkyld drar kroppen ihop ytkärlen för att bevara (den inre) kroppstemperaturen.
  Vet ej vilka skillnader som uppmätts på medelålders+, alltså vi i högsta riskzonen, men det är klart att exceptionellt hög tryckbelastning så att artärer sviktar gör att större inre kärlbeläggningar lätt lossnar och resulterar i hjärtinfarkt, direkt eller strax efter. Klart säkrare att klä på sig ordentligt när man är ute i kallt väder….
  Men vid kyla med tunna kläder finns det alltså skäl för blodtrycksnedsättande, aspirin, eller t.o.m en kärlvidgande sup! Långsiktigt bättre att äta LCHF istället: Kanske beläggningarna t.o.m blir tunnare då, som jag tror hände mig!
  När jag led av angina (kärlkramp) var just kyla och blåst något som ofta gjorde det rent olidligt och farligt att gå ut. Man fick då ofta stanna flera gånger i snålblåst och bara vänta på att bröstvärken skulle släppa.
  Det var innan LCHF-tiden och alla dessa problem är otroligt nog helt borta nu!
  Link to article in Dayly Mail (2010 tror jag):
  https://www.dailymail.co.uk/health/article-204541/Deaths-cold-hit-2-500.html

 11. 11
 12. 12

  Blev år 2013 påtvingar att ta 50 mg LOSARTAN, men efter några år blev det problem ned musklerna och svaghet i benen. År 2016 ökade läkarn mängden till 100 mg Losartan samt 5 mg Amlodipin.

  År 2017 fick jag stora problem med Prostatan och kunde ej kissa.
  Ches-Urologen på sjukhuset sa, att jag Omedelbart skulle sluta med Losartan.
  Efter en tid sluta jag även med AMLODIPIN.
  Blodtrycket nu vissa mornar ca 120-130/ 75 samt puls 55-65 och jag har aldrig mått så bra..
  Äter nu mycket Broccoli samt gröna grönsaker och frukt

 13. 13
  Hans Nilsson säger

  Dennis, # 11. Intressant och uppmuntrande referens som stämmer väl överens med mina erfarenheter. Knappast någon motsäger att blodtrycket stiger vid ”akut svår stress” och sjunker vid vila. Och att spannet kan vara mycket stort utan att för de skull indikera någon hälsofara. Snarare tvärtom. Problemet, som jag mött, är synen på vad som ska betraktas som (normalt blodtryckshöjande) stress respektive vila.

  Besök på en vårdcentral, oro för ett mätresultat, en spännande film eller bok, fysisk ansträng… etc höjer blodtrycket i olika grad hos olika individer (högt är, enligt den aktuella referensen, bättre än lågt). Det intressanta är därför vilotrycket, och det är främst detta värde som säger något om rådande hälsostatus och eventuell risk för sjukdom.

  Vad är vila? Kan detta läge – när vi är tillräckligt avslappnade och rofyllda för att mäta ett relevant vilotryck – nås på olika sätt och i olika sammanhang hos olika individer? Ja, det är min övertygelse. För många år sedan köpte jag en blodtrycksmätare för hemmabruk. Tanken var att det skulle bli lättare att mäta trycket hemma, under lugna förhållanden och i vila. Dock påverkades inte resultatet nämnvärt av de ”lugna förhållandena”. Trycket skiljde sig inte på något avgörande sätt från motsvarande tryck ”i vila” på en vårdcentral.

  De förhållandevis höga mätvärdena skapade än mer oro, och jag slutade mäta blodtrycket. Jag ville minska användningen av läkemedel mot högt blodtryck, i förlängningen upphöra helt, och måste därför, trots obehaget, mäta trycket lite då och då. Eftersom jag, som sagt, har en benägenhet att oroa mig för resultatet (med blodtrycksstegring som följd) fick jag rådet att mäta trycket när jag var naturligt avslappnad och trött, t ex liggande efter en kort napsömn. Blodtrycket mätt på detta sätt, utan att jag egentligen hann oroa mig, visade sig vara helt normalt. Eller bättre än normalt, för min ålder.

  En nyligen gjord 24-timmarsmätning bekräftade en fullt normal dygnsvariation, i förhållande till skiftande aktiviteter och diverse stresshöjade anspänning.

  Konklusion: Vilotryck kan, för vissa individer, vara något helt annat än det tryck som uppmäts på t ex en vårdcentral, varför en del av oss möjligen äter blodtryckssänkande läkemedel i onödan.

 14. 14
  XMargareta säger

  Om man har problem med, att blodtrycksvärdet blir felaktigt för högt pga nervositet, även vid mätning hemma, kanske man kan komma runt det genom att mäta det så ofta hemma, att det blir ointressant även för ” nervositetssystemet.”

  Då slipper man behöva tigga för, att få hem en dygnetruntmätare.

 15. 15
  Hans Nilsson säger

  En god tanke, Margareta, men jag är nog inte så lättlurad. Tyvärr. Dessutom skulle det nog bli svårt att leva ett liv med en blodtrycksmätare i sin omedelbara närhet, och att mäta en till två gånger i timman, under ett helt dygn. Jag tror det är bättre, i varje fall enklare, att försöka göra klart vid vilka klockslag, och/eller i vilka sammanhang, man är så avslappnad att det är relevant att prata om ”viloläge”.

 16. 16
  ulf pohl säger

  @ Kurt 12. Tack för den upplysningen. Det var alltså statinerna som orsakade min urinstämma för ganska exakt 10 år sedan. Har aldrig misstänkt detta. Då (2008) hade jag ätit statiner i 10 år efter en kranskärlsoperation 1998. Efter den näradöden-upplevelsen började jag tappa tron på sjukvården, började läsa på och förändra min kosthållning. Trots detta hade jag vattenkastningsbesvär kvar tills för ca 1/2 år sedan men i gradvis minskande omfattning. Nu är de borta. Något som också tycks försvunnit (lite OT nu) tycks vara en släng av kol som jag har haft i över 2 år. Efter en sväng till Kanarieöarna har jag haft en efterhängsen hosta efter en kortvarig förkylning för 6-7 veckor sedan. På denna blogg hittade jag sedan rådet att använda bikarbonat och KS. Funkade direkt men samtidigt försvann även andningsbesvären. Nu skall jag åter ge mig ut i skidspåret i morgon efter 2 missade säsonger.

 17. 17

  Piltsin 1 ovan: ”…riktlinjer som säger att blodtrycket numera bör sänkas till nivåer som friska tjugoåringar har, ofta med katastrofala följder.”

  Är dessa ”riktlinjer” tillgängliga för läsning av vanligt folk? Var i såfall? Och får man också läsa vilken information och vilka hänynstagann som de är grundade på?

  Det är ju rimligt att man som patient får veta vad som ligger bakom läkarens beslut och anvisningar.

 18. 18
  Annika Dahlqvist säger

  17 Piltson
  Tex sajten Internetmedicin brukar vara ganska bra.
  (Men bakgrunden till riktlinjerna redovisas troligen inte)

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa