LCHF ger bättre fettförbränning

Artikel i Forskning.no: Lavkarbo ga höyere forbrenning.
Efter en viktnedgångsperiod visade det sig att lågkolhydratgruppen hade en bättre förbränning än lågfettgruppen.

Forskarna uppges stå helt frågande till orsaken.

En närliggande förklaring synes det mig vara att ett högt kolhydratintag ger högre blodsocker och insulinnivå, vilket blockerar fettförbränning.

Forskarna spekulerar i huruvida strikt lågkolhydrat kan ge sämre hälsa på sikt genom högre kortisol och högre LDL-kolesterol.
Det är förunderligt hur de i 40 år har sagt att fettsnålt är hälsosammare än lågkolhydrat på lång sikt, men de (mainstream-forskarna) har aldrig gjort några jämförande långtidsstudier avseende kosterna, utan de måste fortfarande ”spekulera” om långtidseffekterna.

 

Comments

 1. 1

  ”Det är förunderligt hur de i 40 år har sagt att fettsnålt är hälsosammare än lågkolhydrat på lång sikt, men de (mainstream-forskarna) har aldrig gjort några jämförande långtidsstudier avseende kosterna, utan de måste fortfarande “spekulera” om långtidseffekterna.”

  Av industrin mer eller mindre ”köpta” forskare kan väl ej göra annat – eller ❓

 2. 2
  Stefan Bystam säger

  Det är ganska talande att forskarna står helt frågande. Jag undrar hur länge det skall dröja innan dom fattar sanningen. Dvs förstår att det dom fick lära sig i skolan kanske inte fungerar.

  Men det är positivt att dom i varje fall inte har begravt studien.

 3. 3

  Forskarna nämde leptin.
  Minskar Lavkarbo leptinresistensen så uppregleras vår ämnesomsättning det står i endokrinologiboken.
  Leptin reglerar delvis ämnesomsättningen.
  En förändring av ämnesomsättningen förändrar kaloriförbränningen och det strider inte mot någon energilag, varken fett eller kolhydrater verkar kunna förändra energiförbrukningen enligt forskningen men går det via leptinresistensen så kan det förklaras helt.

  Sköldkörteln styrs delvis av leptinet det är känd kunskap, det kanske kan vara en delförklaring till hypoteoros typ 2

 4. 4

  Forskarna uppges stå helt frågande till orsaken…
  Vilken planet bor de på 😉

 5. 5
  Annika Dahlqvist säger

  @ 3 Karl:
  Jag förnekar inte att leptin kan ha en betydelse, men det är frapperande att mainstream-forskarna aldrig nämner hormonet insulin i viktsammahang, trots att det står i läroböckerna att insulinet spelar en avgörande roll för fettinlagring och fettförbränning.

 6. 6

  Jag vänder på orden
  Jag förnekar inte att insulin kan ha en betydelse, men det är frapperande att mainstream-LCHFarna aldrig nämner hormonet leptin i viktsammahang, trots att det står i läroböckerna att leptinet spelar en avgörande roll för fettinlagring och fettförbränning.

  Har du fakta som visar att insulin sänker ämnesomsättningen?
  Fettinlagring är inte samma sak som minskad ämnesomsättning

  leptin reglerar delvis sköldkörteln, kan du visa upp hur insulin kan påverka ämnesomsättningen eller sköldkörteln.

  Insulin är inblandat i fetman och diabetesen men jag håller det för mer troligt att det är så enkelt att leptinresistensen minskar på lavkarbo

  .

 7. 7
  Solblomma säger

  Annika, jag har en fråga angående stresshormonet kortisol som anses blir förhöjt med LCHF. Om jag inte minns rätt så är kortisol ett stresshormon som på sikt höjer både blodsocker och blodtryck. Kan detta verkligen stämma, LCHF ger ju lägre blodtryck och blodsocker.

 8. 8

  Hur säker kan man vara att ”studier” är korrekta och inte utelämnar viktig information eller data?
  Jag försöker alltid att skaffa kunskap i stället för att tro.
  Vart ska man hämta kunskap numera? Någon som har tankar kring detta?

 9. 9
  Professor Göran säger

  @ Dennis:

  Med den inställning som jag ”läser mellan raderna” i ditt inlägg, dvs. ödmjukhet i förhållande till kunskapsprocessen, så tror jag att du kommer nå mycket längre än alla de som suger i sig de dogmer som läroböckerna serverar och sedan omedelbart kaxigt förkunnar att de ”vet” och att de har ”sanningen” i sin hand. Tyvärr genomsyras ju hela kostvetenskapen av just denna religiöst dogmatiska attityd idag och en sådan attityd har som bekant ingenting med vetenskap att göra.

  Resan till kunskap är lång, men oerhört spännande enligt min mening, och man kommer aldrig att komma fram som den ”gamle greken” Xenofanus noterade redan för 2500 år sedan. (All is just a woven webb of guesses.) Under kunskapsresan så får man ändå mer kunskap, som han också noterade, och det viktigaste för att den ska vara vetenskaplig är just din attityd (vetenskapsfilosofen Karl Popper).

  Vad som slagit mig själv när jag som ”metallurg” nu under det senaste två åren försökt sätta mig in i cellens molekylärbiologi ( https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?search_word=Molecular+Biology+of+the+Cell&gclid=CLSdruq017ECFW0umAodnwIAng )är hur fullständigt sanslöst komplexa livsprocesserna (proteinernas samverkan internt och externt) faktiskt är i sitt samspel redan på denna den mest elementära cellnivån.

  När en del ”kaxar upp sig” inte minst på LCHF-bloggarna och förkunnar att de är just de själva som ”vet” hur det ligger till så blir i alla fall inte jag speciellt imponerad och när de dessutom i sin auktoritetstro försvarar den ”etablerade ordningen” också infamt hoppar på de som verkligen kämpar för en förändring av det uppenbara ”vansinnet” som genomsyrar den medicinska vetenskapen i dess praktiska tillämpning idag (fett är farlig, koelsterol är farlig, ät statiner och blodtryckssänkande mediciner osv.) så blir i alla fall jag själv ”sint”.

 10. 10
  Karl E. Arfors säger

  Annika,
  Det är faktiskt förunderligt hur du träffar rätt i mycket som du formulerar och att det står sig i tiden.

  ”Det är förunderligt hur de i 40 år har sagt att fettsnålt är hälsosammare än lågkolhydrat på lång sikt, men de (mainstream-forskarna) har aldrig gjort några jämförande långtidsstudier avseende kosterna, utan de måste fortfarande “spekulera” om långtidseffekterna.”

  förunderligt hälsar
  karl
  Karl E. Arfors

 11. 11

  Lav GI best

  Forskerne bak JAMA-studien peker selv på at deltagerne på den ekstreme lavkarbodietten fikk høyere nivåer av stresshormonet kortisol. Høye verdier av kortisol knyttes blant annet til høyere risiko for hjerte- og karsykdommer om det varer ved over tid.

  Dietten basert på matvarer med lav GI ga ikke høye kortisolverdier hos deltagerne.

  Forskerne mener da også at resultatene peker mot at en lav-GI-diett kan være det beste alternativet om man ønsker å holde vekta nede etter en slankekur.

  En annen bekymring, som Retterstøl peker på, er at ekstreme lavkarbodietter antas å kunne gi farlig høye verdier av dårlig kolesterol i blodet.

  Ovan ett citat från den norska artikeln.

  Vidare noterar jag än en gång att när argumenten tryter kommer Professor Göran med personangrepp i stället – jag har själv fått inhösta lite av den varan. Om skolböcker och lärosatser är fel så förnekar ju professorn sitt eget yrkesliv, som lärare och forskningsledare, låt vara inom en annan specialitet. Det skulle vara trevligare med en saklig debatt med lite högre i tak.

 12. 12
  Gorgias säger

  @ Professor Göran:

  1.Ingenting finns;
  2.Även om något finns, kan ingenting vara bekant om det; och
  3.Även om något kan vara bekant om det, kan kunskap om det inte meddelas till andra.

 13. 13
  Professor Göran säger

  @ Dacke:

  Inte på något sätt.

  Om någon t.ex. i min egen disciplin i sin ”kliniska praktik” skulle visa att det inte är ”gammaprim” som ger härdningen i superlegelringen Waspaloy så skulle jag bli väldigt intresseerad av att förstå varför han har kommit fram till detta. I den nya superlegering 718Plus tänkte vi t.ex. faktiskt fel kring denna fråga i hela fyra år men inför tydliga experimentella resultat så gjorde vi då en 180-gradare och erkände öppet att vi hade blivit ”lurade” av våra förhastade slutsatser om du förstår vad jag menar

  Men jag kan inte hjälpa att konstatera att de som hävdar att kostvetenskap är en vetenskap och samtidigt blundar för det faktum att LCHF dramatiskt förbättrar hälsan hos dem som hamnat i det metabola syndromet verkar totalt ointresserade av att ”ta tag i frågan”. Istället famlar de efter alla halmstrån som kan rädda de ”rådande dogmer” och därmed också deras egen auktoritet. Detta är för mig just en ”religiös attityd” och inte något som är förenligt med vetenskaplighet om du förstår vad jag menar.

  Vetenskap är faktistk att se helhetsmönstret och att inte förirra sig in i detaljer som t.ex. leptinets roll hur intressant detta än kan vara som professor Lustig så tydligt har visat. Det räcker med att man går in och tittar på hela den kedja av proteinreaktioner som utlöses på insidan av cellmembranen då insulin ”dockar in” i sina receptorer på cellemembranens ytteryta och inte minst den oerhört komplexa växelverkan med glukosreceptorerna för att varje normalt funtad människa borde ”kaxa ned sig”.

  Vår verkliga kliniska verklighet, som Annika representerar, är i mina ögon mycket mer vetenskapligt övertygande än allt ”svammel” som presenteras för att försvara ”rådande ordning” även om dett sker i väldigt ”tjusiga vetenskaplliga kläder”. Det hjälper inte – för mig i alla fall så är kjesaren idag här spritt språngande naken hur mycket statistiskt dravel och högfärd (känd auktoritet köps av läkemedelsbolagen som ”förstaförfattare” på färdigskrivet ”vetenskapligt” glittrande papper och som publiceras i ”välrenommerad ”vetenskaplig” tidskrift) man än klätt kejsaren i. Helt enkelt en ”skam” för vetenskapen. Som naturvetenskaplig forskare ryser jag vid tanken. För femton år sedan kunde jag inte drömma om att det kunde vara så illa ställt inom medcin och kostvetenskap.

  Den molekylära cellbiologin är för däremot inte ”naken” – tvärtom – men å andra sidan är den till skillnad mot SLV och deras kaxiga försvarare väldig ”ödmjuk” och erkänner hela tiden hur oerhört lite vi fortfarande vet om vår metabolism. Ingen kaxighet här över huvud taget ! Herrgud vad intressant Albert et al. är och jag önskar att sådana som du skulle sätta tänderna i den också istället för att försvara det pågående ”vansinnet”.

 14. 14

  Nje, alltså det hela börjar likna handel på börsen där det oftast är mest vinstgivande att ta position tvärs emot råden. Verkar också som sanning många gånger är den helt motsatta än vad man ”visste” från början. Agera tvärs emot eller singla slant ger större chans att det blir rätt.

 15. 15

  @ Gorgias:
  Jag vill också gärna veta hur det fungerar med LCHF, inte bara att det fungerar ibland. Jag tycker att fyndet av förhöjt stresshormon i sammanhanget är mycket intressant och dessutom en viktig pusselbit. Får man högre stress av LCHF, så bränner man mer energi, basalmetabolismen går upp. Men ingenting är gratis och vad för detta med sig fortsättningsvis?

 16. 16

  Förlåt, jag menade att svara på Professor Görans inlägg.

 17. 17

  Professor Göran 9
  Du hittar ingen förklaring i dom böckerna, dom beskriver hur cellen fungerar när vi är friska.
  Sjukdomar är ofta kroniska lågadiga infektioner.
  Borelia är ett exempel men den bakterien är känd och kan behandlas,.
  Det är dom okända bakterierna och virusen som rubbar cellerna.

  Exempelvis så misstänker man att vissa magbakterier orsakar insulinresistensen,
  att läsa om hur friska celler fungerar förklarar inget.

 18. 18
  Professor Göran säger

  @ karl:

  Jag tror att du, lika lite som Dacke, egentligen förstår vad jag menar och det verkar faktiskt inte heller som du läst detta standardverk som jag refererar till och jag misstänker faktiskt att du kanske inte ens har bläddrat i det. Vad jag försöker säga även om ni inte förstår detta så är det att man måste anstränga sig för att skaffa sig kunskap vilket kräver både arbete och tålamod och inte minst som Dennis förstått ödmjukhet inför sina bristande kunskaper. Personer som är kaxiga och utan kunskaper irriterar mig som sagt. Om man inte har förstått hur det mest elementära fungerar hur kan man då som du vara så säker på vad som ligger bakom de mer komplicerade fenomenen i våra kroppar?

  Till att börja med är det förstås EN bok jag refererar till – alltså inte några BÖCKER – även om den i och för sig har många sidor och har kommit ut i många upplagor. Den obundna varianten har nu i femte upplagan de första 1268 sidorna i pappersformat och de resterande 500 på en CD som följer med. Annars skulle boken bli ohanterlig.

  Kapitel 20 handlar t.ex. om cancerceller och jag förstår inte hur du kan kalla sådana celler friska. I boken finns också en väldigt fin bildserie i kapitel 16 (figur 16.4) där man ser hur en neutrophil jagar en bakterie och dessutom en väldigt övertygande förklaring till hur neutrophilen kan ”veta” var bakterien befinner sig och desutom själva molekylärbiologin bakum ”hur” den kan ”jaga” bakterien. Själv tycker jag att sådan kunskap är väldigt intressant och dessutom ”vetenskaplig” – ja faktiskt rent barnsligt kul med sådan kunskap.

  I och för sig kan man fråga sig vad som kan betraktas som friskt och sjukt i fysiologiska termer. Den berömde fysiologen Claude Bernard utredde enligt min mening redan för 150 år sedan denna frågeställning på ett mästerligt sätt. Förklaringen håller än i dag om du nu inte har någon referens som ger en bättre bild.

  Du är säker väldigt duktig och intelligent men jag tror ändå att även du skulle kunna lära dig något om hur kroppen fungerar om du läste boken om du nu inte med Platon och Sokrates menar att vi är födda med all världen kunskap och att det bara är att klia sig lite i huvudet så att den ska krypa fram. Troligtvis skulle även du bli mindre ”kaxig” om du läste boken även om man inte kan vara helt säker på den saken. Nå – du kan ju alltid trösta dig, om nu inte kliandet hjälper, med att du troligen inte är ensam av bloggkommentarerna att döma. Även om man inte ska bli irriterad i onödan så kan jag ändå inte låta bli om du nu ursäktar mig.

 19. 19
  LCHF-Bengt säger

  Att kosten skulle vara skadlig på längre sikt, låter inte troligt på något sätt.
  I mitt fall, underviktig och sjuk på andra sätt, livet kändes knappt meningsfullt mer, så illa var det.
  Utan kostförändringen hade jag troligen blivit sjukskriven på obestämd tid. Istället är jag nu pigg och inspirerad av nya utmaningar, och jobbar för fullt med ett fysiskt jobb, utan att ta ut mej trots 10 timmars pass. 3 mål mat om dan räcker gott.
  Ätit strikt i 1,5 år nu och känner fortfarande hälsoförbättringar och aldrig sjuk mer, endast en finne i näsan då..
  Stressen försvann ju när jag började med lchf, möjligen stressigt i omställningsfasen, men numer är stress högst ovanligt, och därför är jag övertygad om kostens fördelar i alla lägen.

  Jag var själv tveksam till kostens fördelar till en början, men hälsoförbättringar kom ju direkt, och därför blev det intressant att fortsätta, och det blir troligen samma kost resten av livet också som det känns nu.
  Alla larm om kostens faror, påverkar mej inte överhuvudtaget, jag lyssnar på min kropp, och den litar jag på i första hand.

  Ni tvivlare borde testa kosten några veckor, så farlig är den inte,,,,,eller klarar ni inte av det? många är väldigt sockerberoende eller rädda att ändra gamla vanor.

 20. 20
  Hälsa är livet säger

  LCHF-Bengt Skrev:

  Alla larm om kostens faror, påverkar mej inte överhuvudtaget, jag lyssnar på min kropp, och den litar jag på i första hand.

  Ni tvivlare borde testa kosten några veckor, så farlig är den inte,,,,,eller klarar ni inte av det? många är väldigt sockerberoende eller rädda att ändra gamla vanor.

  Bravo! Väl skrivet 🙂 Jag instämmer helt!

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  @ 7 Solblomma:
  Jag vet inte hur säkert det var att stresshormoner ökade på LCHF. Är det ett konstant fynd på lågkolhydratkost?
  I vilket fall har vi i tusental blivit friskare på LCHF, det är ett ovedersägligt faktum. Många har dessutom rapporterat att de har blivit mera stresståliga på LCHF. Det är den faktiska verkligheten, och det tycker jag övertrumfar eventuella labresultat. Det är ju verkligheten det handlar om, och labprover är ”surrogatfaktorer”

 22. 22
  Annika Dahlqvist säger

  @ 15 Dacke:
  Det är verkligheten som gäller, och det står var och en fritt att prova sig fram till vilken kost som passar för den. Den som blir mera stressad av LCHF än av LFHC ska förstås äta lågfettkost.

 23. 23
  Solblomma säger

  Annika, mätte blodtryck och blodsocker idag. Blodtrycket var 106/65 och blodsockret 4,8 en timme efter måltid. Verkar som om ett ev. förhöjt kortisol inte har höjt mina värden efter tre år på LCHF. Kan det vara så att det fett som personerna i testet åt var mest margarin och omega-6 rika oljor. Det är nog stressande för kroppen.

 24. 24

  Vi i Norge har også sterke motstandere mot LCHF. Jeg tror at vi trenger hjelp av dere Svensker slik at vi sammen kan få til paradigmeskiftet.
  https://naturalnordic.com/diet/2012/08/09/tenk-deg-et-kosthold/

 25. 25
  Johanna säger

  En fråga till Annika: Har läst att vissa tappar mkt hår med LCHF. Jag har hållt på med LCHF ca 3mån och tappar VÄLDIGT mkt hår men har samtidigt fått barn för 4 mån seda. Vad är vad och kanske ite bra att äta LCHF nu om det medför mer håravfall? Lite orolig. Kram

 26. 26
  Annika Dahlqvist säger

  @ Solblomma:
  Jag är övertygad om att ett högt kolhydratintag, samt industrikemikalier som margarin, och omega-6-oljor, är sjukdoms- och inflammationsframkallande för kroppen, med bl a förhöjt blodtryck och ökad insulinresistens som följd.
  Om de ger en stress som kan avläsas i förhöjda kortisolvärden vet jag inte.

 27. 27
  Annika Dahlqvist säger

  @ 24 Bjørn Larsen:
  Vi hjälper gärna er i Norge, och tar gärna emot hjälp från er. Hur tycker du att den hjälpen bäst kan gå till?

 28. 28
  Annika Dahlqvist säger

  @ 25 Johanna:
  Vissa människor kan tappa mer eller mindre hår vid hormonella omställningar som förlossning eller övergång till LCHF. Det betyder inte att förändringen är negativ, och hårtätheten brukar komma tillbaka igen efter ett tag.

 29. 29
  Brittis säger

  Varför leta efter negativa bevis mot LCHF kosten när våra kroppar är dom bästa provsvaren? Efter mer än 20 år av svåra magproblem med stort fysiskt och socialt lidande blev jag ”frisk” efter ett par veckor med denna kost! Livet har blivit meningsfullt igen när jag slipper uppsvälld mage och svåra smärtor efter varje måltid! Det är tragiskt att så många människor lider av svåra magsmärtor helt i önödan. IBS är ingen sjukdom, det är bara felaktig kost! När man som jag har fått uppleva den lycka och frihet som det innebär att bli smärtfri så kan jag bara beklaga att det bedrivs en hets- och skrämselpropaganda mot kosten!

 30. 30
  Jan-Erik S. säger

  Brittis #29:
  Kan inte annat än hålla med.
  Finns ju 1000-tals som intygar hur bra LCHF fungerar. Frågan är när myndigheter, SLV mm får upp ögonen.

 31. 31

  Inte att förglömma är att studien verkade pågå i 4 veckor. Brukar inte folk ha övergångsbesvär de första veckorna eller t.o.m. månaderna på LCHF? Kanske inte helt konstigt att bl.a. kortisolet ligger högt under denna period?

  Sen är väl rubriken lite lätt missvisande? Borde snarare vara att ämnesomsättningen efter viktnedgång inte sjunker riktigt lika mycket med ”LCHF” (10E% kolhydrater, 60E% fett, 30E% proteiner) som med ”högkolhydrat/lågfett”-kost.

 32. 32

  Ja i början kan det nog bli högre kortisol innan kroppen har vant sig med lchf. Men på lång sikt tror jag tvärt om att kroppen blir mindre stressad. Jag känner mig i alla fall lugnare och mera harmonisk med lchf.

 33. 33

  Rickard Skrev:

  Jag känner mig i alla fall lugnare och mera harmonisk med lchf.

  Instämmer!

 34. 34
  Solblomma säger

  Var studien bara på fyra veckor? Då kan man nog helt glömma de förhöjda kortisolvärdena. Kroppen blir förmodligen stressad av att den inte får glukos i början innan den har ställt om sig till fettförbränning.

 35. 35
  Professor Göran säger

  Jag tycker det är så roligt att läsa kommentarerna från alla er som har gjort samma ”lyckade experiment” på er själva som jag själv och min fru har gjort.

  Det känns faktiskt som jag befinner mig bland ett gäng ”forskare” här på Annikas blog som mot den ”gängse uppfattningen” med tusen och åter tusen experiment ständigt har konstaterat att den ”gängse uppfattningen” bara inte kan stämma eftersom resultaten av alla våra experiment blivit den direkta motsatsen till vad som hävdas i ”läroböckerna”.

  För en vetenskapligt sinnad forskare inom naturvetenskapen finns det egentligen ingenting som är mer ”upphetsande” än experiment som ”kullkastar” tidigare kunskap. Men för de forskare som ”bitit sig fast” i de rådande läroboksdogmerna så måste det förstås kännas oerhört bittert att till slut behöva erkänna att de haft i grunden fel under hela sin yrkeskarriär och att de mer sysslat med ”hokus pokus” än med riktig vetenskap. Man måste förstå att deras känslor därför lätt går ”överstyr” när de uttalar sig om LCHF.

  Stackars dietister, professorer och andra när de inser den vetenskapliga sanning i denna kost!

  Genom att ”ta bort” kolhydraterna tycks alla (?) bli friskare, vilket antyder att kolhydraterna faktiskt fungerar som ett ”gift” för våra kroppar. De flesta verkar också bli av med sin övervikt men tydligen inte alla. Den ”kvarstående forskningsfrågan” är därför helt naturligt nu varför inte alla blir av med sin övervikt trots att de i stort sett kastat ut alla kolhydrater.

  Men ”läroböckerna” har ju förstås svaret.

  De äter ju för mycket!

  Hur rätt detta påstående än är så är påståendet ändå som ”förklaring” för mig på gränsen till ”idiotisk” i ordets rätta bemärkelse och det är egentligen ofattbart att ”begåvade” professor ständigt kan kläcka ur sig sådana ”dumheter”. Dessa utbildade människor klär ofta samma påstående i en annan dräkt när de säger ”En kalori är en kalori!”. Detta låter förstås lite mer vetenskapligt men speglar bara en högfärd som, som alltid, döljer en bristande kunskap och i detta fall enligt min mening faktiskt ren idioti.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa