LCHF – religion eller sanning?

Artikel  i Sydsvenskan: Mat som religion.
Ja är LCHF en religion eller sanningen om kost och hälsa?

Alla vi tusentals som uppnått bättre hälsa med LCHF tvekar inte.

 

Comments

 1. 1

  Det karakteristiska för en religion är att den utgår från allmängiltiga utsagor som inte kan beläggas och inte skall ifrågasättas. Ett exempel:

  ”Från termodynamikens första lag kan man förstå att energi varken kan bildas eller förstöras. Överfört till människokroppen betyder det att varje obalans mellan energiintag och energiförbrukning visar sig som en förändring i kroppens energiförråd.”

  Första meningen i ett bidrag om ”energibalans” i läroboken ”Fetma” (red. S. Rössner/A.K. Lindroos, Studentlitteratur 2007). Detta är en typisk dogm, sådant som religioner byggs upp på. Just denna kan ifrågasättas (och omintetförklaras), eftersom tesen gäller universum i stort, inte ett separat öppet system som människokroppen. Men det förväntas en religions anhängare inte göra.

  En stor del av den näringslära som predikas i denna lärobok utgår från denna dogm. Detta gör läroboken till en religiös traktat.

  Gary Taubes läser inte svenska, men han har också lagt märke till hur denna religion fungerar:

  ”…en enorm verksamhet som i teorin skall fastställa relationen mellan kost, fetma och sjukdom men i praktiken ägnas åt att övertyga alla berörda, och framför allt den okunniga allmänheten, att svaren redan finns och alltid har funnits – en verksamhet som utger sig för att vara vetenskap men fungerar som religion.”

 2. 2

  Motsvarande dogm för ”LCHF” har jag inte påträffat. Kanske nån annan vet?

 3. 3

  ”I senaste numret av Läkartidningen hävdas att LCHF på längre sikt kan leda till allt från cancer till lägre intelligens.
  – Det är befängt, vi är så oerhört många LCHF:are och våra liv motbevisar henne varje dag. Vi har gått från att vara drogade av insulin till att bli friska och alerta, säger läkaren Annika Dahlqvist.”
  – slut citat av artikeln.

  Apropå religIoner – så står det ju i kristenDomens bibelbok att: ”Sanningen skola göra Eder fria !”

  Det tycker jag är den enda parallellen mellan LCHF och religion – för ALLA religioner bygger ju som princip enbart på TRO (= icke veta) – och LCHF på att själv VETA – genom att själv testa och fysiskt UPPLEVA vad som fungerar.

 4. 4
  Professor Göran Sjöberg säger

  Vad som är skillnaden mellan religion och vetenskap är en otroligt intressant frågeställning och har varit mitt eget favoritområde de senaste åren när jag försökt sätta mig in i varför våra officiella kostråd har så uppenbara likheter med religiösa dogmer.

  Sådana religiösa dogmer kännetecknas just av att att man, trots att inte finns någon vetenskaplig grund som man kan hänvisa till, envist hävdar att de måste gälla för att man så länge varit överens om dessa råd; t.ex. att mättat fett är farligt. När man studerar vetenskapsteori, religionsvetenskap, sociologi och naturvetenskap tillsammans med cellbiologi, fysiologi och näringslära så faller dock pusselbitarna på plats och man förstår också de stora likheterna mellan SLV och vilken religiös institution som helst.

  En sann vetenskapsman VET att han bara TROR (har en hypotes) medan en religiös dogmatiker (SLV) TROR att han VET (äger sanningen)!

  För mig är LCHF en vetenskaplig hypotes som också stämmer väldigt bra med verkligheten eller snarare genom enkla kritiska experiment inte har kunnat tillbakavisas (vetenskapsteoretikern Karl Popper!). Det kritiska experimentet är förstås här att ta bort kolhydraterna ur kosten, öka mängden fett och sedan studera effekterna på hälsan.

  Blundar man sedan för dessa uppenbara hälsoeffekter från hundratusentals kritiska experiment så är man i mina ögon faktiskt dogmatiskt religiös. Man vill helt enkelt inte längre erkänna att det finns en verklighet. Och så verkar läget för närvarande vara när det gäller våra myndigheter och kostfrågan.

 5. 5

  Nånstans i Rössnerkommentaren för fem år sedan kallade vi Livsmedelsverkets folk teologer. En teolog är en som utlägger och tolkar den uppenbarade sanningen. En duktig teolog kan göra detta på ett sätt att åhöraren inte märker att den denna uppenbarade sanning saknar saklig grundval.

  Teologerna har hjälp av förkunnare, som sprider deras tolkningar. Inom näringsreligionen spelas denna roll av dietister, som utbildas med den lärobok jag nämnde.

  Men hur når man då fram till den uppenbarade sanningen, och varifrån kommer den?

  Jag kan inte se annat än att den officiella källan är Världshälsoorganisationen, men denna styrs ju ytterst av livsmedelsindustrin, framför allt internationella storkoncerner.

  Fungerar denna industrin som något slags gud?

 6. 6

  Den som håller mycket för heligt den har religion. Citat från någon vis man någonstans. Vetenskapen är helig, Sanningen är helig. Sökandet efter sanningen är heligt. Min kropp är helig. Mina barns hälsa och framtid är helig. Kriget mot dem som förstör vår jord av egoistiskt penningintresse är helig. Missionen att frälsa sina medmänniskor är helig. Eftersom vår jord är på väg åt helvete så är kampen för att rädda planeten och inte bara sig själv helig. Kampen att förändra matproduktionen till kretsloppet är helig. Annika och Andreas är faktiskt också heliga och måste skyddas från Titanerna (den multinationella industrin) som vill krossa dom. Dessa bloggar är heliga eftersom de räddar så många fysiska kroppar, till skillnad från Kristendomens själar.

  Visst f-n är det religion vi sysslar med. I alla fall jag. Jag skulle uppskatta om den negativa klangen i ordet religion omvärderades. Upanishaderna i Indien är vetenskapliga och religiösa dokument som låg 5 000 år före sin tid. Idag har astrofysiken nått lika långt som eremiterna i djungeln. Karmalagen är det som styr allt. Jag är inte bara djupt religiös agnostiker (sökare efter gud). Jag är även en miljökrigare som gärna ger bort mig själv och min tid för att försöka rädda vår Jord från förgängelsen. Det gör jag 16 timmar varje dag i alla situationer jag möter. Sedan går jag gärna in här och skämmer ut mig lite.

 7. 7

  TACK professor Göran….så bra beskrivet……, det ska väl vara en självklarhet år 2012…
  att var och en i Sverige, ska ha rätten att bli ”salig på sin egen tro” förbättra sin hälsa och bli gladare.
  .
  Våga lita på ny veteskaplig forskning som omkullkastar de tidigare ”teserna”
  som hjärntvättat oss under årtionden.

  De,.som TROR sig VETA….som TROR sig ÄGA sanningen….
  (Livsmedverk, Medicinalstyr, Läkemedelsverk mfl).
  Dessa välbestllda jättar, de ska vi ”arma små” orka strida mot,
  strida för vår rätt att bli tagna som självständiga individer. som känner och vill sin kropp må väl.
  .
  Håller med August Strindberg….”det är synd om människan”….<3

 8. 8

  Vet kostläran LCHF i varje fall förlorat några bibeltrogna lärjungar på vägen. Delvis p g a allt snack ifråga om evulotionsteorier/läror. Det hade kanske varit bättre Annika fått traditionell uppenbarelse, exempelvis i Södertälje. Lite aktion med brinnande buskar, stigmata och med lite helig olja i pannan..eller varför inte smör? Är ändå aningen ambivalent om vi kan ha Finn Crisp till nattvarden..

 9. 9
  Göran Sjöberg säger

  George W

  Jag tror du har rätt!

  Det enda gemensamma draget hos alla religioner är att man samlas kring det som är heligt. Det må vara en helig sten, en abstrakt gud, en totempåle som sammanhållningens materialiserade symboler.

  Här kan jag rekommendera sociologen Emil Durkheim om man vill förstå i grunden hur religionen kopplar till sammanhållingen i samhället.

  The Elementary Forms of Religious Life

  https://www.amazon.com/Elementary-Forms-Religious-Life/dp/0029079373/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1326815606&sr=1-11

  När det gäller vetenskap som jag förstått den gäller att den alltid är ställer upp hypoteser som kan kullkastas och framför allt förändras inför nya fakta vilket gör att den just skiljer sig från religiösa dogmer som inte är öppna för några förändringar hur övertygande än verkligheten visar på det ohållbara. Det är förstås detta som förvandlar SLVs kostråd till religiösa heliga satser.

  Här vill jag rekommendera vetenskapsteoretikern Karl Popper och framför allt två av hans böcker.

  ”Conjectures and Refutations”

  https://www.amazon.com/Bundle-Conjectures-Refutations-Scientific-Knowledge/dp/0415285941/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326816294&sr=1-1-spell

  och för den som vill gå ’till botten’ hans sista verk som jag nog tycker är hans absolut bästa

  ”The World of Parmenides”

  https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=the+world+of+parmenides

  Själv har jag en väldigt enkel ’tro’ och den är följande:

  ”Verkligheten existerar!”

  Den som vill må lägga in ett gudsbegrepp i denna tro – jag gör det inte själv och jag är själv mycket medveten om att jag inte kan bevisa att verkligheten verkligen existerar (Berkeley var ganska övertygande på den här punkten). Jag håller dock som sagt (jag ’tror’!) denna existens för mycket trolig för den underlättar min tillvaro. Jag tor också att de som på allvar tvivlar på att verkligheten verkligen existerar är psykiskt sjuka eller filosofiska ’troll’.

  Det är för att jag just har denna tro (på verkligheten) som jag också ’tror’ på LCHF och anser att denna har oändligt mycket mer att gör med denna verklighet än det som SLV vet är sanningen.

 10. 10

  Läser man på LCHF-forumet får man verkligen en känsla av religion. man har funnit Sanningen. Den som inte klarar av dieten har gjort något fel. En stackare får dåligt samvete för att ha ätit en apelsin.
  Man har en helbrägdagörarjargong, Man har syndat – därför är man sjuk. Förr har folk blivit frälsta av andra dieter – så att bara hänvisa till den egna erfarenheten räcker inte – skulle då alla andras erfarenheter vara falska? Det gör religiösa också – jag vet därför att jag själv har erfarit det. Jag känner till en hel del vegetarianer som blivit frälsta på sin tro också.

  Naturligtvis är vi konstruerade för att kunna tillgodogöra oss kolhydrater fast en del väljer att leva på kroppens nödsystem.Har inte LCHF-anhängare nappat på utvalda forskningsresultat men gått händelserna i förväg? Många klarar inte av den flod av snabba kolhydrater som väller över oss – vi har gått vilse i välfärden.tror jag och en del har blivit desperata…

  https://v-ollaiver.blogspot.com/2011/12/vilse-i-valfarden.html

 11. 11
  Göran Sjöberg säger

  Viola

  Det ligger någonting i det du säger och det är helt begripligt att LCHF får något religiös över sig eftersom det vi förespråkar egentligen går tvärtemot vad vi fått lära oss under femtio år från våra myndigheter.

  Officiella kostråden: Kolhydrater är nyttiga och fett är farligt

  LCHF: Kolhydrater är farliga och fett är nyttigt

  För mig som forskare är det som stämmer med verkligheten ändå mer vetenskapligt än det som inte gör det och LCHF stämmer väldigt bra med min och många andras verklighet när vi blivit friska och tappat all övervikt. Myndigheternas kostråd har tvärtom gjort människor sjuka och överviktiga och om det är detta som hade varit syftet med deras kostråd så hade förstås också deras kostråd varit vetenskapliga för att de då skulle stämma med den verklighet de hade velat uppnå. Inom parentes så följer sumobrottare nästa till punkt och pricka deras kostråd och de vill som bekant bli feta men kanske ändå inte bli diabetiker som de flesta sumobrottare dock blir redan i unga år.

  Mitt förslag är att du läser någon bok som lär ut hur våra kroppar fungerar och inte litar för mycket till vad som sägs i kvällstidingar och på TV. Mitt förslag är därför att du läser Gary Taubes ”Varför blir vi feta? Och vad vi ska göra åt det.” eller Andreas Eenfeldt ”Matrevolutionen”. Båda är ganska lättlästa. Om du sedan inte köper det som sägs så har du i alla fall satt dig in ifrågan ordentligt.

  Jag anser själv att LCHF är vetenskap även om det kan låta lite religiöst.

  Och lycka till på kunskapsresan!

 12. 12
 13. 13

  Göran sjöberg – inte kan det vara rättvist att påstå att de som följt myndigheternas kostråd gjort människor sjuka och överviktiga – det är ingen som ger råden att frossa på Mc Donald och stoppa i sig en massa snabba kolhydrater i form av godis, chips, pizza, läsk och att sitta stilla framför TV och dator.

  Det är inte de kost- och hälsomedvetna, som försöker följa t.ex. tallriksmodellen, som blir överviktiga och sjuka i första hand men sjuka kan vi bli oavsett kost.

  I den lite religiösa bilden ligger också en lite paranoid inställning till det etablerade samhället. man tror att dåliga råd ges avsiktligt för att göda medicinindustrin eller margarinindustrin….

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  Viola, Det är många av oss LCHF-are som har blivit både sjuka och feta på tallriksmodellen, och blivit slankare och friskare sedan vi övergått till LCHF.

 15. 15

  Varför motarbetar inte myndigheterna de snabba kolhydraterna mer KRAFTFULLT?? Dvs det som Viola beskriver ovan: Läsk, godis, chips, pizza o allt det där som gör folk så feta. De borde driva en rejäl kampanj mot det, ungefär som man gjorde mot rökning. Eftersom skräpmat dödar i förtid.

  Jag blir lätt konspiratorisk och inbillar mig att medicin- och margarinindustrin bedriver hård lobbyverksamhet i myndighetskorrodorerna, inte bara i Sverige utan överallt, US och resten av världen.
  De säljer in sina mulitnationella företag så himla effektivt som det verkar. Inte går vi i Sverige fria från den påverkan.

  Jag gick på lanthushållsskola och lärde mig äta rätt, dvs tallriksmodellen och sånt som rekommenderas och jag åt bra mat tyckte jag själv, hade en bra grunduppfattning och jag blev inte fet, nejnej, men lätt överviktig och lite sjuk med tiden (reflux, sköldkörtelfel, nära till diabetes II och lite sånt allmänt…) och sen med en LCHF-inriktad kost så ordnade allt upp sig, trolleri!!! Efter ett par år så kunde jag kunde slänga både Levaxinet och Nexiumet! Och det konstiga är att mina blodprover är perfekta numera.

  Så jag är absolut FRÄLST. Ja, jag blev nog religiös på kuppen. Det är LYCKA!!

 16. 16

  Annika – min erfarenhet av människor omkring mig är inte att de som följer en genomtänkt kost blir feta. Fast jag vet att man kan bli fet på grund av sjukdom och medicinering så man ska inte ta något för givet om människor.

  När jag var ung så åt vi söta efterrätter och det var bulle-sockerkaka-småkakor som gällde till fika men man fick mycket mer naturlig motion. Vi har blivit ett katastrofalt stillasittande folk – en stor del av boven i dramat.

  Jag tror nog att vi kan dra ned rätt rejält på kolhydratätandet men det kolhydraträknandet jag ser på LCHF-sidan ger minst sagt ett sjukt intryck – liksom nojan över väldigt mycket. Lite väl fettskrämda kanske vi har varit och när den här LCHF-yran har lagt sig kanske vi kommer fram till en syntes mellan fettskrämd och kolhydratnojig 🙂 Alla moderörelser brukar ju lämna ett spår efter sig…

  Jag håller med dig Cia om att de snabba kolhydraterna borde motarbetas – förbjud ekonomiförpacknaingar av godis och höj priset överlag så det blir till fest och inte till vardags man unnar sig det t.ex.och kämpa för kvaliten i snabbmat och färdigmat eftersom vi i en stressad tid behöver bekväma lösningar….

 17. 17
  Professor Göran Sjöberg säger

  Viola

  Ärligt talat vet jag inte vad paranoid riktigt betyder.

  Jag tror inte att myndigheterna vill oss illa utan är egentligen ganska säker på att de hamnade snett redan för 50 år sedan då man på väldigt lösa grunder slog fast (konsensus) att allt fett och kolesterol var farligt för hjärtat (läs Gary Taubes) och av olika skäl sedan inte har kunnat ta sig ur denna låsning. Man har helt enkelt låst in sig i ett sk paradigm och har förstås väldigt svårt att nu göra en tvärvändning. Har man som professor satsat 50 år av sitt liv på en förutfattad idé så förstår i alla fall jag svårigheten att erkänna att man haft fel. Sådana helomvändningar är nog bara förbehållna de allra största vetenskapsmännen. (Matematikern HIlbert var en sådan.)

  De vetenskapliga bevisen för att mättade fetter är helt ofarliga och snarast nyttiga är helt överväldigande idag och för att inte inse detta måste man med mina forskarögon vara totalt inkompetent eller helt enkelt medvetet blunda för att dessa undersökningar existerar och för att de bara inte passar in i vad som har rått konsensus om under alla dessa år.

  Problemet, som jag ser det, är att eftersom detta har pågått så länge så finns det väldigt starka intressen inblandade och inte minst från läkemedelsindustrin, sjukvårdsapparaten och livsmedelsindustrin och i oheliga allianser och som har så väldigt mycket att förlora på om en rörelse som LCHF mot alla odds skulle lyckas få skutan på rätt köl igen.

  LCHF är faktiskt ingen diet för bantning utan snarare en hälsodiet på vetenskaplig grund. Att man sedan råkar bli av med sitt överskottfett stämmer också med den elementär fysiologiska vetenskapen. (Bort med kolhydraterna – inget insulin – öppna fettförråden och ketos, dvs. vi bränner vået fett!)

  Man får ju också vara väldigt naiv i mina ögon om man tror att läkemedelsbolagen skulle gilla att se sin största mjölkko, statinförsäljningen, avslöjas som århundrades absolut största medicinbluff och tillika skandal även om all vetenskap som jag har kunnat förstå den (Uffe Ravskov t.ex. och den fysiologiska logiken) säger mig att det bara är en tidsfråga innan den här ’bomben briserar’. Den enda anledning till att jag själv skulle ta statiner som allvarligt hjärtsjuk skulle vara om man tvångsmedicinerade mig. Ärligt talat tycker jag det som nu pågår är rent vidrigt för att tala klarspråk.

  Om det är detta du menar med att vara paranoid så måste jag väl erkänna att vetenskapen i så fall är en paranoid sysselsättning som jag hållit på med i snart fyrtio år nu.

 18. 18
  ragnhild säger

  Ja, jag är frälst jag med, två dager tok det efter introduktionen av LCHF 😉 – det gikk fort. Prekenen ble overfört via ukepressen, videreformidlet via trykk-svertan. Ja, den smittade af – utroligt. Två dgr. derpå kom resultatet; ”Frälsan”/omvändingen. –

  Yes, sa jag: ” LCHF är min nya livs-stil”. Men skulle jag ha känd en viss paranoia som här talas om? Eller är det ett teckn – at man inte känner den 😯 Jag kommer från en 80 års dag. Åt inte något sött, pluckade bort brödet från ”snittarna” och hadde det härligt. Onkel Knut did´nt made any fuss about it. Han var mera upptagen af om jag gillade kaffen han själva hadde bryggad. Den var god (så ni ordet)! – GOD. Moster var inte lika nögd – hon är rund, snäll, har diabetes to och är lite reumatisk. Har du det bra, frågade hon. Ja, svarade jag – äter du frågade hon vidare. Ja, svarade jag och forsynte mig fort med en ekstra snitt – för moster sin sak(g). Någon hensyn måste man ta – åt til med all pynten som fölgde med. Å misjonera det gidder jag inte, men läser mycket for tiden. Fint å ha lite inne om andledningar kommer til å ”misjonera” lite, och det är aldrig godt å veta när ”kallet” dycker upp. 🙂

  När argumenten trytar…….

 19. 19
  ragnhild säger

  Januar 2012
  Apropo organisering.

  Starta ett folkuppror mot kostrådsvanstyret!04 dec kl 15:32, 2008 Skrivet av dahlqvistannika under kategorin Blandat | 36 Kommentarer | Permalink

  Människans barndom var på savannen i Afrika där de levde på animalisk föda, med sitt innehåll av mättat fett. Vi har i många tusen år ätit feta mjölkprodukter utan att nästan någon fick hjärtinfarkt. Människor i södern har sedan urminnes tid ätit mättat kokosfett och varit friska på det.
  Nu när vi i stället äter margarin och omega-6-oljor är hjärtinfarkt den stora folkdödaren. Det finns ingen forskning som visar att industrins konstfett, margarin, är bättre för hjärthälsan än det naturliga smöret.
  Många kostrådgivare i samhället hänvisar till professorerna på Livsmedelsverket och på de stora överviktsklinikerna, för sina lågfett-lågkalori-kostråd.
  Professorernas kostråd har inte gjort många människor smalare och friskare, men desto fler har blivit tyngre och sjukare när de följt dem. Det är livsmedelsindustrin, via sina orgainsationer SNF och ILSI, som påverkar professorerna att rekommendera deras kemisk-tekniska produkter, i stället för naturlig mat.
  Detta har nu tusentals människor i Sverige upptäckt, och i stället fått bättre hälsa och viktkontroll tillbaka med lågkolhydrat-högfettkost, LCHF, med naturliga råvaror. Kunskapen om detta har spridit sig som ringar på vattnet.
  När man frågar professorerna vad de baserar sina kostråd på så ignorerar de frågan, eller hänvisar till en tjock bok på engelska (NNR, Nordic Nutrition Recommendations). Där kan man dock inte finna svaret på vad rekommendationerna baseras på. Det finns inte en enda studie som visar att lågfett- är bättre än lågkolhydrat-kost för hälsa och viktkontroll, och inte heller någon som visar att det naturliga fettet är sämre för hälsan än industrins konstfetter.
  Det är professorerna på Livsmedelsverket, de stora medicinklinikerna och överviktsklinikerna som främst företräder den kostmodell (LFHC) som det inte finns stöd för i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet. De bör inte avlönas av skattemedel när de för ut ett budskap som äventyrar människornas hälsa och liv.
  Samma sak gäller hela världens kostetablissemang. Det internationella brödraskapet, i samarbete med industrin.

  Den värsta konsekvensen av de sjukdomsframkallade kostråden är att våra barn och gamla får en dålig kost som gör dem sjuka.
  Vi måste starta ett globalt folkuppror mot den multinationella livsmedelsindustrin, som via sina marionetter i det internationella kostetablissemanget föröder människornas hälsa och liv!
  ————————————————————————————————————————————–
  Så rakt och godt sagt dr. Annika (ta bort om du inte gillade min kopiering).

  Vi är så bekväma – men det kan se ut til at det är på tid med den organiseringen du nämner G.W. Finns der någon LCHF-personer som sätta i gång. Vad med Nola kursgård, finns det ressurser der,
  som bl.a. denne bloggen kan sätta igång. Jag ønsker det samma för Norge – eller kunne det bli Nordisk = enda mer slagkraftig.. Hvorfor begynne i det små – det har vi gjort – men på tide å være store …… Ni ser vad som skjer – trams och osanning. Jorden vår utarmes, husdjuren tortureras – maten til människorna förer til sjukdom och för tidig död. Nei, jag tror det är på tid med lite mera action……..NÅ! Vi har for mange dyktige og kunniga lchf-förespråkara, men også andre som har varit med på resan – noen av dem har även god TID. Kom igjen ta stafettpinnen herifrån. Kan en slik lchf-organisation påverka vårt korrupta samfunn mera än bloggverksamheten rundt omkring. Jag tror vi ville bli veldig många tilsammans – nå har vi vel inte någon tall. Noen kommer, noen blir trette (tired) etter en tid – losa dem inn/aktivisera dem/oss.

  ( ) = the title – not yet born 🙂

  Takk for den siste lille setningen din Georg – så är man inte ensam. (ca. kl. 11 idag 😉 )

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa