Klimatkampen

Jag såg nyss på programmet Klimatkampen på TV1. Det handlade en hel del om resor, främst bil och flyg, men också om mat. Kött var klimatbov nummer ett tydligen. Sen propagerade man för vegokött, som vegohamburgare tex.
Är det någon som vet hur man räknar ut att vegohamburgare är mera klimatsmarta än kötthamburgare? Särskilt med avseende på näringen i köttet resp vegoköttet?

 

Comments

 1. 1
  Kristina säger

  Väldigt märkliga människor, som inte tar till sig sanningen om hur man kan behålla sin hälsa ..

 2. 2
  Elisabeth G säger

  Dessvärre är det nog så att detta inte grundar sig i beräkningar utan i blind tro. Klimatlobbyn liknar alltmer en sekt. Att tro att den kost som människan alltid ätit skulle vara skadlig för hälsa, klimat och miljö är befängt. Det är snarare det massiva odlandet av spannmål m.m. som är miljöförstörande. Det skulle dock vara intressant att se en objektiv näringsberäkning av det s.k. vegoköttet.

  Vad gäller klimatet anser jag att alla bör lyssna på en riktig klimatforskare, dvs. Lennart Bengtsson. Vi har ingen anledning att hetsa upp oss.

 3. 3

  Lobyism där man helt enkelt ljuger folk rakt upp i ansiktet som vanligt. Vi vet att dessa hycklande veganer i sin förvrängda verklighet inte vill utnyttja djur eller döda dessa. Sen odlas deras vegetabilier i konstgödning och besprutning. De stora drivor av dött microliv, insekter, fåglar ja faktiskt hela näringskedjan. Detta ohållbara jordbruk hotar även vårt grundvatten. Sen ska vi inte glömma det faktum att vår art inte kan tillgodogöra sig det vegetabiliska proteinet helt. Så om en någorlunda normalbegåvad person ställer dessa fruktansvärt miljökrävande odlingar med konstgödning och annan kemi.
  Att ha kor och andra nötdjur på bete sommartid och grovfoder vintertid så har vi inte bara tagit bort ett stort problem.
  Idag har vi ca: 2,5 miljoner hektar odlingsbar jord i vårt land. Vi vet vad som tyvärr förstörs så fort en bonde ”våldför” jorden med sin tekniklösning plogen.. Vårt korrupta livsmedelsverk vet troligen inte ens att kor som äter 100% gräs o örter från friska betesmarker får motståndskraft mot dom skadliga bakterierna så att det blir ingen tillväxt av dem vid normal hygien. Eller annars vet dom, men vill stödja sina sponsorer.

  ”Det betyder att vi i Sverige kan ha ca 1,3 miljoner hektar vall per år. Det ger, utan att minska ner på odling av grödor för mänskligt bruk, vintermat till ca 2,6 miljoner nötdjur. På sommaren betar djuren i naturbetesmarker.

  Om ett nötdjur slaktas vid två års ålder (vilket i mina ögon är horribelt och rent djurplågeri) så ger det ca 300 kg slaktvikt. Slaktvikt är kött inklusive ben och är det som Jordbruksverket redovisar. Med 1,3 miljoner slaktade naturbetesnöt per år, så blir det ca 390 miljoner kilo kött.

  Det skulle kunna ge varje svensk 40 kilo riktigt producerat nötkött per år helt i samklang med naturen, beräknat på slaktvikt. Idag äter vi ca 25 kilo nötkött. Import medräknat”. Win win för ekosystemet neråt och uppåt. Djuren och även de som valt avstå kött. Även oss köttätare.

  Vi kan alltså, i Sverige, utan att ta en kvadratmeter från befintligt jordbruk, med miljövänliga metoder i samklang med naturen, kunna producera nästan dubbelt så mycket näringstät nötkött som vi behöver.
  Som tidigare nämnt.

  ”Rapporterna är överens om att kol i form av koldioxid som kommer från fossila bränslen är annorlunda jämfört med kol i form av metan, som produceras som en del av en biologisk cyklisk process. Utsläpp genom koldioxid måste minska till en nettonivå 0, medan utsläppen av kol via metan inte behöver reduceras alls.”

  ”En viktig skillnad mellan koldioxid och metan är att ifall målet om ett stabiliserat klimat skall nås måste utsläppen av koldioxid minska, medan utsläppen av metan måste sluta öka.”

  ”Att jämföra metan med koldioxid är som att jämföra äpplen med päron”, skriver forskarna för att sedan förklara kemin bakom påståendet.

  Att jämföra metan med koldioxid är som att jämföra äpplen med päron

  Med dagens kolräkenskaper arbetar man därför med fel saker, vilket beskrivs så här:

  ”Metan från jordbruket står för cirka 35 procent av Nya Zeelands kolutsläpp, och enligt dessa rapporter behöver alltså inte dessa utsläpp reduceras då bibehållna nivåer inte bidrar till global uppvärmning i sig. Detta beror på att utsläpp av biologiskt metan inte innebär utsläpp av reella gaser som ökar atmosfärens koncentration av växthusgaser. Oförmågan att förstå detta utgör själva tankevurpan kring metanutsläpp.”

  Det felaktiga sättet att beräkna kolutsläpp får olika konsekvenser då, som på Nya Zeeland, 35 procent av utsläppen inte existerar. ”Resultatet av detta är ett orättvist skuldbeläggande av landets jordbrukare och en tandlös miljöpolitik för att hantera utmaningarna med global uppvärmning.”

  Med denna insikt måste man revidera den nuvarande synen på köttets och kons klimatpåverkan. Kons bidrag är alltså noll, och det som skall fokuseras på är det fossila kolet. Lokala livsmedel framstår som än mer klimatsmart, om det är transporterna som är det egentliga problemet.

  Det finns INGET kommersiellt odlat som innehåller bråkdelar av den näringstäthet som animalier som uteslutande äter gräs, klöver och ört har.
  Så de här på planeten som faktiskt vet skillnad på äpple och päron. Vet med största säkerhet att animalier från RÄTT broduktion är hälsomässigt och miljömässigt överlägset allt vegetabiliskt. Kons sk. Utsläpp ingår i det vi kallar förlopp. Växthusgas stannar i över 100 år.
  Dock produceras största delen ”fulmjölk” och skräp kött från spannmålsodlig, baljväxter och annat skräp som är katastrof metaboliskt, miljömässigt och rent djurplågeri för alla arter. Värst för Homosapiens som går dessa omvägar och sen har mage att påstå att det är kon som är problemet. Woow, måste gå åt otroliga mängder folie till att blunda för vilka som står för hälsoproblem och miljöproblem.

 4. 4
  Maija-Liisa Vesterinen säger

  Alla bör läsa boken ”Fejk mat”. Då kanske man börjar tänka om.

 5. 5
  Per Spektiv säger

  SVT ska ju enligt statuterna vara opartisk och saklig. Att påstå att vegohamburgare kan vara klimatsmarta saknar saklig grund. Människans totala utsläpp av CO2 (transporter, uppvärmning, cement etc) påverkar klimatet försumbart lite.
  Men i vego-hjärnornas kretsar är saklighet bortprioriterad.

 6. 6

  Jeg har ikke sett detaljerte utregninger, men har flere argumenter mot vegetarisk ”kjøtt”: 1) det inneholder ikke alle de næringsstoffene som finnes i naturlig kjøtt, 2) regenerativt landbruk fører til at det bindes karbon i jorda, det vil si at de ikke bidrar til økt CO2-nivå, og 3) klimaet er ikke menneskeskapt, og CO2 spiller svært liten rolle i klimaregnskapet.

 7. 7
  Jösses säger

  #5 Anmäl gärna programmet till granskningsnämnden. Det gör jag ibland när jag ser eller hör något som är för ensidigt och onyanserat.

  Angående boken Fejkmaten så skrev Ann Fernholm en intressant sak om socker på sin blogg häromdan. Socker har ett undantag från att behöva klassas som livsmedelstillsats. För länge sedan insåg alltså sockerindustrin att vanligt vitt socker som extraherats och raffinerats är ett betrakta som en tillsats. Något som skulle uppfattas som negativt och skulle kunna hämma försäljningen. På något sätt lyckades de då muta eller lura regelmakare att ge socker ett undantag.

  Tillbaka till det här med vegomat vs riktigt mat. Kan återigen rekommendera boken ”Dirt to soil” av Gabe Brown. Det är en herre som har ”Skin in the game” och allt han skriver om är erfarenheter från hans eget fordbruk.
  När man läst den undrar man varför vi inte skickar hela jordbruksverket och SLU m.m. på kurs till honom. De kan gott ta ledigt ett år allihop och lära sig hur man brukar jord på ett hållbart sätt. Om deras nyvunna kunskaper skulle omsättas i praktiken skulle Östersjön sakta men säkert bli ett friskt hav igen.

 8. 8

  Bara det…
  att ha ett gäng kändisar som skrattade när dom sorterat fel och en fånig programledare till råga på allt.

 9. 9
  Per Spektiv säger

  #7 En gång var jag med om att underteckna en anmälan till Granskningsnämnden (GN) när allas vår Erika B åkandes båt i Mekongdeltat meddelade att båtförarens föräldrahem nu låg 10 meter under vattenytan på grund av våra utsläpp. Eftersom deltat mynnar ut i Stilla havet, som höjt sig totat c:a 2 decimeter på 100 år, borde en normalbegåvad inte kunna yttra sig så.
  Men GN ansåg att om reportern inte medvetet förvränger fakta så är det OK att säga nästan vad som helst, så länge hen tror på vad hen säger. Sakligheten då ???
  (Geologerna vet att Mekongdeltat har en kraftig landsänkning, inte havshöjning)

 10. 10
  Georg W säger

  3 Mats
  Väl talat, om än något för långt. Du kunde delat det i två kommentarer.

  Nya Zeeland är väl det enda landet på jorden som raderat grönbetesdjurs rapande från sina klimatmodeller! Jag förstår inte vad du menar att bönderna skuldbeläggs för det? Det ska ju vara tvärt om? Korna räknas in i ’Naturens och biomassans kolcirkel’!

  När jag blev bonde kom länets djurskyddsinspektör på inspektion. Det visade sig vara en superduktig expert på ”vår” alternativa och i viss mån inte effektiva djurproduktion. Han blev omedelbart min nya guru och förklarade att han tillhörde en grupp forskare som blivit utkastade från SLU, för att deras naturvänliga forskning stred mot etablerad praxis. Alternativforskarna verkar inte vara riktigt välkomna. Utan eliten i vår matproduktionsutveckling får istället ta akademiska jobb som djurskyddsinspektörer. Kvar är de som vi kan kalla ”puckona”. De undervisar och forskar med ny teknik som bankerna som lånat ut tiotals miljoner till den stackars bonden, kräver att det ska skötas modernt tekniskt med sikte på tillväxt. En strypgrepp som företaget ’Blackwater’ o dyl. Håller på så gott som varje bonde på jorden! Ingen kommer undan vinstintressets makt! Inte du inte jag inte någon. Men NU ÄR DET SLUT!!! Vi har nått en punkt där dieseln gör matproduktion olönsam eller så blir monokulturernas mat alldeles för dyr för sitt näringsinnehåll. Vår planet städas nu! Ondskan ska bort och verkligheten ska in. Bäva månde människan!

 11. 11

  10 George W.
  Tack.
  Vad jag menar med att ”bönderna skuldbelägga för det”?
  De få av riktiga bönder som fortfarande jobbar med naturen, inte imot och odlar det som är viktigast, vall. Som kräver noll tekniklösningar eller kemi igentligen. Endast sol och regn. Låter kor, nötdjur äta det deras metabolism mår bäst av. När betande jobbar för mickroliv, ja hela ekosystemet.
  Då är det helt befängt att dessa numera få, men ack så viktiga och riktiga bönder ska behöva skuldbeläggas för något de inte har någon skuld i.
  Hoppas du förstod och ber om ursäkt för min otydlighet. Att som du skriver. Nu är det slut. Vore fantastisk om det snart går upp för fölk vilket destruktivt jordbruk som är skuld till djurplågeri, miljöförstöringen och ohälsa. Att duktiga människor inom SLU med sanningar blir utslängda är mot allt logiskt tänkande.

 12. 12
  Georg W säger

  Mats
  Varje vecka får man i tevekanalerna höra någon högutbildad trovärdig politiker/myndighetspersoner som talar om för svenska folket att vi har allvarliga klimatproblem och vi måste så smått göra något åt det nu. Vi måste minska vår konsumtion (lol) och naturligtvis minska köttätande, eftersom kor rapar så mycket. Aldrig någonsin (utom i Nya Zeeland) så hör man motsatsen. Att grönbetesdjur är räddningen på klimatförstörelsen! Kor lever i klimatets och planetens ’kolcirkel’ allt gas de inte rapar binds i naturen och ger en ökad biodiversitet som är den absolut största kolinlagringen i mark och biomassa. Anledningen till att det blivit så här galet är att folk är urbaniserade i städer och har förlorat kontakten med moder Natur och vad Naturen egentligen är. Biologi och kemi i skolan är något vi sover oss igenom och ger papegojsvar på tentamina. Hela planetens klimatberäkningar räknar med kors rapande som cirka hälften av metanutsläpp. Det betyder att hela klimatdebatten är ett yrande och ylande i mörker. De har inte en aning om vad de sysslar med, säger och beslutar. Risken finns att vi alla är lurade idioter? Alltmer tyder på det. Nu när vi ska ta hand om bumerangeffekten på vårt krig mot Moskoviterna. Räntan måste alltid överstiga inflationen om man ska häva prisökningar. Idag blev mina räntekostnader 400kr dyrare per månad. Jag tror att vi alla blivit lurade in i fattigdom. De som inte startat krig mot Putin har inte inflation, inte höga bränslepriser. Makten på jorden delas mellan 2:dra världen och amerikansk industrialismen och penningförvaltning. Afrika dör och vi ska nu bli utfattig med ränta och höga priser. Tips till alla för att klara krisen! Ät Carnivore, bara kött. Tillsatserna på tallriken är värdelöst och dyrt. Månadshandla endast det nödvändiga och reducera all konsumtion. Lyckan kommer när man lärt sig att AVSTÅ livets små meningslösa glädjeämnen som bryter ner våra kroppar och försämrar vår livskvalité. Jag rekommenderar askes för vår överlevnad. Peace, love AND understanding, brothers and sisters <3{:

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa