Kolesterolhypotesen – dags för en dödsruna?

The Cholesterol hypothesis: time for the obituary?

Tore Scherstén, Paul Rosch, Karl Arfors och Ralf Sundberg har inbjudits att skriva en artikel i Scandinavian Cardiovascular Journal, 2011;45: 322-323.
Artikeln är en ”Editorial”, alltså motsvarande en ledarartikel.

Jag gör här ett försök till översättning av artikeln:

Abstrakt:
Kolesterolhypotesen kopplar kolesterol-intag och -blodnivåer till hjärtkärlsjukdom. Det har haft ett enormt inflytande på hälsovård och samhälle under decennier, men har litet eller inget vetenskapligt underlag som är relevant för människoarten.
Uppenbarligen är hypotesen falsk och bör begravas.

Den historiska bakgrunden till hypotesen om ett orsakssamband mellan blodkolesterolnivån och utvecklingen av arterioscleros började med  Rudolf Virchovs beskrivning (1865) av det arteriosklerotiska placket med dess kolesteroldepositioner.

Nikolai Anitchkovs experiment med kaniner i St Petersburg (1913) var en nyckelpublikation.
Han matade kaniner med kolesterol från äggulor och fann att de utvecklade arteriosklerotiska plack innehållande kolesterol. När han prövade med andra djur – köttätare – var det inte möjligt att upprepa resultaten. De fick inte arterioskleros.

  Två publikationer av Ancel Keys hade en oerhörd påverkan på den allmänna tron på kolesterolhypotesen. 1953 rapporterade han att kostintaget av fett var signifikant korrelerat till serumkolesterolnivån och incidensen av kardiovaskulär död i sex länder (1). Det tycktes väldigt övertygande, men problemet var att de sex länderna var selekterade från tillsammans 22 länder. Det fanns ingen korrelation alls om alla länderna hade inkluderats. Studien var uppenbart en falsifikation. Den andra publikationen kom 1986 – The Seven-countries study. Keys följde 12000 medelålders män och bokförde deras kost och kolesterolvärden i många år. Med statistiska manövrer ”visade” han att mättat fett var boven.
   Idén att kolesterol är farligt rotades med den välbekanta Framinghamstudien (3). Där visades att kolesterolnivån hade varit lätt ökad efter en hjärtattack hos tidigare friska män.

Därför hävdades det att högt kolesterol var en riskfaktor för hjärtinfarkt. Förvånande nog åstadkom det mycket liten uppmärksamhet när 30-årsuppföljningen publicerades (4). Det visade sig att högt kolesterol inte var en riskfaktor för män över 47 års ålder, och inte för kvinnor överhuvudtaget. Dessutom befanns det att fler män hade dött av hjärtinfarkt bland dem vars kolesterol hade minskat över åren. Författarna skrev: ”För varje milligram-procent kolesterolet hade minskat, ökade hjärtkärl- och total mortalitet med fjorton och elva procent”.

Andra studier har starkt stött denna konklusion. Sachdeva m fl (5) fann att kolesterolnivån hos patienter med akut hjärtinfarkt var avsevärt lägre än hos friska kontroller i samma ålder.

Al-Mallah m fl (6) fann lägre LDL-värden hos patienter med akut hjärtinfarkt, och också att mortaliteten var dubbelt så hög bland dem med de lägsta LDL-värdena.

   Dessa studier visade klart att det inte finns något orsakssamband mellan kolesterolnivån i blodet och risken att dö i hjärtinfarkt, men den s k kolesterol-hypotesen är ändå fortfarande lika levande.

   Det viktigaste argumentet för att hålla idén vid liv är de rapporterade fördelaktiga effekterna av kolesterolsänkande farmaka – statinerna. Men hur giltiga är argumenten? För att svara på den frågan måste man beakta den nyckelroll mäktiga farmakaföretag tilltagande har spelat för relevanta forskningspublikationer. Det har blivit ett ”modus operandi” för statinfabrikanter att planera, utföra, analysera kliniska studier, och sedan använda sig av professionella författare för att skriva artiklarna, under namn av välkända akademiker, s k Key Opinion Leaders (KOLs).

Som det poängteras i de nyligen utgivna böckerna White Coat, Black Hat (Carl Elliot) och Medical Research for Hire (Jill Fisher) är många av dessa forskningsstudier utförda av Contract Research Organizations (CROs). Ghostwriting och Ghost management har blivit viktiga instrument för att marknadsföra farmaka.

   I en excellent och avslöjande artikel har Michel de Lorgeril och Patricia Salen (7) granskat och diskuterat de kolesterolsänkande läkemedelsstudierna före och efter att Vioxx-affären avslöjades 2005 (vilket resulterade i nya regler för forskningsstudier). Före Vioxx-skandalen var de flesta av kolesterolsänkar-studierna kraftigt positiva, särskilt i sekundärpreventions-studierna. Efter 2005 har de flesta studierna varit antingen negativa eller uppenbart partiska.

   En Cochrane-studie inkluderande 14 primärpreventiva studier med statiner publicerades nyligen (8). Författarna konkluderade:

Försiktighet bör iakttas beträffande statiner för primärprevention för människor med låg kardiovaskulär risk

 En populationsbaserad undersökning i Sverige (9) inkluderande nästan 2 milj män och 2 milj kvinnor fann att trots en utbredd och ökande användning av statiner under åren 1998 – 2002 fanns det ingen korrelation med incidens eller mortalitet i hjärtinfarkt. Detta är i samklang med meta-analysen av Ray et al (10) som visar ingen ökad livslängd av statiner i randomiserade kontrollerade studier omfattande 65 229 deltagare.

 Sammanfattningsvis har vi nu en överväldigande mängd av vetenskapliga data som falsifierar kolesterolmyten. Så, det är dags att säga adjö till denna gamla, ogrundade och vilseledande lipidhypotes.

Tom Naughton i Fat Head-bloggen skriver också om kolesterol och statiner.

 

Comments

 1. 1
  farmor Kaisi säger

  Övertygande fakta för mig. Dags att LMV tar tag i detta. Finns det överhuvudtager någon myndighet kvar i Sverige med ”rent mjöl i påsen” Någon som är s a s OMUTBAR?

 2. 2
  Rolf Löfgren säger

  Boken ”Forsknings-Fusket” av Ralf Sundberg förklarar hela denna vansinniga historien om kolesterolet och mycket annat i samma spår. Läs denna absolut nödvändiga bok för att kunna förstå hur världen fungerar. Pengarnas diktatur råder!

 3. 3
  Fedtmule säger

  Reclaim the academic and scientific honesty!

 4. 4

  Min läkare är orolig över mitt höga kolesterol. Trots att jag sa att jag inte tror att det är farligt ville hon sätta in medicin. Det som irriterar mig är att hon inte ville lyssna på mig.

 5. 5
  Annika Dahlqvist säger

  Ja nu är det dags att läkarna börjar lyssna till patienterna, som vet mera om vilken korruption som florerar inom läkemedels- och sjukvårdsvärlden.
  Skriv ut artikeln ovan och visa den för din doktor när denne vill ordinera statiner till dig..

 6. 6

  Jag har flera släktingar som tar statiner bl.a en som är läkare. Själv håller jag mig borta helt från läkemedel, tar inte ens huvudvärkstabletter.

 7. 7

  Patentet på Lipitor gick väl ut nu i november. Man kan ju undra hur det kommer att påverka industrins påtryckningar – när inkomsterna inte längre täcker kostnaderna för all lobbying lika bra.

 8. 8

  Den fria forskningen = de fria myndigheterna – existerar de ❓

  Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?”

 9. 9
  farmor Kaisi säger

  Intressant info, Josef Boberg, tråkigt att sanningen hänger på några hederliga sanningsjagande journalister o en o annan solid forskare.! Girigheten styr denna stackars värld.

 10. 10
 11. 11

  @us – läs detta från Tom Naughton – Fat Head – om statiner.

  I kommentarerna så sägs det att om man kan bevisa att Lipitor kan användas mot något nytt som det inte används till nu så kan patentet förlängas. Då kan man börja använda det på barn och således påvisa ett nytt område där det ”behövs”

  Det är riktigt ruggig läsning! Hoppas bara att trenden att ge statiner till barn aldrig kommer till Sverige

 12. 12
 13. 13
  ragnhild säger

  En klok manns ord til alle som bryr seg:

  ”The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”
  – Albert Einstein –

 14. 14

  Jag tror inte heller på nytta av kolesterolsänkning hos de som är friska.

  Men Annika, en patient som genomgått en hjärtinfarkt och känner av kärlkramp en gång per vecka. Skriver du ut Simvastatin då? Eller gör du aldrig det?

 15. 15

  Anders – apropå kärlkramp – så åt jag bort min

 16. 16
  Annika Dahlqvist säger

  Anders Diabetesdoc, De som är friska avråder jag från statinmedicinering. För de som haft hjärtinfarkt, eller har diabetes typ 2, redogör jag för för och emot så gott jag kan, så får patienten själv bestämma om den vill ha statin eller ej. Det känns som helt riktigt tillvägagångssätt. Varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp, och då ska vi låta den göra det.

 17. 17
  konsument säger

  Redan 1972 kritiserades Keys av Yudkin, som dels avslöjade Keys forskningsfusk och själv i sina studier kom fram till att en sockerstinn kost bidrar till den utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom.

  Undrar just varför kolesterolhypotesen vann 😉 Någonstans har jag för länge sedan läst att Yudkins forskningsresultat var så provocerande att han inte fick ytterligare forskningsanslag. Har försökt att googla på detta men utan resultat.

 18. 18
  konsument säger

  Här hittade jag en pusselbit.

  Lars Bern skriver.”Den engelska forskaren John Yudkin som hade en alternativ hypotes, att socker var den mest bidragande faktorn bakom sjukdomsutvecklingen, pekade på det uppenbara fusket i Keys arbete. Keys red dock på sitt anseende och lyckades via smutskastning få Yudkin vanärad. Keys förmådde på det sättet övertyga det medicinska etablissemanget att välja hans sida. Det lade grunden för fettskräcken i hela västvärlden. Medierna hjälpte okritiskt till att föra ut det falska larmet. God forskning som motsade fetthypotesen förtegs. En omfattande kampanj för att ta bort fettet ur den naturliga kosten rullade igång”

  https://www.newsmill.se/artikel/2011/04/25/hanteringen-av-fett-och-klimatfr-gan-visar-en-farlig-opportunism?page=2

 19. 19
  Rolf Löfgren säger

  Alla borde läsa den nya boken ”Forsknings-fusket” av docent Ralf Sundberg.

  Han visar hur ekonomiska och politiska särintressen styrt forskningen och vad som är ”sanning” under lång tid, och skapat den enorma miljöskada och sjukdom som finns idag.

  Människorna är utsatt för det allra största bedrägeriet i världshistorien. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst till företagen som ligger bakom.

 20. 20

  Annika, vart kan man hitta originalet som du översatt ifrån?

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  Stefan, Jag har referensen längst upp i inlägget. Men jag kan också maila texten till dig.

 22. 22

  Tack för mailet Annika. 🙂

  //Stefan

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa