Fantastiska magnesium

Margareta Lundström (Göteborg) har översatt en artikel av Weston A Price om magnesium: Fantastiska Magnesium (Detta är en översatt artikel från den högt respekterade och obundna Weston A.Price Foundation. Översatt  2011av Margareta Lundström) Den förbisedda mineralen som vi inte kan leva utan Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På … Fortsätt läsa Fantastiska magnesium