Nytt parti – Folkhemmet Sverige

Kostdemokrati.se har initierat ett nytt parti, Folkhemmet Sverige, som ska ställa upp i riksdagsvalet till hösten. Detta om det kommer in tillräckligt många namnunderskrifter, 1500 st.  Man kan skriva ut blanketten och skicka den med post till Frank Nilsson. Sedan ska Notarius Publikus räkna antalet underskrifter, vilka därefter är sekretessbelagda.

Partiet kommer att ta ställning i alla viktiga frågor, det är alltså inte ett enfrågeparti för LCHF.

Skriv på och skicka in!

 

Comments

 1. 1
  Eva Lindroos säger

  Jag önskar er lycka till ! Hoppas ni får många anmälningar.!

 2. 2

  Bra initiativ. Men det är sk-tjobbigt att starta partier; krävs många många entusiaster.

 3. 3

  Har tecknat under och det hamnar på postlådan i morgon. Övertygad om att Lars och Frank mm lätt får ihop 1 500 underskrifter. Nu hänger det bara på om PostNord sköter sitt i tid.

 4. 4

  OBS
  Den som tycker att det är OK t.ex. att antalet cancerfall fortfarande ökar stadigt (sedan 1958, då statistik började föras; 19 408 fall år 1958 och 65 000 fall 2015) – och att antalet dödsfall i cancer fortfarande ligger på en stadig och hög nivå (ca 65 om dagen under 2016) behöver inte bekymra sig, utan kan fortsätta att rösta på sina vanliga partier. Men om du möjligen tycker att det ändlösa antalet miljarder som plöjts ner i traditionell cancerforskning de senaste decennierna kunde ha använts effektivare, så kanske det nya partiets program kan låta lovande.

  Om du också tycker, att Nya Karolinska Sjukhuset är en fantastisk framgång, så behöver du inte heller engagera dig. Och tycker du, att den sockerrika kost Cancerfonden rekommenderar är bra för cancerpatienter, och att mättat fett är livsfarligt så behöver du inte heller agera för att ändra något.

  Det tar förstås tid för ett nytt parti att etablera sig, och den politiska arenan är svår att bemästra. Men här finns i alla fall en liten möjlighet till förändring. Ge partiet en chans att åtminstone bli ett parti! Det kostar bara ett kuvert och ett frimärke!

  Alternativet tycks annars vara – som grevinnan i nyårsaftonens traditionella program, Grevinnan och betjänten, säger – ”The same procedure as last year James” – för åtskilliga år framåt…

 5. 5

  Synd jag såg detta först nu. Blir kanske ont om tid men kommer ju flera val.

 6. 6
  XMargareta säger

  # 5. Dennis.

  Hur kan det bli ont om tid?
  Har du läst fel?
  Det är ju bara den 19:e i dag.

 7. 7
  Gert Wahldtröm säger

  Lägger på brevet imorgon!

 8. 8
  Elionore Borg Jerkeskog säger

  Ett bra initiativ! Har skrivit på!

 9. 9
  Hans Nilsson säger

  Frågan om kostens betydelse för hälsan är av största vikt. Försök att analysera och beskriva orsak och verkan, sett också ur en ekonomisk och politisk aspekt, är högst angeläget. Flera skribenter i denna blogg är något revolutionerande på spåren – ett nytt paradigm, om man så vill. Viljan att starta ett politiskt parti med denna, häpnadsväckande och viktiga, insikt som grund sänker nivån och minskar trovärdigheten. Jag beklagar, Folkhemmet Sverige är en dumdristig idé som sannolikt inte för saken framåt. Snarare tvärtom.

 10. 10

  Så kom den jag väntat på. Politiker och politik har tappat mycket förtroende så den vägen tror inte jag på. Däremot en folkrörelse som berättar sanningen vid varje tillfälle som ges kommer så småningom att ge framgång.

 11. 11

  Hans Nilsson,
  Leif Lundberg och Jag har liksom många andra i mer än ett decennium stångat våra huvuden blodiga för att få ett genombrott för ett nytt hälsoparadigm.
  Men läkemedels- och livsmedelsindustrin sitter i orubbat bo, därför att frågorna får inget genomslag när gräsrotsrörelsen saknar också en politisk plattform. Är du nöjd med att de nuvarande partierna får fortsätta som tidigare i dessa frågor?

  Jala, detta blir ytterligare ett forum för den folkrörelse i hälsofrågorna som vi tillhört så länge.

  Läget är mycket gynnsamt nu. Folk är så trötta på sakernas tillstånd att de till och med i massomfattning i protest röstar på Sverigedemokraterna. Ett nytt parti med en vettig politik har alla möjligheter att etablera sig.

  Dennis,
  Vi har tagit till tidsmarginalen med råge. Notarius publicus behöver ett par veckor för att sammanställa resultatet och sedan skickar vi deras sammanställning till valmyndigheten, som ska ha detta senast den sista februari. Det tar ju bara någon dag att skicka in namnen till oss.

  När man skriver på, är detta inte en röst på vårt parti. Det är bara en opinionsyttring för att man tycker dessa frågor måste upp på bordet. När valdagen kommer gör man sitt val, inte nu

  Annikas blogg besöks av tusentals personer, så att om alla här vill lämna ett bidrag till förändring, vore 1500 underskrifter en bagatell. Tyvärr verkar de flesta vänta sig att alla andra skickar in listor, så att de själva inte behöver. Det kan göra att det dröjer ytterligare fyra år innan vi får upp frågorna på det politiska bordet. Vore inte det ganska olyckligt?

  Nöj er inte heller med att bara skicka ert eget namn. Ni har säkert många människor i er närhet, som skulle vilja få en förändring särskilt i vården till stånd, eller i fråga om pensionerna osv.
  Samla dessa och skicka in. Det tar inte många dagar.

 12. 12
  Hans Nilsson säger

  Frank! Självklart är jag inte nöjd. I sak – rörande hälsofrågor i stort, synen på läkemedels- och livsmedelsindustrin etc – är vi sannolikt överens. Jag utesluter inte heller att vi delar synen på rättvisa och demokrati. Dock gör jag en annan bedömning när det gäller strategier för åsiktsbildning och påverkan. Vårt land, och världen, behöver bra idéer och ädla ideal, självständiga och oegennyttiga opinionsbildare; modiga, handlingskraftiga och gränsöverskridande ledare och politiker – inte fler partibildningar.

  Folkhemmet Sverige är inte rätt väg, som jag ser det. Vilket inte hindrar mig att önska framgång med den aktuella namninsamlingen, och så småningom ett brett och omfattande väljarstöd!

 13. 13

  Hans Nilsson,

  Man vet inte innan man provat….

 14. 14

  Av avgörande betydelse är vilket av de befintliga riksdagspartierna som är tänkbara vid en eventuell koalition. Det har inte klargjorts om det är tänkt som ett högerparti ?

 15. 15

  Dennis,

  Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti.

  Har du läst programmet?
  Har du någonsin sett ett högerparti eller något annat parti med ett program som vårt?
  – Utträde ur EU
  – Nej till NATO
  – Eget starkt värnpliktsförsvar
  – Lönsamma ekologiska familjejordbruk över hela landet
  – Verklig alliansfrihet och neutralitet
  – Hälsofrihet
  – Bryt läkemedelsindustrins styrning av vården
  – Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att ge ut kostråd
  – Ordning på invandringspolitiken
  – Rensa upp i NO-GO-zonerna. Lagför jihadister och nazister som deltagit i krigen.
  – Stoppa organiserad brottslighet , trafficking, vapenhandel och knarkhandel
  – Återförstatlinganden av skola, vård och omsorg, järnvåg, apotek, post….
  – Bankreform där staten tar över rätten att skapa pengar.
  – Rundligt tilltagen, skattefri enhetspension, lika för alla oavsett livsinkomst.
  – Stora statliga uppbyggnadsprogram som bekostas av bankreformen utan skattehöjningar, statsskuld, räntekostnader eller inflation
  -m.m.

  Har ni sett något parti, vänster-, mitt- eller högerparti med ett sådant program?
  Vi bedömer att 80- 85 % har objektivt intresse av genomförandet av ett sådant program.

  Läget är gynnsamt.Om ett parti som SD kan närma sig 20 % av rösterna, bör ett parti med ett program som vårt på ett par val vara kandidat till att få riksdagsmajoritet.

  Skriv på listorna och sätt bollen i rullning!

  Läs programmet här:
  https://www.folkhemmetsverige.se

 16. 16

  Ser väldigt bra ut. Det är väldigt många som är frusterade idag när de ser nedmonteringen av vår välfärd.

 17. 17
  Alfhild Renbro säger

  Hallå!

  Hur har det gått med listorna!

  Jag och två av mina barn har skrivit på listorna och undrar hur det har gått.
  Ville bara få en rapport, då jag tycker frågorna ni tar upp verkligen är viktiga.
  Inte lätt detta med att starta ett nytt parti verkligen, men det behövs verkligen.

 18. 18
  Annika Dahlqvist säger

  17 Alfhild Renbro
  Det är personerna bakom Kostdemokrati.se som har tagit initiativ till partibildningen. Du får gå in där och se vad de har kommit fram till.

 19. 19

  Vad står.. på partiprogrammet… vem blir… partiledare.. vilken genomsnittsålder är det på… partiets valda… får man ha utländskt påbrå.. som partimedlem…
  Många frågor…?

 20. 20
  Annika Dahlqvist säger

  19 Msc
  Jag vet faktiskt inte. Det är personer på Kostdemokrati.se som står bakom initiativet. Du får fråga där.

 21. 21
  Silva Banérsson säger

  Detta låter som ett parti i min smak.

 22. 22
 23. 23

  @ 19
  Du kanske kan få lite info här.
  https://folkhemmetsverige.se/

 24. 24

  …liknar den gamla kommunismen i vissa stycken.

 25. 25
  Frank Nilsson säger

  Jaså?
  För att vi återförstatligar många av de gemensamma verksamheter som nyliberalerna ha privatiserat?

  I så fall måste du ju mena att det var kommunistiskt styre för Sverige innan dessa privatiseringar genomfördes…

 26. 26

  @ 25
  Håller med, ser ingen likhet med kommunism. Däremot ser jag en möjlighet att påverka till ett bättre styre.
  Sverige blir sig aldrig likt efter årets val och kommer att vara moget för påverkan nästa val.

 27. 27
  XMargareta säger

  Jag gick in på länken,folkhemmet.se, som länkades till ovan.
  Där läste jag lite och lyssnade en bit på videon, där Bill Gates uttalade sig om vacciner.

  Eftersom jag förutom att ha naturvetenskaplig utbildning också studerat en del samhällsgeografi, så reagerade jag inte som det var tänkt på Bill Gates uttalande om att vacciner skulle ge ett nersaktande av befolkningstillväxten.

  Resonemanget om vacciner återfinns, som allmängods i samband med teorin om den demografiska transitionen.
  Se gärna wikipedialänken
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Demografisk_transition

  Lite kort: Enligt den teorin väljer människor till följd av bättre hälsa, där vaccinationer brukar nämnas specifikt, högre levnadsstandard, preventivmedel, urbanisering i samband med industrialisering osv att skaffa färre barn.

  I ett samhälle i ett tidigare utvecklingsstadium, enligt den teorin, där merparten verkar inom jordbrukssektorn, är man benägen att få/skaffa fler barn. En del av barnen kan ju dö.

  Jag tolkade alltså Bill Gates uttalande i denna teori-anda och tror nog kanske att det är uttalat i denna anda och inte i syfte att göra kvinnor mer ofertila, eller att döda vaccinerade, eller vad man annars kan associera till.

  Detta inte sagt av mig, som ett uttalande om vacciner i sig i den rådande vaccindebatten, utan mer som ett inlägg i debatten om sanna och icke sanna argument, när nu specifikt Bill Gates uttalande används som argument.

  .

 28. 28
  Frank Nilsson säger

  Man kan naturligtvis diskutera tolkningen.

  Overdersägligt är dock att Bil Gates förordar att de små familjejordbruken i Afrika ska läggas ned och ersättas med industriella jordbruk, drivna med olja, konstgödsel och GMO.

  Detta kommer att driva dessa småbönder in till städernas slum till ett liv i svält arbetslöshet och hög dödlighet, som har skett tidigare i Tredje Världen.

  GMO har av ryska forskare påvisats ge sterilitet hos försöksdjur redan i tredje generationen.

  Så det är nog i den belysningen man bör tolka hans uttalanden.

 29. 29

  @ 28
  Jag kan bara hålla med din tolkning.

 30. 30
  XMargareta säger

  Ja stadsslum och kåkstäder etc. har tyvärr hittills varit lotten för övergången till industrialisering.
  För Sverige inträffade det i slutet av 1800-talet.
  Det sammanföll då med ett antal år av missväxt och det gav upphov till ett stort emigrationstryck.

  Det föds alltid av uppenbara skäl, färre barn per kvinna i ett moget industri/tjänstesamhälle.

  Får man önska sig en annan inriktning på jordbruksmetoder än GMO och oljebaserat med konstgödsel?
  Ja tack, men där tycker jag man varit senfärdig med försök till utveckling
  De Industrijordbruksfrälsta menar att det inte går.
  Fan tro´t.

  Får man önska sig bättre utnyttjande av all instrålad solenergi? Även där är man senfärdig tycker jag.
  Även om man utnyttjar en mycket liten del av jordytan och endast har låg procentsats vad gäller utbyte, så räcker denna energi många gånger om till allt energiutnyttjande man kan drömma upp.

  Det krävs dock överenskommelser om hur infrastrukturen skall se ut för tex ett vätgas-samhälle. Vätgasen kan ju vara lagrings- och transportmedium för denna energi.

 31. 31

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa