Kolesterolmyten kan vara helt kontraproduktiv

Ur BMJ:  Cholesterol paradox: a correlate does not a surrogate make, av R DuBroff

En nyligen presenterad studie, ACCELERATE, har inte visat några förbättringar av hjärtkärlhälsa av ett preparat, trots kraftig sänkning av LDL och höjning av HDL. Det kan tyda på att hela kolesterolhypotesen är helt kontraproduktiv.

 

Speak Your Mind

*